A Népköztársaság Elnöki Tanácsa összetételének néhány jellemzője 1971–1975

  • Hubai László

Absztrakt

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja, hogy a Népköztársaság Elnöki Tanácsának (NET) összetétele a Kádár-rendszer közepén mennyiben felelt meg a korabeli politikai rendszerről hivatalosan deklarált felfogásnak. E szerint az államszocializmus keretei által meghatározott módon ez a testület reprezentálja a társadalom valamennyi politikailag relevánsnak tartott nagy csoportját és/vagy szervezetét. Természetesen ez a „képviselet” nem felel, és nem is felelhet meg a polgári demokrácia követelményeinek, hiszen az államszocializmus nem a hatalom megosztásának elvéből indul ki, hanem éppen ellenkezőleg ennek tagadásából, a hatalom egységének elvéből. A munka kísérletet tesz arra, hogy – részben a korszak politikai nyelvén – rekonstruálja és bemutassa azt, hogy a rendszer logikája szerint kik és miért kerülhettek a testületbe. Röviden kitérünk arra is, hogy az 1971-től 1975-ig tartó ciklusban mi jellemezte a NET-ben megjelenített szervezeteket.

Kulcsszavak:

államszocializmus kollektív államfői testület multipozicionalitás politikai elit rekrutáció