object(Publication)#686 (6) { ["_data"]=> array(24) { ["id"]=> int(1745) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2017-12-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-10-12 15:30:15" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(0) ["submissionId"]=> int(1628) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(120) ["pages"]=> string(6) "5–16" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(397) "

The Evangelists describe in the Passion Narrative a very short story about an armed attack. In my paper I’m trying to prove that in fact it could be a terrorist attack. The terrorist belonged to an extreme religious group called „Sicarii”. Their new strategy was distinctive, unprecedented and very effective. We have to learn from the past, because the history always repeats itself.

" ["hu_HU"]=> string(486) "

A Passió Narratívában az evangélisták leírnak egy nagyon rövid történetet egy fegyveres támadásról. Kutatásomban megpróbálom bebizonyítani, hogy valójában itt egy terrorista támadás történthetett. A terrorista egy szélsőséges vallási csoporthoz tartozott, akiket Szikáriusoknak neveztek. Új stratégiájuk újdonság és addigi példa nélküli volt és nagyon hatékony volt. Tanulnunk kell a múltból, mert a történelem mindig ismétli önmagát.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(38) "Terrortámadás a Gecsemáné kertben?" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#721 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(5806) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1745) ["seq"]=> int(0) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-7763-0797" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Mihály" ["hu_HU"]=> string(7) "Mihály" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "János" ["hu_HU"]=> string(6) "János" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(11) "terrorizmus" [1]=> string(12) "szikáriusok" [2]=> string(12) "történelem" [3]=> string(27) "történetkritikai módszer" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(9) "terrorism" [1]=> string(7) "Sicarii" [2]=> string(7) "history" [3]=> string(27) "historical-criticism method" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#734 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5896) ["id"]=> int(941) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1745) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#115 (6) { ["_data"]=> array(24) { ["id"]=> int(1747) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2017-12-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-07 16:15:24" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(1630) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(120) ["pages"]=> string(7) "17–36" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(986) "

Austria is the Chairmanship of the OSCE for the year 2017. Austria's fundamental goals are in line with the OSCE's general aspirations, namely „greater security and stability in Europe by providing greater confidence in cooperation, predictability and approach to some tasks”. However, at the beginning of the year Austria in view of the current threats and security challenges within the framework of its Presidency has achieved its three objectives. These are the contributions to solving the existing conflicts, the struggle aga-inst radicalization and extremism, and restore the trust and confidence. Aim of this paper is to outline of these priorities (goals) time-proportional. This paper is a result of the partial search. The research topic is the role of the Organization for Security and Cooperation in Europe in today’s European security architecture. This writing gives a partial summaries of the Austrian OSCE Presidency period, which ends on 31 December 2017.

" ["hu_HU"]=> string(1195) "

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Soros Elnökségét betöltő ország 2017-ben Ausztria. Ausztria alapvető céljai megegyeznek az EBESZ általános törekvéseivel. „Nagyobb biztonságot és stabilitást kell teremteni Európában, továbbá nagyobb bizalom szükséges az együttműködésben, a kiszámíthatóságban és az egyes feladatok megközelítésében.” Ugyanakkor Ausztria még az év elején a jelenlegi Európát érintő fenyegetésekre, biztonsági kihívásokra figyelemmel Elnökségének keretében három prioritást fogalmazott meg. Ezek a meglévő konfliktusok megoldásához való hozzájárulás, a radikalizálódás és a szélsőségek elleni harc, illetve a bizalom és a megbízhatóság megújítása. A tanulmány e prioritások (célok) megvalósulásának időarányos bemutatására vállalkozik. Jelen tanulmány egy részkutatás eredménye. A kutatási téma az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szerepe napjaink európai biztonsági architektúrájában. Ezen írás egy részidős5 összefoglalás az EBESZ elnökségi munkáról (az elnökségi munka hivatalosan 2017. december 31-én zárul le).

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(38) "Mérlegen az osztrák EBESZ-elnökség" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#731 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1876) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1747) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-0403-8466" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Remek" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(4) "Éva" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(5) "EBESZ" [1]=> string(10) "Elnökség" [2]=> string(12) "prioritások" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(4) "OSCE" [1]=> string(12) "Chairmanship" [2]=> string(10) "priorities" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#750 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5900) ["id"]=> int(943) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1747) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#188 (6) { ["_data"]=> array(25) { ["id"]=> int(1750) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2017-12-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-10-12 15:28:47" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(1633) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(120) ["pages"]=> string(7) "37–54" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(564) "

The study examines the issue of complex development of civilian national security university programmes at the National Security Institute of NUPS. After a brief historical introduction, it deals with the structure of the national security university programmes after 2012 and its higher educational framework. „The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Ludovika Research Group.”

