A radikalizálódás okai

doi: 10.32561/nsz.2023.3.4

Absztrakt

A globalizáció hatására azok a határok, amelyek a múltban oly egyértelműen felosztották a világunkat, egyre halványulnak. Főként Észak-Amerikára és Nyugat-Európára jellemző az a tendencia, hogy az ott élő kisebbségek száma rohamosan növekszik, és ennek elkerülhetetlen hozadéka az, hogy az adott társadalom folyamatos változáson megy keresztül. Be kell látnunk, hogy az integráció nem egyirányú, a kisebbséget alkotó csoportok is hatással vannak az ország eredeti lakosságára. Ez a kétirányú folyamat közel sem nevezhető zökkenőmentesnek. A kultúrák közti szakadékok egyre mélyülnek, és fokozatosan kialakul egy párhuzamos társadalom, ahol az egyének nem az állami döntéshozó szervek joggyakorlatára támaszkodnak, hanem sokkal inkább saját hagyományaikra és egymás közül kiválasztott vezetőikre, és a hétköznapokban kialakult problémáikat az ő iránymutatásaik segítségével igyekeznek megoldani. Tovább duzzasztja a problémákat az, hogy a kulturális és gazdasági különbségek miatt egyre több, zömében bevándorló háttérrel rendelkező állampolgár szorul a társadalom peremére, ami kiváló táptalajt biztosít a radikalizálódási folyamatoknak. E jelenség okozta problémák megoldása nem várható el csupán a rendészettől. Ez egy olyan komplex feladat, amelyben számos tudományág és társadalmi szereplő összehangolt munkájára van szükség. Először is meg kell értenünk a gondok kialakulásának a körülményeit és lefolyásukat. Több neves pszichológus és szociológus munkásságát alapul vehetjük ahhoz, hogy kialakítsunk egy olyan teljes képet, amely segíthet a rendelkezésre álló anyagi, technikai és humán erőforrás helyes elosztásában, és így támogathatja az integrációs folyamatokat.

Kulcsszavak:

globalizáció bevándorlás párhuzamos társadalom integráció radikalizáció terrorizmus vallás rendészet pszichológia iszlám

Hivatkozások

- 1979–2021 Modern Sunni-Shia Tensions [é. n.]. Online: https://www.cfr.org/timeline/modernsunni-shia-tensions

Akbar, Muhammad Jamal (2021): The Identity Crisis of Muslims in Non-Muslim Societies [A muszlimok identitásválsága a nem muszlim társadalmakban]. Paradigm Shift, 2021. január 9. Online: https://www.paradigmshift.com.pk/muslim-identity-crisis/

Aldis, Anne – Herd, Graeme P. (2007): The Ideological War On Terror. Worldwide strategies for counter-terrorism. London – New York: Routledge. Online: https://doi.org/10.4324/9780203968420

Barata (2020): The Hutu Uprising of November 1959. Amateka, 2020. szeptember 4. Online: https://uk.amateka.net/the-hutu-uprising-of-november-1959/

Bertus-Barcza Péter (2004): Medreszék – az iszlám vallási fanatizmus melegágyai. National Geographic, 2004. március 4. Online: https://ng.24.hu/kultura/2004/03/04/medreszek_az_iszlam_vallasi_fanatizmus_melegagyai/

Bouet, Louise (2021): AIDS as a Weapon of War, the Trauma of the Rwandan Genocide. Human Rights Pulse, 2021. július 25. Online: https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/aids-as-a-weapon-of-war-the-trauma-of-the-rwandan-genocide

College of Liberal Arts [é. n.]: Rwanda. Online: https://cla.umn.edu/chgs/holocaust-genocide-education/resource-guides/rwanda

Crane, John – Hannibal, Jette [é. n.]: Key study: Tajfel (1970) Minimal group paradigm. Online: http://mrsteen2016.weebly.com/uploads/2/3/6/1/23616912/tajfel__1970_.pdf

Dealing with radicalisation in a prison and probation context RAN P&P – practitioners working paper [é. n.]. Online: https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files_en?file=2016-12/ran_p_and_p_practitioners_working_paper_en.pdf

Deshmukh, Anshool (2022): Mapped: The World’s Major Religions. Visual Capitalist, 2022. február 11. Online: https://www.visualcapitalist.com/mapped-major-religions-ofthe-world/

EU eyes body to train imams against ‘ideology of hatred’. Euractiv.com, 2020. november 10. Online: https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/eu-eyes-body-to-trainimams-against-ideology-of-hatred/

Farkas Johanna (2016): A magányos merénylők radikalizálódása. Acta Humana, 4(5), 17–31.

