Hogyan látta az FBI-t az 1950- esévek eleji magyar rendőrség?

doi: 10.32561/nsz.2023.3.2

Absztrakt

Az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodája 1950-re már több mint 40 éves múltat tudott maga mögött. A második világháború után a világot és Európát a hidegháborús helyzet keletkeztette megosztottság, rivalizálás jellemezte. A vasfüggöny két oldalán uralkodó ideológia éles ellentétjei kétségtelenül kihatottak a rendőrségek
tevékenységére, felfogására, befolyásolták a szakmai állásfoglalást, nézeteket. Mindkét oldalon jellemző volt ekkoriban a bűncselekménnyel nem gyanúsítható politikai aktivisták üldözése. A szovjet blokk nyugati szélén elhelyezkedő Magyar Népköztársaság államrendőrsége lehetőségeihez mérten élesen bírálta a kapitalista államok rendőrségeit, kiváltképp az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Irodáját. Már az 1953-ban létrejött Rendőrségi Szemle folyóirat első évfolyamaiban megjelenő rendőr szakcikkek között is találunk több olyat, amely részben vagy egészben az FBI tevékenységével foglalkozik, pontosabban bírálja azt, némelyik közülük visszautal az elmúlt évekre.

Kulcsszavak:

Magyarország Rákosi-korszak rendőrség FBI

Hivatkozások

„A Rosenberg-per tovább folyik”. Budapest, 1954. Könyvismertetés (1954). Rendőrségi Szemle, 2(4), 390–392.

Békés Imre (1955): Új módszerek a burzsoá kriminalisztikában. Rendőrségi Szemle, 3(10), 887–898.

Bencsik Péter (2020): Nyugat-Európa államai és az Egyesült Államok belpolitikája 1945-1990. (H. n.): (k. n.). Online: http://eta.bibl.u-szeged.hu/2845/1/Nyugat-Europa_es_USA_1945-90.pdf

Boda József (2020): Az állambiztonságtól a nemzetbiztonságig. In Jámbor Orsolya Ilona – Tarján G. Gábor: Megvalósult szükségszerűség. Az állami rendőrség megszervezése. Budapest: Rendőrség Tudományos Tanácsa, 350–381.

Boda József – Dávid Ferenc – Regényi Kund (2019): Titkosszolgálatok a hidegháború időszakában. In Boda József – Regényi Kund (szerk.): A hírszerzés története az ókortól napjainkig. Budapest: Dialóg Campus, 145–185.

Gercenzon, A. A. (1953): A bűnözés az imperializmus országaiban. Könyvismertetés. Rendőrségi Szemle, 1(6), 573–575.

Horváth Attila (2013): A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején. Médiatudományi Intézet. Online: https://mek.oszk.hu/13400/13447/13447.pdf

Ladányi Ferenc (1953): A kriminalisztika tudományának alkalmazása a rendőri munkában. Rendőrségi Szemle, 1(1), 39–52.

Minaev, Vladislav (1953): Amerikai Gestapo. Amerikanskoe Gestapo. [Moskva], 1950. Könyvismertetés. Rendőrségi Szemle, 1(5), 476–479.

Pál Zoltán (2013): Nehéz esztendők erőszakszervének krónikája. Betekintő, (2). Online: https://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2013_2_pal.pdf

Sallai János (2022): Rendészet a szocializmus első évtizedeiben. Polymatheia, 19(1–2), 82–96. Online: https://doi.org/10.51455/Polymatheia.2022.1-2.05

Skorka György (1954): Időszerű feladatok az alkoholizmus elleni harcban. Rendőrségi Szemle, 2(12), 1106–1112.

Rákosi Mátyás elvtárs beszéde az országgyűlés 1952. december 15-i ülésén. Gerő Ernő elvtárs beszámolója a Magyar Dolgozók Pártja Központi vezetősége 1952. november 29-i ülésén (1952). Társadalmi Szemle, 12, 1189–1214.

Tihanyi Miklós – Papp Dávid (2022): A körzeti megbízotti szolgálat története 1. A kezdetek. Belügyi Szemle, 70(3), 589–605. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.3.8

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.