Az orosz állambiztonság rendszere

Az orosz állambiztonsági szervezet megalakulása, vezetés-és szervezéselméleti szempontok

doi: 10.32561/nsz.2022.1.4.

Absztrakt

A világhírnévre szert tevő KGB elődszervezetei már 1917-től bevonultak a történelembe, bár megítélésük a mai napig megosztja az orosz társadalmat, függetlenül attól, hogy folyamatos változáson, fejlődésen mentek keresztül. A megalakulásuk, létrehozásuk célja, struktúrája, a számukra meghatározott feladatok köre mindig igyekezett alkalmazkodni a bekövetkezett változásokhoz, követve és szem előtt tartva a párt, a politikai vezetés elvárásait. Az első szervezet megalapítóját és első elnökét Feliksz Edmundovics Dzerzsinszkíjnek hívták, akinek neve még a mai napig is egyet jelent a szervezettel.

Kulcsszavak:

KGB orosz állambiztonság rendszer szervezet vezetés és szervezéselmélet

Hivatkozások

Czuprák Ottó – Kovács Gábor: A szervezésvezetés elmélete. Budapest, Dialóg Campus, 2017.

Dragon Sándor: A rendészettudomány hatása, alkalmazása és fejlődésének lehetőségei a rendészeti szervek gyakorlati vezetésében, irányításában. Rendőrségi Tanulmányok, 2. (2019b), 3. 86–98. Online. https://epa.oszk.hu/04000/04093/00007/pdf/EPA04093_rendorsegi_tanulmanyok_2019_3_086-098.pdf

Dusenko, Konsztantin: Hideg fej, meleg szív és tiszta kéz. Kémia és élet, (2019), 6. 57. Online: http://hij.ru/read/issues/2019/june/22382/

Erdei András: A KGB. Múlt-kor Történelmi Magazin, 2002. október 11. Online: https://m.mult-kor.hu/cikk.php?id=5593&fbrkMR=mobile

F. E. Dzerzsinszkíj életének és tevékenységének fontosabb adatai. Online: http://fDzerzsinszkíj.narod.ru/datsz1.html

Hlobusztov, Oleg: Az ország biztonságának őrzése. Csekiszt.ru, 2019. március 27. Online: https://www.chekist.ru/article/5000

Jamrik Levente: Szellemkastély lett a rigai KGB-börtön. Gyártástrend, 2015. szeptember 25. Online: http://gyartastrend.hu/muveltmernok/cikk/szellemkastely_lett_a_rigai_kgb_borton

Kovács István: Az üzletszerű kéjelgéssel kapcsolatos rendőri visszaélések etikai vonatkozásai. Belügyi Szemle, (2015a), 4. 99–125. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2015.4.7

Kovács István: Olajozás, szervezett bűnözés és prostitúció a 90-es években Magyarországon. Nemzetbiztonsági Szemle, 3. (2015b), 1. 114–145. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/10205/kovacs-istvan-olajozas-szervezett-bunozes-es-prostitucio-a-90-es-evekben-magyarorszagon.original.pdf?sequence=2

Kovács István: Prostitúció és prohibíció a mai Magyarországon: avagy miért nem sikerül a rendőrségnek a szocializmust levetkőzni a XXI. században. Létünk, 46. (2018), 2. 7–29.

Ludányi Ágnes – Pacsuta István: Vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés. Eger, EKF Líceum. 2014.

MTI: Államként működött a szovjet államon belül a rettegett KGB. Múlt-kor Történelmi Magazin, 2019. október 11. Online: https://mult-kor.hu/allamkent-mukdtt-a-szovjet-allamon-belul-a-rettegett-kgb-20191011

Nyekrics, Alekszandr: Határainkon túl. A szovjet múlt tisztázásához. (Fordította: Belányi György). AETAS, 8. (1993), 2. 160–174. Online: http://acta.bibl.u-szeged.hu/41603/1/aetas_1993_002.pdf

Petrov, N. V.: Rendszer emberei a Szovjetunióban. Saját emberek az állambiztonsági szervekben. A sztálinizmus története. Moszkva, 2009. 303–325. Online: http://sd-inform.org/upload/books/Antitotalitarism/Ekonomika%20totalitrisma/Rezhimnye%20ljudi%20v%20SSSR.pdf

Sasvári Péter: Rendszerszemlélet és rendszerelmélet. In Rendszerelmélet. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020. 33–49. Online: https://doi.org/10.36250/00734.02

Sásdi Tamás: Forradalmak Oroszországban és a Szovjetunió megalakulása. Korok, (é. n.). Online: https://korok.webnode.hu/products/sasdi-tamas-forradalmak-oroszorszagban-es-a-szovjetunio-megalakulasa1/

Sunyakov, D. V.: Az állambiztonsági szervek a haza védelmében. Az NKVD csapatai harcosainak és parancsnokainak kitüntetése a Nagy Honvédő Háború éveiben. Az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, a szverdlovszki hivatal arhívuma, Urál Állami Katona-történeti Múzeum, tudományos cikkek gyűjteménye, Ekaterinburg sokrat. 2018. 193–203.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.