object(Publication)#686 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(2183) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2014-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-12 13:35:48" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(0) ["submissionId"]=> int(2064) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(159) ["pages"]=> string(6) "5–39" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(423) "

Referring to the security challenges and threats the author describes the requirements of the national defense system. In addition to that the response procedures elaborated by the NATO and the national crisis system are also explained, including the role of the Hungarian Army, the various civilian crisis management and response organizations, the national security services and the framework of their cooperation.

" ["hu_HU"]=> string(486) "

A szerző cikkében az ország biztonságát veszélyeztető kihívásokra utalva felvázolja az ország védelmi rendszerével szemben támasztott követelményeket. Továbbá bemutatja a NATO és a nemzeti válságreagáló rendszerek keretében kidolgozott válaszlépések tartalmát, ebben a Magyar Honvédség és a különböző polgári válságkezelő, válságreagáló szervezetek és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatát s ezek együttműködésének kereteit.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(71) "Magyarországi válságkezelés néhány nemzetbiztonsági vonatkozása" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#721 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(2388) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(2183) ["seq"]=> int(0) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Héjja" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "István" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(22) "hazai válságkezelés" [1]=> string(12) "hírszerzés" [2]=> string(12) "felderítés" [3]=> string(12) "elhárítás" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(15) "national crisis" [1]=> string(10) "management" [2]=> string(12) "intelligence" [3]=> string(14) "reconnaissance" [4]=> string(19) "counterintelligence" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#734 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(6732) ["id"]=> int(1342) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(2183) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#115 (6) { ["_data"]=> array(24) { ["id"]=> int(2184) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2014-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-12 13:41:30" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(2065) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(159) ["pages"]=> string(7) "42–62" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(547) "

This paper is discussing aims and objectives of international organizations activities relating to crisis management and peacekeeping. In the first chapter one can find a short explanation of the different terms connected to crises management. The rest of the article is dealing with Organization for Security and Co-operation in Europe, the United Nations, the European Union, the North Atlantic Council and the African Union crisis management and peacekeeping activities, with their structures and with the ongoing and completed missions.

" ["hu_HU"]=> string(593) "

A cikk a válságkezeléssel foglalkozó nemzetközi szervezetek tevékenységét mutatja be, a teljesség igénye nélkül. Az első fejezetben egy rövid fogalmi magyarázatot találunk, ami a válságkezelés megértését segíti elő. A többi fejezet során betekintést kapunk az Európai Biztonsági – és Együttműködési Szervezet, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, az Észak- Atlanti Tanács és az Afrikai Unió válságkezeléssel kapcsolatos tevékenységéről, a szervezeti felépítésről, a folyamatban lévő és a végrehajtott missziókról.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(56) "A nemzetközi szervezetek válságkezelő tevékenysége" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#731 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(2389) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(2184) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(4) "Boda" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "József" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(16) "válságkezelés" [1]=> string(23) "nemzetközi szervezetek" [2]=> string(8) "misszió" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(17) "crisis management" [1]=> string(27) "international organizations" [2]=> string(7) "mission" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#750 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(6734) ["id"]=> int(1343) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(2184) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#188 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(2185) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2014-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-12 13:45:43" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(2066) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(159) ["pages"]=> string(8) "63–100" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(859) "

In their study the authors examining 122 national security services of 32 countries systematized the main components of the National Security System and defined the national security service types functioning within the International Community. Furthermore from different point of view they divided the national security services into groups and examined the supervision and control of them. The authors concluded that concerning the number of the national security services two different tendencies could be witnessed during the last two decades. On the one hand new services were established, on the other hand the fusion of the existing services could also be seen. At the end of their study the authors after making an international survey concluded that the current National Security System of Hungary meets the international standards and trends.