Farrow, Alexander (2016): Drone Warfare as a Military Instrument of Counterterrorism Strategy. Air & Space Power Journal, 28(4), 4–12. Online: www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ_Spanish/Journals/Volume-28_Issue-4/2016_4_02_farrow_s_eng.pdf

Ford, Peter (2001). Europe cringes at Bush ’crusade’ against terrorists. The Christian Science Monitor, 2001. szeptember 19. Online: https://www.csmonitor.com/2001/0919/p12s2-woeu.html

History.com Editors (2009): Rwandan Genocide. History.com, 2009. október 14. Online: www.history.com/topics/africa/rwandan-genocide#rwandan-ethnic-tensions

Horváth Dániel (2017): A kiberbiztonság kihívásai Európában és Magyarországon (Dark Net: az érem két oldala).Rendvédelem, 6(1), 70–84.

Lévai Imre (2008): A globalizáció értelmezésének módszertani és elméleti kérdései. Magyar Tudomány, 169(7), 823–832.

József István (2011): A pszichoszociális fejlődés-elmélet. Kaposvár. Online: http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/jozsef_istvan/a_pszichoszocilis_fejldselmlet.html

Kis-Benedek József (2016): Dzsihadizmus, Terrorizmus, Radikalizmus. Budapest: Zrínyi.

Kis-Jakab Dóra (2017): Vallás, radikalizálódás és identitás. Michael Walzer és John Rawls. ELPIS, 10(1), 73–82. Online: https://doi.org/10.54310/Elpis.2017.1.6

Lator Anna (2016): „Mások szeme láttára erőszakoltak meg minket nap mint nap”. Tömeges nemi erőszak Ruandában a népirtás alatt. Afrika Tanulmányok, 10(3), 25–43.

Mi a dark web? Schönherz Bázis, 2018. május 24. Online: https://szakembereknek.schonherzbazis.hu/cikkek/mi-a-dark-web

Minority Rights [é. n.]: Rwanda. Online: https://minorityrights.org/country/rwanda/

Moghaddam, Fathali M. (2005): The Staircase to Terrorism. A Psychological Exploration. American Psychologist, 60(2), 161–169. Online: https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.2.161

Nagy Terézia (2017): A szélsőséges iszlamizmus térnyerése és a sebezhetőség hálózati szempontból. Kibertér bűnügyi és nemzetbiztonsági kihívásai. Rendvédelem, 6(1), 121–144.

Nógrádi György – Pákozdi Nóra (2016): A családi hátter szerepe a radikalizálódás folyamatában. Honvédségi Szemle, 144(4), 25–39. Online: https://honvedelem.hu/images/media/5f58c1fbe17e4933172372.pdf

Sandford, Daniel (2022): Prison terrorism: Warnings over failure to stop radicalisation. BBC, 2022. április 27. Online: https://www.bbc.com/news/uk-61234614

Seldin, Jeff (2021): Islamic State Group Smuggling Boys to Desert Training Camps. VOA News, 2021. augusztus 3. Online: https://www.voanews.com/a/middle-east_islamic-state-group-smuggling-boys-desert-training-camps/6209124.html

Serdült Sára (2020): A csoportközi viszonyok rendszerszintű megközelítése. PhD-értekezés. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Online: https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23550

Shtuni, Adrian (2019): Western Balkans Foreign Fighters and Homegrown Jihadis: Trends and Implications. CTC Sentinel, 12(7), 18–24. Online: https://ctc.westpoint.edu/western-balkans-foreign-fighters-homegrown-jihadis-trends-implications/

Sipos Xénia Zsuzsanna (2021): A gazdasági marginalizáció és a szélsőséges ideológiák iránti fogékonyság közötti kapcsolat, Külügyi Szemle, 20(7), 199–229. Online: https://doi.org/10.47707/Kulugyi_Szemle.2021.3.7

Somoskövi Áron (2014): A radikalizáció megelőzése és egy EU projekt: CoPPRa. Online: http://epa.oszk.hu/02900/02932/00006/pdf/EPA02932_terror_elharitas_2014_2_03.pdf

Tahir, Ahmad (1991). The Relationship between Religion & Politics in Islam. Online: https://www.alislam.org/library/books/Religion-Politics-in-Islam.pdf

The president quotes on islam. Online: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/ramadan/islam.html

The Rwandan Patriotic Front. Online: https://www.hrw.org/reports/1999/rwanda/Geno15-8-03.htm

Top Rwanda genocide suspect and financier Félicien Kabuga goes on trial. France24, 2022. szeptember 29. Online: https://www.france24.com/en/africa/20220929-top-rwanda-genocide-suspect-and-financier-félicien-kabuga-goes-on-trial

UNICEF (2021): Children recruited by armed forces or armed groups. Online: https://www.unicef.org/protection/children-recruited-by-armed-forces

Wagemakers, Joas (2016): Salafism. Online: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.255

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.