A légi bázis, mint erőkivetítési platform

Absztrakt

A dolgozat röviden áttekinti a katonai bázisok mibenlétét, bemutatja ezek kialakítását, alkalmazását történelmi viszonylatban. Sorra veszi a tengerentúli bázisok típusait, melyek különböző szintű, méretű létesítményeket takarnak, továbbá fontos tulajdonságaikat, kialakításuk mérlegelendő szempontjait is áttekinti, előtérbe helyezve a légi bázisok kialakítását érintő kérdéseket. Az utolsó fejezet abból az alapvetésből kiindulva, hogy a légierő lényegéből adódóan támadó erő, így külhoni alkalmazása elsődleges és alapvető, bemutatja, hogy a XX. században hogyan támogatták a légi bázisok a légierő általi geostratégiai törekvések megvalósítását, illetve milyen tendencia képzelhető el a jövőben. Igyekszik megvilágítani, hogy az alkalmazott haditechnika, illetve szervezési logika milyen követelményeket támaszt a légi bázisokkal szemben, valamint leírja a különböző haderőnemi bázisok rövid jellemzését.

Kulcsszavak:

tengerentúli külhoni légi bázis repülőtér

Hogyan kell idézni

[1]
J. Csengeri, „ A légi bázis, mint erőkivetítési platform”, RepTudKoz, köt. 30, sz. 2, o. 55–66, aug. 2018.