" ["hu_HU"]=> string(568) "

Jelen tanulmány az NKE polgári nemzetbiztonsági képzésének 2012 utáni összetett fejlesztési kérdéskörét tekinti át. Rövid történeti bevezető gondolatokat követően a (polgári) nemzetbiztonsági képzés struktúráját és felsőoktatási kereteit vizsgálja. „A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Ludovika Kutatócsoport keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.”

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(44) "(A képzésfejlesztés aktuális kérdései)" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(63) "Polgári nemzetbiztonsági képzések a hazai felsőoktatásban" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#753 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(5805) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1750) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-9632-2914" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Dobák" ["hu_HU"]=> string(6) "Dobák" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Imre" ["hu_HU"]=> string(4) "Imre" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(8) "képzés" [1]=> string(11) "fejlesztés" [2]=> string(16) "nemzetbiztonság" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(9) "education" [1]=> string(11) "development" [2]=> string(17) "national security" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#754 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5903) ["id"]=> int(944) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1750) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#185 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(1751) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2017-12-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-07 16:26:40" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(1634) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(120) ["pages"]=> string(7) "55–74" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(658) "

Our addiction of the information and communication technology created a special way of crime in the cyber space. The specialities of the cyber crime are particular challange for the users and for the persons who are responsible for the law enforcement. The study represents the tools and processes which are used by the cyber offenders. They make these actions directly or indirectly with social media.

The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Concha Doctoral Program.

" ["hu_HU"]=> string(766) "

Az infókommunikációs technológiák iránti függőségünk a bűnözés egy korábban soha nem tapasztalt formáját hozta létre a kibertérben. A kiberbűnözés sajátosságai új típusú kihívások elé állítják a felhasználókat és a bűnüldözőket. A tanulmány bemutatja azokat a kiberbűnözők által használt eszközöket és eljárásokat, amelyeket közvetetten vagy közvetlenül a közösségi média segítségével hajtanak végre az elkövetők.

A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projektben működtetett Concha Győző Doktori Program keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(39) "Kiberbűnözés és közösségi média" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#722 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1879) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1751) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-7308-9304" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(9) "Bányász" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Péter" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(15) "kiberbűnözés" [1]=> string(19) "közösségi média" [2]=> string(11) "terrorizmus" [3]=> string(7) "darknet" [4]=> string(5) "IOCTA" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(10) "cybercrime" [1]=> string(12) "social media" [2]=> string(9) "terrorism" [3]=> string(7) "darknet" [4]=> string(5) "IOCTA" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#758 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5907) ["id"]=> int(946) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1751) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#119 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(1752) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2017-12-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-07 16:33:42" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(1635) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(120) ["pages"]=> string(7) "75–90" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(814) "

The 21st century is undeniably the overture of the age of robotics. Insomuch as the research and development, the science and technology solutions and even the culture envision the spread of robots. The artificial intelligence built into the machines by man includes not only automation but the capability for learning, too. The artistic fantasy feels imaginable the “coming to life” machines and the “evolution of their consciousness” that afterwards turns against their creators. However, it is not a real danger now we should think about the impacts of the robotics innovation on our everyday life and social processes. This work is going to examine the security challenges posed by the increasingly widespread unmanned aerial vehicles and responses to their currently related security questions.

" ["hu_HU"]=> string(897) "

