Gondolatok az információ szerepéről – más, egyéni szemszögből

doi: 10.32561/nsz.2023.3.6

Absztrakt

Az információ mint kifejezés a mindennapunk, munkánk, életünk egyik leggyakrabban használt kifejezése. Használata során nem mindig vagyunk tisztában eredetével, jelentésével, és végig sem gondoljuk, hogyan keletkezik az információ, mi az alapja és milyen tulajdonságai vannak. Nem vetünk számot azzal sem, hogy az információ állandónak tekintendő vagy változhat bizonyos körülmények között. Jelen tanulmány célja – kapcsolódva a már korábban az információ alkalmazásával foglalkozó tanulmányokhoz – feltárni az információ mint jelenség néhány, a rendvédelmi, biztonsági, nemzetbiztonsági és terrorelhárítási területen való alkalmazása során kiemelkedően fontos jellegzetességét.

Kulcsszavak:

továbbítás elemzés és értékelés érték érvényesség hatás

Hivatkozások

- 2021. évi XCI. törvény a nemzeti adatvagyonról. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100091.tv

A magyar nyelv értelmező szótára I–VII. (1959–1962). Budapest: Akadémiai. Online: https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/elolap.php

Bács Zoltán György (2022): Új, innovatív módszer megalapozása az elemző-értékelő munkában. A dinamikus mátrix alapú módszer. Magyar Rendészet, 22(3), 83–99. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2022.3.5

Bouchon-Meunier, Bernadette – Coletti, Giulianella – Yager Ronald, R. szerk. (2006): Modern Information Processing. From Theory to Applications. Amsterdam: Elsevier.

Deitel, Harvey M. – Deitel, Barbara (1986): An Introduction to Information Processing. Boston: Academic Press Inc. Online: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-209005-9.50005-9

Drótos László (1993): Informatikai jegyzetek. Alapfogalmak. Miskolc: Miskolci Egyetem.

Farkas Dezső (2020): Az információ hasznossága [Praktikus tanácsok]. Farkasdezso.hu, 2020. március 7. Online: https://farkasdezso.hu/informacio/

Los chasquis, los mensajeros incas [é. n.]. Online: https://www.historiadelascivilizaciones.com/2014/07/los-chasquis-los-mensajeros-incas.html

Petrovics, N. (1977): Az információról mindenkinek. Ford. Kovács György. Budapest–Moszkva: Műszaki.

Pluhár Gábor (2020): Informatikai értelmező szótár. Válogatás az informatikai szakirodalom tanulmányozásához. Online: https://mek.oszk.hu/00000/00083/00083.pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.