A stratégiai gondolkodás változása a cseh nemzeti biztonsági stratégiák tükrében a rendszerváltozástól napjainkig

  • Benedek Márta
doi: 10.32561/nsz.2023.4.5

Absztrakt

A gyorsan változó és rendkívül összetett, kölcsönhatásokra épülő biztonsági környezet szükségessé teszi az államok reagálását a biztonságpolitikai kihívásokra, legyen szó akár a belső, akár a külső fenyegetésekről. A cseh kormány 2023. június 28-án fogadta el az ország új Nemzeti Biztonsági Stratégáját, ami felváltotta a legutóbbi, több mint nyolc évig hatályban lévő dokumentumot. A tanulmány célja, hogy bemutassa a cseh stratégiai gondolkodás változását a rendszerváltástól napjainkig a kihívások, kockázatok és fenyegetések rendszerére, illetve a nemzeti érdek meghatározására fókuszálva, valamint rámutasson arra az új megközelítésre, amely teljesen új perspektívát jelent az ország biztonságfelfogásában.

Kulcsszavak:

biztonság kihívások kockázatok fenyegetések biztonsági környezet stratégiai dokumentum nemzeti érdek

Hivatkozások

Balabán, Miloš – Rašek, Antonín (2011): Východiska přípravy aktualizované Bezpečnostní strategie České republiky. Vojenské Rozhledy, Czech Military Review, 2. Online: https://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie-clanku/bezpecnostni-a-obranna-politika/vychodiska-pripravy-aktualizovane-bezpecnostni-strategie-ceske-republiky-2011-1

Balabán, Miloš – Stejskal, Libor (2010): Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum.

Csiki Tamás (2013): Az új Nemzeti Katonai Stratégia a nemzetközi tapasztalatok tükrében. NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Nézőpontok, 3. Online: https://svkk.uni-nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/2013_3.original.pdf

Csiki Varga Tamás – Tálas Péter (2020): Magyarország új nemzeti biztonsági stratégiájáról. Nemzet és Biztonság, 13(3), 89–112. Online: https://doi.org/10.32576/nb.2020.3.7

Karaffa, Vladimír – Balabán, Miloš – Rašek, Antonín (2009): Vývoj bezpečnostní politiky a strategie ČR v období 1990–2009. Vojenské Rozhledy, Czech Military Review, 4. Online: https://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie-clanku/bezpecnostni-a-obranna-politika/vyvoj-bezpecnostni-politiky-a-strategie-cr-v-obdobi-1990-2009

Malovická, Kateřina (2021): Bezpečnostní strategie a její realizace – systémové a manažerské aspekty. Diplomamunka. Praha: Ambis. Online: https://is.ambis.cz/th/vv7jo/B.P..pdf

Míček, Jan (2023): Desátý ročník konference. Naše bezpečnost není samozřejmost. Security Outlines, 2023. március 8. Online: https://www.securityoutlines.cz/desaty-rocnik-konference-nase-bezpecnost-neni-samozrejmost/

Zeman, Petr (2002): Česká bezpečnostní terminologie. Výklad základních pojmů. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav.

Zoubek, Vladimír (2008): Lidská práva: globalizace – bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Jogi források

Bezpečnostní strategie ČR 1999. (Csehország Biztonsági Stratégiája 1999)

Bezpečnostní strategie ČR 2003. (Csehország Biztonsági Stratégiája 2003)

Bezpečnostní strategie ČR 2011. (Csehország Biztonsági Stratégiája 2011)

Bezpečnostní strategie ČR 2015. (Csehország Biztonsági Stratégiája 2015)

Bezpečnostní strategie ČR 2023. (Csehország Biztonsági Stratégiája 2023)

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.