" ["hu_HU"]=> string(902) "

A szerzők a tanulmányukban 32 ország 122 nemzetbiztonsági szolgálatát megvizsgálva rendszerezték a nemzetbiztonsági rendszer összetevőit, valamint megállapították, hogy milyen nemzetbiztonsági szolgálatok működnek a nemzetközi közösségen belül. Ezt követően – több szempont alapján – csoportosították a nemzetbiztonsági szolgálatokat, valamint megvizsgálták a szolgálatok felügyeletének és irányításának rendszerét is. Megállapították, hogy a szolgálatok számában az elmúlt két évtizedben kettős tendencia figyelhető meg, ami egyrészről újabb szolgálatok létrehozásában, míg másrészről a meglévő szolgálatok összevonásában nyilvánul meg. A tanulmány végén a nemzetközi kitekintés alapján megállapították, hogy Magyarország jelenlegi nemzetbiztonsági rendszere megfelel a nemzetközi mintáknak és trendeknek.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(112) "A nemzetbiztonsági szolgálatok rendszere (Nemzetközi gyakorlat a nemzetbiztonsági rendszer kialakítására)" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#113 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(2390) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(2185) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(9) "Börcsök" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "András" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#753 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(2391) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(2185) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(4) "Vida" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Csaba" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(12) "hírszerzés" [1]=> string(12) "elhárítás" [2]=> string(16) "nemzetbiztonság" [3]=> string(30) "nemzetbiztonsági szolgálatok" [4]=> string(26) "nemzetbiztonsági rendszer" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(12) "intelligence" [1]=> string(19) "counterintelligence" [2]=> string(24) "national security system" [3]=> string(21) "intelligence services" [4]=> string(19) "intelligence system" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#754 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(6736) ["id"]=> int(1344) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(2185) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#185 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(2186) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2014-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-12 13:50:20" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(2067) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(159) ["pages"]=> string(9) "101–113" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(456) "

The study examines the historical aspects of radio amateur clubs. In our country, the beginnings of radio amateur clubs date back to the 1920s and in the middle of the 1930s the Hungarian Associations of Shortwave Amateurs (MRAOE) became a dominant organization. The presented relationships mainly belong to the MRAOE, which was a gathering place for many of those valuable radio technicians who assisted the defense and intelligence response tasks.

" ["hu_HU"]=> string(557) "

A tanulmány a rádióamatőr egyesületek történeti kérdéseit vizsgálja. A rádióamatőr egyesületek kezdetei hazánkban az 1920-as évekre tehetőek, majd később az 1930-as évek közepén a Magyar Rövidhullámú Amatőrök Országos Egyesületének (MRAOE) tevékenysége vált meghatározóvá. A bemutatott honvédelmi kapcsolatrendszer főként az MRAOE-hez kötödik, amely szervezet gyűjtőhelye volt sok értékes rádiós szakembernek, akik munkájukkal a honvédelmi és hírszerzési – elhárítási feladatokat segítették.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(60) "A 2. vkf. osztály és a rádióamatőr mozgalom kapcsolatai" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#757 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(2392) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(2186) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Dobák" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(4) "Imre" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(12) "hírszerzés" [1]=> string(16) "2. vkf. osztály" [2]=> string(14) "rádióamatőr" [3]=> string(19) "rádiólehallgatás" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(12) "intelligence" [1]=> string(40) "2. Department of General Staff (2. vkf.)" [2]=> string(13) "radio amateur" [3]=> string(19) "radio reconnaisance" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#732 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(6738) ["id"]=> int(1345) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(2186) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#119 (6) { ["_data"]=> array(24) { ["id"]=> int(2187) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2014-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-12 13:55:44" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(2068) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(159) ["pages"]=> string(9) "114–132" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(707) "

The study analyzes the reorganization of the Hungarian state security structure after World War II. During the period covered, following their classical task the intelligence and counter-intelligence bodies were integrated, but separated on military and civilian areas of competence. The depositary of military secret services after 1945 was the MoD. Military Political Department. The formation of the organization verified by investigative work on war crimes and crimes against the people of the temporary armistice agreement. Behind the legal bases it was only a political decision to build on the principles of the agreement referred to create the organizational bases of military secret service.

" ["hu_HU"]=> string(801) "

A tanulmány a magyar államvédelmi szervezetrendszer második világháborút követő újjászervezését vizsgálja. A második világháborút követő időszakban a klasszikus feladatellátás szempontjából a hírszerző és elhárító szervek integráltan, de a katonai és polgári illetékességi területükön elkülönülten szerepeltek. 1945 után a katonai hírszerző és elhárító szolgálat letéteményese a HM Katona Politikai Osztály volt. A szervezet megalakítását az ideiglenes fegyverszüneti egyezmény háborús és népellenes bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozómunka igazolta. A jogszabályi alapokon túl már csak egy politikai döntés volt, hogy az egyezmény hivatkozott elveire építve megteremtsék a katonai államvédelem szervezeti alapjait.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(126) "„Absurdity”, or: the Legal and Organizational Basis of the Reorganization of Hungarian Military Secret Services after 1945" ["hu_HU"]=> string(133) "„Fából vaskarika”, avagy: a magyar katonai államvédelmi szervek 1945 utáni újjászervezésének jogi és szervezeti alapjai" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#760 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(2393) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(2187) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Dávid" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Ferenc" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(14) "államvédelem" [1]=> string(16) "állambiztonság" [2]=> string(27) "titkosszolgálat-történet" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(13) "state defense" [1]=> string(14) "state security" [2]=> string(33) "secret history of secret services" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#756 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(6740) ["id"]=> int(1346) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(2187) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#121 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(2188) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2014-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-12 13:59:07" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(2069) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(159) ["pages"]=> string(9) "133–158" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1009) "

Due to its special range of activities the ethics of secret services has a preveleged role related to the other professional ethics. In this study an outline is given of the possibilities of a scientific research on the ethics of the secret services, the issues that can finally lead to a practically useable Codex of Professional Ethics are rewieved and the possibilities of ethical training of employees of the SSNS are examined.

This study reviews the psychological theories that can affect the procedure of making moral judgements. During the application process it is necessary to establish the conditions of the examination of the applicants' moral judgements. This article assumes that moral judgements can be regarded and measured as 'attitudes' since they involve cognitive, emotional and behavioral components as defining triple criteria. During the training course of the recruits it is also important to put an emhasis on the development of the competence of making ethical choices.

" ["hu_HU"]=> string(1167) "

A titkosszolgálati etika a tevékenységi kör jellegénél fogva speciális helyzetben van a szakmai etikák között. A tanulmány felvázolja a titkosszolgálati etika tudományos kutatásának lehetőségeit, megfogalmazza azokat a kérdéseket, problémákat, melyek megválaszolása révén eljuthatunk egy, a gyakorlatban is hasznosítható szakmai etikai kódex megalkotásáig, illetve megvizsgálja a titkosszolgálati pályán dolgozók erkölcsi fejlesztésének lehetőségeit.

A szerző áttekinti azokat a pszichológiai jelenségeket, pszichikai folyamatokat, melyek befolyásolják az erkölcsi ítéletek kialakulásának folyamatát. A szerző álláspontja szerint az erkölcsi ítéletek kezelhetők és mérhetők attitűdként, hiszen azok a kognitív, érzelmi, illetve viselkedéses komponensek hármas fogalmi kritériumát magukban hordozzák. A felvételi folyamat során szükséges lehet megteremteni a személyes erkölcsi ítéletek vizsgálatának feltételeit, és ugyancsak fontos hangsúlyt helyezni a munkahelyi felkészítés során az erkölcsi ítéletek meghozatalának, mint kompetenciának a fejlesztésére.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(70) "A titkosszolgálati etika sarokpontjai a pszichológia szemszögéből" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#764 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(2394) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(2188) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(8) "Horváth" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Ferenc" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(23) "Titkosszolgálati etika" [1]=> string(8) "attitűd" [2]=> string(11) "kompetencia" [3]=> string(18) "erkölcsi ítélet" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(29) "Ethics of the secret services" [1]=> string(8) "attitude" [2]=> string(10) "competence" [3]=> string(15) "moral judgement" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#767 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(6741) ["id"]=> int(1347) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(2188) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#751 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(2189) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2014-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-12 14:02:56" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(6) ["submissionId"]=> int(2070) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(159) ["pages"]=> string(9) "159–169" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(840) "

Nowadays satellite telecommunication is not a science fiction for everyday people but it is one way of telecommunications, even here in Hungary it is not very frequent one. However I presume that the methods of attacks and jammings of these satellite communications systems are known in a narrow professional circle. In the space around the world forty countries have installed systems and more than 1000 activated satellite systems operates on satellite orbits on different heights. This „traffic jam” is a challenge not only to the operators but to the security experts of these systems as well. In my essay – through the learned electronic warfare methods and the studied specialist literature in my researches – I scrutinize and present the stability of satellite telecommunications systems against the attacking methods.

