Variations on Alimony Obligations

  • Papp Tekla
doi: 10.32575/ppb.2023.1.7

Abstract

In my study, I explore the importance, brief history, legal bases and types of subsistence legal relatioships. Then I will characterise the different versions of the Hungarian alimentation contracts such as maintenance, care, and annuity contracts, contractus mixtus based on these, insurance contracts, inheritance contracts; finally, I will highlight the characteristics of other contractual and organisational alternatives.

Keywords:

maintenance contract life annuity contract care contract contract of inheritance

References

Anka Tibor (2014): Az öröklési szerződés. In Osztovits András (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja IV. kötet. Budapest: Opten.

B. Varga Judit (2021): Sokan vetnek szemet a nyugdíjasok lakására? Azenpenzem.hu, 2021. október 26. Online: https://www.azenpenzem.hu/cikkek/sokan-vetnek-szemet-anyugdijasok-lakasara/8090/

Csabai Károly (2021): Szabályosak a nyugdíjasok lakásáért cserébe kötött életjáradék-szerződések? Privatbankar.hu, 2021. április 19. Online: https://privatbankar.hu/cikkek/szemelyes_penzugyek/szabalyosak-a-nyugdijasok-lakasaert-cserebe-kototteletjaradek-szerzodesek.html

Gellért György szerk. (1998): A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Boóc Ádám (2011): A tartási és életjáradéki szerződés. In Sándor István (szerk.): Előadásvázlatok a kötelmi jog különös részéből. Budapest: Patrocinium.

Boros Zsuzsa – Jójárt Eszter (2013): A tartási és életjáradéki szerződés. In Vékás Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal. Budapest: Complex.

Eörsi Gyula et al. (1991): Kötelmi jog, Különös rész (Egyes szerződésfajták). Budapest: Tankönyvkiadó.

Fuglinszky Ádám (2018): A tartási és életjáradéki szerződés. In Fuglinszky Ádám – Tőkey Balázs: Szerződési jog, Különös rész. Budapest: ELTE Eötvös.

Jójárt Eszter: A tartási és életjáradéki szerződés. In Csehi Zoltán (főszerk.): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről kommentárja. Budapest: Magyar Közlöny Lap és Könyvkiadó.

Jójárt Eszter (2007): Javaslat a tartási és életjáradéki szerződés jogi szabályozásának változtatására. Polgári Jogi Kodifikáció, 3, 19–29. Online: https://bit.ly/3k3vKXz

Jójárt Eszter (2017a): Lehetséges-e az eredeti állapot helyreállítása tartási, életjáradéki és öröklési szerződés érvénytelensége esetén? I. rész. Családi Jog, 15(2), 24–31.

Jójárt Eszter (2017b): Lehetséges-e az eredeti állapot helyreállítása tartási, életjáradéki és öröklési szerződés érvénytelensége esetén? II. rész. Családi Jog, 15(3), 14–21. Online: https://www.mokk.hu/regioldal/pdf/linkgyujto/Csaladi_Jog/Aktualis/2017%20-09.pdf

Kovács Bálint (2008): Az alimentációs szerződések. In Nochta Tibor – Kovács Bálint – Nemessányi Zoltán: Magyar polgári jog – Kötelmi jog, különös rész. Budapest–Pécs: Dialóg Campus.

Kőrös András (2013): A tartási és életjáradéki szerződés. In Petrik Ferenc (főszerk.): Polgári jog, Kötelmi jog, Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész, Az új Ptk. magyarázata VI/VI. Budapest: HVG-ORAC.

Kun János (2008): A „lakásért járadék”-programok (Értékek és kockázatok – nemzetközi kitekintés). Hitelintézeti Szemle, 7(1), 91–115. Online: https://docplayer.hu/1497819-A-lakasert-jaradek-programok-ertekek-es-kockazatok-nemzetkozikitekintes.html

Novotni Zoltán szerk. (1992): Magyar polgári jog – Kötelmi jog, Különös rész (Egyes szerződésfajták). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Orosz Árpád [é. n.]: A tartási és életjáradéki szerződés. In Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Nagykommentár a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez. Kluwer online kommentár.

Orosz Árpád (2014): A tartási és életjáradéki szerződés. In Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz. Budapest: Wolters Kluwer, II. kötet.

Papp Tekla (2019a): Atipikus szerződések. Budapest: HVG-ORAC.

Papp Tekla: Társasági szerződés (létesítő okirat) (2019b) In Dúl János et al. (szerk.): Társasági jogi lexikon. Budapest: Dialóg Campus.

Ribai Csilla (2010): A tartási szerződés. Fogyasztóvédelmi Szemle, 3(4), 19–25.

Sőth Lászlóné (2004): Az öröklési szerződéssel kapcsolatos néhány időszerű kérdésről. Családi Jog, 2(1), 10–14.

Szeghő Ágnes (2015): Az egészségügyi kezelési szerződés. In Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések. Budapest: Opten.

Világhy Miklós – Eörsi Gyula (1965): Magyar Polgári Jog II. Budapest: Tankönyvkiadó.

Weiss Emília – Vékás Lajos (2014): Az öröklési szerződés. In Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz. II. Budapest: Wolters Kluwer.

Zsíros Gábor (2014): A tartási és életjáradéki szerződés. In Osztovits András (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja III. kötet. Budapest: Opten.

Downloads

Download data is not yet available.