A 21. század tagadhatatlanul a robotok korszakának nyitánya. Olyannyira, hogy a kutatásfejlesztés, a tudományos-technológiai megoldások és a kultúra is a robotok elterjedését vizionálja. Az ember által a gépekbe épített mesterséges intelligencia nem csak az automatizáltságot, hanem a tanulási képességeket is magában foglalja. A művészi fantázia elképzelhetőnek tartja ezen gépek „életre kelését” és „tudatuk evolúcióját” is, ami idővel a teremtőik, az emberek ellen fordul. Ez egyelőre nem jelent valós veszélyt, mégis érdemes átgondolni a robotika fejlődésének hatását a mindennapjainkra, társadalmi folyamatainkra. A következő írás az egyre jobban terjedő pilóta nélküli repülőeszközök okozta biztonsági kihívásokat veszi górcső alá, és válaszokat ad a velük kapcsolatos aktuális biztonsági kérdésekre.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(81) "Biztonság és bizonytalanság a pilóta nélküli repülőeszközök világában" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#763 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1881) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1752) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-5618-8725" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(10) "Szilvágyi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Tibor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(11) { [0]=> string(36) "pilóta nélküli repülőeszközök" [1]=> string(13) "jogszabályok" [2]=> string(23) "biztonsági kockázatok" [3]=> string(22) "fegyveres konfliktusok" [4]=> string(14) "proliferáció" [5]=> string(11) "terrorizmus" [6]=> string(16) "kibertámadások" [7]=> string(21) "illegális migráció" [8]=> string(21) "szervezett bűnözés" [9]=> string(11) "csempészet" [10]=> string(47) "személyiségi jogok és társadalmi biztonság" } ["en_US"]=> array(11) { [0]=> string(24) "unmanned aerial vehicles" [1]=> string(4) "laws" [2]=> string(14) "security risks" [3]=> string(15) "armed conflicts" [4]=> string(13) "proliferation" [5]=> string(9) "terrorism" [6]=> string(12) "cyberattacks" [7]=> string(17) "illegal migration" [8]=> string(15) "organised crime" [9]=> string(9) "smuggling" [10]=> string(35) "personal rights and social security" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#735 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5911) ["id"]=> int(948) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1752) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#121 (6) { ["_data"]=> array(24) { ["id"]=> int(1754) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2017-12-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-07 16:44:18" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(1637) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(120) ["pages"]=> string(8) "91–109" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(969) "

The purpose of this study is to provide effective responses to the riskful new security challenge of weapons policing professional field. This security challenge is due to the lack of control over 3D printing technology, which is a potential opportunity for the illicit manufacture of firearms and ammunition. This study presents the development of 3D printing technologies and the current and future application of some of its guidelines. 3D printed firearms are presented, which are poses a significant security risk for commission of criminal offenses and the attack ability of critical objects. This study examines the problem of the legislative steps required by 3D printing technology primarily from the aspect of legal regulation of weapons. The study examines the potential for official online registration of 3D printers in the context of the European Agenda on Security: EU action plan against illicit trafficking in and use of firearms and explosives.

" ["hu_HU"]=> string(1402) "

A tanulmány célja, hogy hatékony válaszokat nyújtson egy a fegyverrendészet szakterületéhez tartozó jelentős kockázatot magába rejtő új biztonsági kihívásra. Ez a biztonsági kihívás a 3D nyomtatási technológia – felhasználási rendszeréből eredő – ellenőrzési környezetének hiányából adódik, amely potenciális lehetőséget nyújt tűzfegyverek és lőszerek tiltott előállítására. A tanulmányban bemutatásra kerül a 3D nyomtatási technológiának a kialakulása, valamint jelenlegi és jövőbeni alkalmazásának egyes irányvonalai. Bemutatásra kerülnek azok a 3D nyomtatási eljárással előállításra került tűzfegyverek, amelyek jelentős biztonsági kockázatot jelentenek bűncselekmények elkövetése, illetve az egyes kritikus infrastruktúrák támadhatóságát illetően. A tanulmány elsősorban a fegyverrendészet aspektusából vizsgálja a problémát, olyan megfontolásból, hogy milyen jogalkotói lépések szükségesek a 3D nyomtatási technológiával előállításra kerülő tűzfegyverek és lőszerek szabályozása tekintetében. A tanulmány vizsgálja a 3D nyomtatók hatósági online regisztrációjának a lehetőségét az európai biztonsági stratégia uniós cselekvési tervének a tűzfegyverek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme és használata ellen szóló joganyag figyelembevételével.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(144) "A 3D nyomtatási technológiával előállított tűzfegyverek biztonságpolitikai kihívásainak vizsgálata a fegyverrendészet aspektusából" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#767 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1882) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1754) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-9573-2332" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Szabó" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Csaba" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(8) { [0]=> string(27) "3D nyomtatási technológia" [1]=> string(17) "fegyverrendészet" [2]=> string(18) "biztonságpolitika" [3]=> string(22) "fegyverzetellenőrzés" [4]=> string(24) "kritikus infrastruktúra" [5]=> string(11) "terrorizmus" [6]=> string(13) "kibervédelem" [7]=> string(11) "tűzfegyver" } ["en_US"]=> array(8) { [0]=> string(22) "3D printing technology" [1]=> string(16) "weapons policing" [2]=> string(15) "security policy" [3]=> string(15) "weapons control" [4]=> string(23) "critical infrastructure" [5]=> string(9) "terrorism" [6]=> string(16) "cyber protection" [7]=> string(8) "firearms" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#762 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5913) ["id"]=> int(949) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1754) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#751 (6) { ["_data"]=> array(24) { ["id"]=> int(1755) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2017-12-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-07 16:51:44" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(6) ["submissionId"]=> int(1638) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(120) ["pages"]=> string(9) "110–124" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(969) "