" ["hu_HU"]=> string(878) "

A műholdas távközlés a ma emberének már nem tudományos fantasztikum, ismert távközlési forma, még ha Magyarországon nem is elterjedt. Valószínűsítem, hogy a műholdas kommunikációs rendszerek támadási, zavarási lehetőségei viszont csak szűk szakmai körökben ismert. A Föld körül a világűrben 40 országnak van telepített eszköze, több mint 1000 aktív műhold működik különböző magasságú műholdpályán. Ez a „zsúfoltság” kihívást jelenet nem csak az üzemeltetőknek, hanem a rendszerek biztonságáért felelős szakembereknek is. Jelen cikkemben a tanult elektronikai hadviselési módszerek és a kutatásaim során feldolgozott szakirodalom alapján vizsgálom és bemutatom a műholdas távközlési rendszerek állóképességét, működési stabilitását a cikkben ismertetett támadási módszerekkel szemben.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(53) "Műholdas kommunikációs rendszerek támadhatósága" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#762 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(2395) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(2189) ["seq"]=> int(6) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Szűcs" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Péter" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(8) { [0]=> string(24) "műholdas kommunikáció" [1]=> string(16) "műhold pályák" [2]=> string(22) "műholdas távközlés" [3]=> string(46) "műholdas személyi kommunikációs rendszerek" [4]=> string(8) "zavarás" [5]=> string(9) "támadás" [6]=> string(3) "EMP" [7]=> string(4) "ASAT" } ["en_US"]=> array(2) { [0]=> string(33) "High Energy Radiofrequency Weapon" [1]=> string(39) "satellite personal communication system" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#765 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(6743) ["id"]=> int(1348) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(2189) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#735 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(2190) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2014-03-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-12 14:06:15" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(7) ["submissionId"]=> int(2071) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(159) ["pages"]=> string(9) "170–174" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(608) "

The article is dealing with the comparison of the way of working of the national security community and the disaster management bodies. It is obvious, that these are quite different. The possible support of the disaster management bodies by the means of the national security is being outlined, which is possible during the prevention and handling of disasters originated by human beings. Based on case studies, disaster management exercises (in the phase of the scenario-making, planning and performing) should be used for the exploitation of the possible cooperation and for familiarization with it.

" ["hu_HU"]=> string(637) "

A cikk a katasztrófavédelem és a nemzetbiztonsági szféra munkamódszereit hasonlítja össze, megállapítja, hogy azok nagymértékben eltérőek. Kitér a katasztrófavédelem nemzetbiztonsági támogatásának lehetőségeire, melyre elsősorban az emberi eredetű katasztrófák megelőzése és kezelése során nyílik lehetőség. Konkrét eseteket tanulmányozva állást foglal amellett, hogy a gyakorlatok előkészítésében és lebonyolításában, a feltevések kidolgozásában érdemes tudatosan törekedni az esetleges együttműködés felületeinek kihasználására, az együttműködés begyakorlására.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(125) "A nemzetbiztonsági szféra támogatása a katasztrófavédelem részére (megtörtént esetek és gyakorlatok tapasztalatai)" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#775 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(2396) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(2190) ["seq"]=> int(7) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(13) "Regényi Kund" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Miklós" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(20) "katasztrófavédelem" [1]=> string(25) "nemzetbiztonsági szféra" [2]=> string(24) "eltérő munkamódszerek" [3]=> string(30) "emberi eredetű katasztrófák" [4]=> string(24) "gyakorlatok kiaknázása" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(19) "disaster management" [1]=> string(17) "national security" [2]=> string(24) "different way of working" [3]=> string(36) "disasters originated by human beings" [4]=> string(25) "exploitation of exercises" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#773 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(6745) ["id"]=> int(1349) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(2190) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF