A polgári pilóta nélküli légijármű-rendszerek hazai hatósági struktúrája

doi: 10.32560/rk.2021.3.10

Absztrakt

A 2021-es év elején életbe lépett új EU-s és hazai  jogszabályok, amelyek a pilóta nélküli légijármű- rendszerekre vonatkoznak, alapjaiban változtatták meg a  korábbi hatósági struktúra működését. Az EU-s keretszabályok értelmében új funkciókkal kellett bővíteni a  nemzetállamok hatósági megoldásait. Jelen cikkben a  szerzők részletesen bemutatják azokat a hatósági  tevékenységeket, amelyeket a pilóta nélküli légi járművek  területén meg kell valósítania hazánknak. 

Kulcsszavak:

polgári légügyi hatóság drónszabályozás dróntörvény hatósági tevékenységek

Hogyan kell idézni

[1]
Z. . Sándor és M. Pusztai, „A polgári pilóta nélküli légijármű-rendszerek hazai hatósági struktúrája”, RepTudKoz, köt. 33, sz. 3, o. 121–138, aug. 2022.

Hivatkozások

1. A Bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete (2019. május 24.) a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról

2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 Rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról

3. A Bizottság (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról

4. 1995. évi XCVII. törvény a légi közlekedésről (Lt.)

5. 6/2021. (II. 5.) ITM rendelet a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról

6. 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a légi közlekedési kötelező felelősségbiztosításról

7. 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

8. 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól

9. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról [10]10. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

11. 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről [12]12. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Felnőttképzési tv.)

13. 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

14. 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a légi közlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól [15]15. 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet a magyar légtér igénybevételéről

16. 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet a Rendőrség légi közlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól

17. 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról

18. European Commission, DG DEFIS 1st ADCO Drones Meeting november 7, 2020.

19. T. Meagher, Effective Training for Ground Operations Necessary for Skill Set. International Airport Review, 2015. május 29. Online: https://www.internationalairportreview.com/article/7635/effective-training-ground-operations/

20. European Commission, Regulation (EU) 2019/945 On Unmanned Aircraft Systems and On Third-Country Operators of Unmanned Aircraft Systems. Online: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=159261

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.