The purpose of this study is to provide effective responses to the riskful new security challenge of weapons policing professional field. This security challenge is due to the lack of control over 3D printing technology, which is a potential opportunity for the illicit manufacture of firearms and ammunition. This study presents the development of 3D printing technologies and the current and future application of some of its guidelines. 3D printed firearms are presented, which are poses a significant security risk for commission of criminal offenses and the attack ability of critical objects. This study examines the problem of the legislative steps required by 3D printing technology primarily from the aspect of legal regulation of weapons. The study examines the potential for official online registration of 3D printers in the context of the European Agenda on Security: EU action plan against illicit trafficking in and use of firearms and explosives.

" ["hu_HU"]=> string(1402) "

A tanulmány célja, hogy hatékony válaszokat nyújtson egy a fegyverrendészet szakterületéhez tartozó jelentős kockázatot magába rejtő új biztonsági kihívásra. Ez a biztonsági kihívás a 3D nyomtatási technológia – felhasználási rendszeréből eredő – ellenőrzési környezetének hiányából adódik, amely potenciális lehetőséget nyújt tűzfegyverek és lőszerek tiltott előállítására. A tanulmányban bemutatásra kerül a 3D nyomtatási technológiának a kialakulása, valamint jelenlegi és jövőbeni alkalmazásának egyes irányvonalai. Bemutatásra kerülnek azok a 3D nyomtatási eljárással előállításra került tűzfegyverek, amelyek jelentős biztonsági kockázatot jelentenek bűncselekmények elkövetése, illetve az egyes kritikus infrastruktúrák támadhatóságát illetően. A tanulmány elsősorban a fegyverrendészet aspektusából vizsgálja a problémát, olyan megfontolásból, hogy milyen jogalkotói lépések szükségesek a 3D nyomtatási technológiával előállításra kerülő tűzfegyverek és lőszerek szabályozása tekintetében. A tanulmány vizsgálja a 3D nyomtatók hatósági online regisztrációjának a lehetőségét az európai biztonsági stratégia uniós cselekvési tervének a tűzfegyverek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme és használata ellen szóló joganyag figyelembevételével.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(148) "A 3D nyomtatási technológiával előállított tűzfegyverek biztonságpolitikai kihívásainak vizsgálata a fegyverrendészet aspektusából II." ["hu_HU"]=> string(148) "A 3D nyomtatási technológiával előállított tűzfegyverek biztonságpolitikai kihívásainak vizsgálata a fegyverrendészet aspektusából II." } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#771 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1884) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1755) ["seq"]=> int(6) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-9573-2332" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Szabó" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Csaba" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(8) { [0]=> string(27) "3D nyomtatási technológia" [1]=> string(17) "fegyverrendészet" [2]=> string(18) "biztonságpolitika" [3]=> string(22) "fegyverzetellenőrzés" [4]=> string(24) "kritikus infrastruktúra" [5]=> string(11) "terrorizmus" [6]=> string(13) "kibervédelem" [7]=> string(11) "tűzfegyver" } ["en_US"]=> array(8) { [0]=> string(22) "3D printing technology" [1]=> string(16) "weapons policing" [2]=> string(15) "security policy" [3]=> string(15) "weapons control" [4]=> string(23) "critical infrastructure" [5]=> string(9) "terrorism" [6]=> string(16) "cyber protection" [7]=> string(8) "firearms" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#766 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5917) ["id"]=> int(951) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1755) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#752 (6) { ["_data"]=> array(24) { ["id"]=> int(1758) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2017-12-31" ["lastModified"]=> string(19) "2020-05-07 16:56:30" ["sectionId"]=> int(47) ["seq"]=> int(7) ["submissionId"]=> int(1641) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(120) ["pages"]=> string(9) "125–127" ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(100) "Kasznár Attila – Zalai-Göbölös Noémi: A globális erőközpontok és a nemzetközi biztonság" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(54) "A biztonságpolitika átalakuló világa – Recenzió" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#774 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1885) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1758) ["seq"]=> int(7) ["userGroupId"]=> int(167) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Orosz" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Levente" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(20) "globális biztonság" [1]=> string(18) "biztonságpolitika" [2]=> string(26) "nemzetközi erőközpontok" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(6) "magyar" } } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#772 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(5919) ["id"]=> int(952) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1758) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF