Pilóta nélküli légi járművek megjelenési gyakoriságának vizsgálata

  • Gajdács László
doi: 10.32560/rk.2022.1.5

Absztrakt

Ma már szinte nem találni olyan személyt, aki ne hallott volna pilóta nélküli repülőgépekről, vagy közismertebb nevükön a drónokról. Egyre intenzívebb jelenlétük az élet számos területén érzékelhető. A 21. század egyik nagy  kihívása, hogy milyen módon és miként tudjuk ezeket a légi járműveket integrálni a hagyományos légi közlekedés  rendszerébe. Megjelenési gyakoriságuk vizsgálatából képet  kaphatunk arról, hogy ezek a pilóta nélküli légi járművek  milyen gyakran és milyen magasságokban fordulnak elő  leginkább. A cikkben ennek a vizsgálatnak az eredményeit kívánom bemutatni. 

Kulcsszavak:

drón légi közlekedés incidens magasság gyakoriság

Hogyan kell idézni

[1]
L. Gajdács, „Pilóta nélküli légi járművek megjelenési gyakoriságának vizsgálata”, RepTudKoz, köt. 34, sz. 1, o. 77–90, nov. 2022.

Hivatkozások

[1] 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?-docid=99500097.tv

[2] European Union Aviation Safety Agency, Drone Incident Management at Aerodromes. Germany, 2021. Online: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/drone_incident_management_at_aerodromes_part1_website_sitable.pdf

[3] Dudás Z., „Az információ fontossága a repülésbiztonságban,” Repüléstudományi Közlemények, 17. évf. 2. sz. pp. 1–10. 2005. Online: https://www.repulestudomany.hu/kulonszamok/2005_cikkek/dudas_zoltan.pdf

[4] European Union Aviation Safety Agency, The European Plan for Aviation Safety (EPAS 2021–2025). 2020. december 23. Online: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/epas_2021_2025_vol_one_final.pdf

[5] Federal Aviation Administration, Drones by the Numbers. 2021. Online: https://www.faa.gov/uas/resources/by_the_numbers/

[6] Gajdács L., Major G., „Az UAV alkalmazásánakkockázatai a biztonságtechnika területén,” Repüléstudományi Közlemények, 30. évf. 2. sz. pp. 101–112. 2018. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/reptudkoz/article/view/4342/3548

[7] Gajdács L., Palik M., Dudás Z., „Drónok és hagyományos légi járművek közös légtérben történő alkalmazásának repülésbiztonsági kockázatai,” Repüléstudományi Közlemények, 33. évf. 1. sz. pp. 157–170. 2021. Online: https://doi.org/10.32560/rk.2021.1.12

[8] HungaroControl, Légi forgalmi térkép, ICAO 1:500 000. Online: https://ais.hungarocontrol.hu/aip/

[9] L. Schroth, „Drone Market Shares in the USA after China-US Disputes,” Drone Industry Insights, 2021. március 2. Online: https://droneii.com/drone-market-shares-usa-after-chinausa-disputes

[10] Major G., Csóré A., „A pilóta nélküli légi járművek(UAV) evolúciója,” Repüléstudományi Közlemények, 33. évf. 1. sz. pp. 171–191. 2021. Online: https://doi.org/10.32560/rk.2021.1.13

[11] Palik M., A repülésirányítás alapjai. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018.

[12] Federal Aviation Administration, UAS Sightings Report. 2021. Online: https://www.faa.gov/uas/resources/public_records/uas_sightings_report/

[13] Vas T., Palik M., Nagy G., „Pilóta nélküli légi járművek repülőterekről történő alkalmazása,” Honvédségi Szemle, 144. évf. 1. sz. pp. 73–82. 2016.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.