Focus of Successful Project Implementation:

Project Management Competences

  • Hutkai Zsuzsanna
doi: 10.32575/ppb.2023.1.5

Abstract

Project-based operation is becoming more and more popular both in the business and public sectors, thanks to its logical, well-structured, yet flexibly applicable methodology in the light of achievable results and efficiency. A key element of successful project implementation is a professionally competent project manager. In a constantly evolving field, one of the defining questions is what competencies a project manager must have in order to successfully guide a project through its
implementation in today’s changing environment and requirements. Many of these skills and competences can be developed; the aim of the study is to contribute to the development and improvement of project managers by defining a new approach to competency mapping.

Keywords:

project management competence leadership

References

Arany Mónika et al. (2013): Ügyfélszolgálati készségfejlesztési tananyag. Budapest: [k. n.].

Barnard, Chester Irving (1938): The Functions of the Executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Báthory Zoltán – Falus Iván szerk. (1997): Pedagógiai lexikon II. Budapest: Keraban.

Crawford, Lynn (2005): Senior Management Perceptions of Project Management Competence. International Journal of Project Management, 23(1), 7–16. Online: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2004.06.005

Csepregi Anikó Csilla (2011): The Knowledge Sharing and Competences of Middle Managers. PhD-értekezés. Pannon Egyetem. Online: https://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/2011/Csepregi_Aniko_Csilla_dissertation.pdf

Eurydice (2002): Kulcskompetenciák. Brüsszel. Online www.eurydice.org

Fabulya Edit – Nagy Péter – Tiszolczi Péter (2017): Kompetencia kézikönyv. A szakmai és személyes bemeneti kompetenciák mérésére vonatkozó módszertani ajánlások munkaadók számára. Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

Fehér János (2011): Emberi erőforrás menedzsment rendszerek és módszerek. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó.

Gönczi Kornélia –Turcsányi Katalin (2011): Projektszemlélet a közszférában. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, 3(1–2), 198–205. Online: http://acta.bibl.u-szeged.hu/30136/

Görög Mihály (2008): Projektvezetés. Budapest: Aula.

Görög Mihály (2013): Projektvezetés a szervezetekben. Budapest: Panem.

Henczi Lajos – Zöllei Katalin (2007): Kompetenciamenedzsment. Budapest: Perfekt.

Higgs, M. – Dulewicz, S. Victor (2003): The Design of a New Instrument to Assess Leadership Dimensions and Styles. Henley Working Paper Series, 0311. University of Reading.

Jarjabka Ákos et al. (2020): Projektmenedzsment ismeretek. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet.

Kaszás Nikoletta (2015): Sikeres projektek, érett szervezetek a határ mentén. PhDértekezés. Pannon Egyetem.

Kerekes Gábor [é. n.]: Projektmenedzsment. Tréning háttéranyag. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Online: https://bit.ly/3IHVqUj

Klein Balázs – Klein Sándor (2008): A szervezet lelke. Budapest: Edge 2000.

Klein Sándor (2001): Vezetés- és szervezetpszichológia. Budapest: SHK Hungary.

Klein Sándor (2004): Munkapszichológia. Budapest: Edge 2000.

Laáb Ágnes (2010): Kompetenciaga(rá)zdálkodás I. Mennyi élet van éveidben? Budapest: Typotex.

Müller, Ralf – Turner, Rodney (2010): Leadership Competency Profiles of Successful Project Managers. International Journal of Project Management, 28(7), 437–448. Online: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2009.09.003

Posner, Barry, Z. (1987): What it Takes to be a Good Project Manager. Project Management Journal, 18(1), 51–54.

Project Management Institute (2017): Project Management Job Growth and Talent Gap 2017–2027. Online: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/jobgrowth-report.pdf

Project Management Institute (2020): Projektmenedzsment Útmutató (PMBOK®Guide). 6. kiadás. Budapest: Akadémiai.

Spencer, Lyle M. – Spencer, Signe M. (1993): Competence at Work: Models for Superior Performance. New York: John Wiley & Sons.

Varga Erika (2014): A személyes kompetenciák átértékelődése az emberi erőforrás menedzsment és a gazdasági felsőoktatás szemszögéből. PhD-értekezés. Szent István Egyetem.

Verzuh, Eric (2006): Projektmenedzsment. Budapest: HVG Könyvek.

Woodruffe, C. (1991): Competent by Any Other Name. Personnel Management. [h. n.]: [k. n.].

Downloads

Download data is not yet available.