A polgári repülés és repülőterek fejlődése, a modern repülőterek létesítésének, korszerűsítésének szempontjai

doi: 10.32560/rk.2022.1.6

Absztrakt

Annak ellenére, hogy napjainkban a modern repülőgépekkel való repülés biztonságos, a fel-és leszállások zavarmentes végrehajtásához szükség van jól  felszerelt és infrastrukturálisan jól kiépített repülőterekre. A repülőterek létesítményeinek kiépítése és működtetése  költséges a repülés technikai fejlődése, a repülőterek  amortizációja, a jogszabályi környezet, az üzemeltetési, őrzés-védelmi eljárások és módszerek stb. folyamatos  változása miatt. A szerző ebben a cikkben feltárja és  rendszerezi a polgári repülés és repülőterek fejlődésének  fontosabb korszakait, jellemzőit, a repülőterek létesítésével,  korszerűsítésével szemben támasztott  követelményeket, továbbá ismerteti a mai modern polgári  repülőterek létesítésének, működésének alapvető  jogszabályi előírásait. 

Kulcsszavak:

repülés repülőtér létesítés korszerűsítés jogszabályok

Hogyan kell idézni

[1]
I. L. Szabó, „A polgári repülés és repülőterek fejlődése, a modern repülőterek létesítésének, korszerűsítésének szempontjai”, RepTudKoz, köt. 34, sz. 1, o. 91–109, nov. 2022.

Hivatkozások

[1] „A repüléstörténet mérföldkövei,” Computerworld, 2018. december 7. Online: https://computerworld.hu/tech/a-repulestortenet-merfoldkovei-256772.html

[2] Háy Gy., szerk., „A repülés megszállottai,” Budapest, Typotex Kiadó, 2009.

[3] Háy Gy., „Amit a repülésről tudni kell,” Budapest, Typotex Kiadó, 2005.

[4]Kovács Dániel, „Tíz híres léghajó,” Honvédelem, 2015. október 3. Online: https://honvedelem.hu/hatter/haditechnika/tiz-hires-leghajo.html

[5] Háy Gy., „Formabontó repülőgépek,” Budapest, Typotex Kiadó, 2014.

[6] Hadtörténeti Intézet és Múzeum, „A császári és királyi Légjárócsapatok története,” Online: https://bit.ly/3xYZ2Lg

[7] „A törekvés nem nyugszik – Az Ark Royal története 01,” Hét Tenger blog, Online: https://htenger.blog.hu/2021/01/25/a_torekves_nem_nyugszik_az_ark_royal_tortenete

[8] Háy Gy., „Formabontó repülőgépek,” Typotex Kiadó, 2014.

[9] Moys P., „Légi forgalmi irányításunk története (I.) (1920–1945),” in A MALÉV Repülés-és Üzemtörténeti Kör 1983. évi konferencia kiadványában megjelent tanulmány bővített kiadása. 2003. január 14. Online: https://www.hungarocontrol.hu/download/81c2a8af5cc857a6b156789bb04fd059.pdf

[10] „Az első repülőgép megérkezése Croydon repülőtérre 1929. július 29-én,”Online: https://i.pinimg.com/originals/bd/f2/c9/bdf2c94c54f2d03f5f6256e4ae221bf9.jpg

[11] Németh A., „Repülőrejtély – amit a Teheránnál szerencsétlenül járt ukrán gépről tudni lehet,” HVG, 2020. január 10. Online: https://hvg.hu/vilag/20200110_iran_ukrajna_kanada_legibaleset_teheran_raketatamadas

[12] Tomory Lajos Múzeum, „A repülőtér rövid története,” Online: https://www.tomorylajos-muzeum.hu/helytortenet/a-hazai-legiforgalom-tortenete/a-repuloter-rovid-tortenete

[13] Újszász 45, „Mátyásföldi repülőtér,” Online: http://ujszasz45.hu/repules/matyasfoldi-repuloter

[14] „Budapest repülőterei. Rákosmező,” AeroNews, Online: https://www.aeronews.hu/index.php/aerohistory/repueloter/181-budapest-repueloterei

[15] Budaörsi Repülőtér, A Budaörsi Repülőtér története. Online: https://www.budaorsirepuloter.hu/repuloterunk-tortenete

[16] „A380,” Repülni Jó, é. n. Online: http://gepmadarak.repulnijo.hu/airbus/tipusok/a-380

[17] „Pápa (Párduc),” Légifotó, é. n. Online: https://www.legifoto.com/magyar/oldalak/papa_parduc_repulotere/

[18] „Civil és katonai gépek fogadására alkalmas repülőtér lesz a pápai bázisból,” Honvédelem, 2012. október 26. Online: https://honvedelem.hu/hirek/hazai-hirek/civil-es-katonai-gepek-fogadasara-alkalmas-repuloter-lesz-a-papai-bazisbol.html

[19] Grécs Gy., „Egy katonai repülőtér vegyes hasznosításának kérdései,” Hadtudományi Szemle, 4. sz. pp. 53–70. 2018. Online: http://real.mtak.hu/124934/1/HSZ_2018_146_4_Grecs_Gyorgy.pdf

[20] Szabó S., Tóth R., „Repülőterek kialakítása, létesítményeinek kritikus elemei, védelmük lehetséges műszaki megoldásai,” Repüléstudományi Közlemények, 25. évf. 2. sz. pp. 89–113. 2013. Online: https://www.repulestudomany.hu/kulonszamok/2013_cikkek/2013-2-07-Szabo_Sandor-Toth_Rudolf.pdf

[21] Mudra I., „Repülőterek és repülőtéri berendezések” Jegyzet. Budapest, Repülésoktatási és dokumentációs osztály, 2007.

[22] Szabó L. I., „A forgó- és merevszárnyas repülőgépek és az általuk használt repülőterek zajterhelése, a csökkentés lehetséges megoldásai, módszerei,” Katonai Logisztika, 27. évf. 4. sz. pp. 114–146. 2019. Online: https://doi.org/10.30583/2019/4/114

[23] Herczegh K., Légikikötők. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1982. Online: https://www.antikvarium.hu/konyv/dr-herczegh-karoly-legikikotok-28803

[24] Szabó L. I., „Megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségei és korlátai a repülőterek üzemeltetése során,” Katonai Logisztika, 27. évf. 3. sz. pp. 63–102. 2019. Online: http://epa.oszk.hu/02700/02735/00089/pdf/EPA02735_katonai_logisztika_2019-03_063-102.pdf

[25] Márványi Péter, „Repülés, 2013. A repülőtér – 2. rész,” IHO, 2013. december 29. Online: https://iho.hu/hirek/repules-2013-br-a-repuloter-2-resz-131228

[26] Szabó László István, „A magyarországi volt szovjet katonai repülőterek természetre gyakorolt hatásai és jelenlegi állapotuk,” Hadmérnök, 15. évf. 2. sz. pp. 55–78. 2020. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2020.2.5

[27] Palotás L., Mérnöki kézikönyv 4. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1990.

[28] Mudra I., „Repülőterek. Repülőterek felületei, rendszerei, berendezései és felszerelései.” Jegyzet. Budapest, Légi forgalmi és Repülőtéri Igazgatóság Repülésoktatási Központ, 1996.

[29] 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700176.kor

[30] 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700026.GKM

[31] 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800027.KVV

[32] 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet a motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról. Elérhető: https://uj.njt.hu/jogszabaly/1999-49-20-6B

[33] 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000159.kor

[34] 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700018.khv

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.