Szemelvények a jogbiztonság változásairól a közszolgálati pragmatikában

  • Ludányi Dávid

Absztrakt

Tanulmányunkban a jogbiztonság és a közszolgálati pragmatika jogi összefüggéseit, ezzel együtt rendszerváltozástól íródó történeti változásait vizsgáljuk. Ennek keretében – a teljesség igénye nélkül – áttekintjük e kapcsolatrendszer legfontosabb fogalmi kérdéseit és elméleti alapvetéseit, mégpedig a közszolgálati jogviszony változásainak számbavételével, amelyhez az Alkotmánybíróság közszolgálattal és közszolgálati pragmatikával kapcsolatban végzett jogértelmező tevékenységét is segítségül hívjuk. A közszolgálati pragmatika elemei közül elsősorban azokra helyezzük a hangsúlyt, amelyek az alkotmányos alapelvekkel is összefüggő változásokon estek át az elmúlt, közel 30 esztendő távlatában.

Kulcsszavak:

jogbiztonság közszolgálati pragmatika zárt rendszer nyílt rendszer közszolgálati jogviszony