Külföldi forrásismeret és forráskezelés Concha Győző közigazgatási jogi és közigazgatás-tani munkásságában (1869–1905) a municipalizmus példáján keresztül

  • Koi Gyula

Abstract

A tanulmány Concha Győző korai és kései munkásságában veszi vizsgálat alá a helyi önkormányzatisággal (municipalizmus) kapcsolatos forrásismeretet és forráskezelést. A dolgozat figyelmet fordít a különféle francia, angol, német, orosz, spanyol és az USA-ból érkező hatásokra. Az alkalmazott metodika a komparatív módszertan. Kutatásunk eredménye, hogy Concha forrásismerete rendkívül átfogó volt, bár a forrásidézések – a kor szokásaihoz hasonlóan – olykor kissé pontatlanok.

Keywords:

amerikai közigazgatási jog angol közigazgatási jog cári jog francia közigazgatási jog helyi önkormányzat konzervativizmus község külföldi hatások municipalizmus német közigazgatási jog orosz közigazgatási jog spanyol közigazgatási jog