Irredenta pénzhamisítás mint (kis)antantellenes különleges katonai művelet az 1920-as években

doi: 10.32561/nsz.2023.2.1

Absztrakt

Cikkében a szerző bemutatja, miként kísérelt meg az 1920-as években a fegyverkezési korlátozások alatt álló magyar haderő titkosszolgálata kvázi ellenséges antant- és kisantantországok ellen különleges, nem konvencionális katonai műveletek keretében fellépni. Az aszimmetrikus/diverziós hadviselés egyik formája a hamis pénz forgalomba hozatala volt többek között Csehszlovákia, Franciaország és Jugoszlávia területén. A cikk három ilyen hadműveletet ismertet és elemez.

Kulcsszavak:

hírszerzéstörténet pénzhamisítás irredentizmus különleges katonai műveletek Horhty-korszak történelme

Hivatkozások

Ablonczy Balázs (2008): A frankhamisítás. Hálók, személyek, döntések. Múltunk, 53(1), 29–56.

Ablonczy Balázs (2016): Keletre, magyar! A magyar turanizmus története. Budapest: Jaffa.

Ablonczy Balázs (2018): A miniszterelnök élete és halála. Teleki Pál (1879–1941). Budapest: Jaffa.

Berkes József – Kántás Balázs – Szabó Piroska – Szerényi Ildikó szerk. (2020): A dinárhamisítók nyomában. Bicskey Elek vajdasági tanító pénzhamisítási ügye, 1928–1929. Budapest: L’Harmattan.

Bethlen István (1972): Bethlen István titkos iratai. Budapest: Kossuth.

Boda József – Regényi Kund szerk. (2019): A hírszerzés története az ókortól napjainkig. Budapest: Dialóg Campus.

Bodó Béla (2010): Héjjas Iván. 2000, 22(10), 9–27.

Forgács Balázs (2020): Gerillák, partizánok, felkelők. Az irreguláris hadviselés elméletének története – korunk kihívásai. Budapest: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft.

Garami Erika (2004): Az 1920-as évekbeli magyarországi frankhamisítás numizmatikai vonatkozásai. Numizmatikai Közlöny, 102–103, 63–71.

Kántás Balázs (2021): Antibolsevizmus, irredentizmus, antiszemitizmus, terrorizmus. A Kovács testvérek irredenta indíttatású bűncselekményei és ellentmondásos kapcsolatuk a magyar állami szervekkel, 1923–1925. Budapest: Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság. Online: https://mek.oszk.hu/22500/22562/

Kántás Balázs (2022a): A Kettőskereszt Vérszövetség. Egy titkos irreguláris katonai szervezet tevékenysége az 1920-as évek Magyarországán. The Double Cross Blood Union. A Secret Irregular Military Formation and its Activity in Hungary During the 1920s. Budapest: Line Design.

Kántás Balázs (2022b): Rongyosan és titkosan a hazáért. Töredékek a két világháború közötti irreguláris katonai alakulatok és különleges katonai műveletek történetéből. Budapest: Hungarovox.

Krajnc Zoltán főszerk. (2019): Hadtudományi lexikon. Új kötet. Budapest: Dialóg Campus.

Morisi, Paolo (2018): Hell in the Trenches. Austro-Hungarian Stormtroopers and Italian Arditi in the Great War. Warwick: Helion and Company.

Pintér István (1968): Ki volt Horthy Miklós? Budapest: Zrínyi.

Pócs Nándor (2022): Varjúsereg. Kováts Tivadar és a magyar fajvédelem láthatatlan útjai. Budapest–Pécs: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Kronosz.

Porkoláb Imre (2020): Az aszimmetrikus hadviselés adaptációja. A tradicionális és irreguláris hadikultúrák összecsapásainak vizsgálata. Budapest: Ludovika.

Resperger István (2003): Die Risiken, Herausforderungen, und Bedrohungen. Die Rolle der Streitkräfte in den neuen bewaffneten Konflikten aus ungarischen Sicht. Hamburg: Hamburg University of Applied Sciences.

Resperger István (2016): Stratégiák és fogalmak háborúja, az aszimmetrikus hadviselés hadtudományi megközelítése. Hadtudomány, 26 (E-szám), 37–50. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2016.26.E.37

Resperger István (2018): A válságkezelés és a hibrid hadviselés. Budapest: Dialóg Campus.

Resperger István – Kiss Álmos Péter – Somkuti Bálint (2013): Aszimmetrikus hadviselés a modern korban. Kis háborúk nagy hatással. Budapest: Zrínyi.

Romsics Ignác (2019): Bethlen István. Budapest: Helikon.

Szita Szabolcs – Haraszti György – Kovács Zoltán András – Ujszászy István (2007): Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérőrnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései.

Budapest: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Corvina.

Üngör, Uğur Ümit (2020): Paramilitarism. Mass Violence in the Shadow of the State. Oxford: Oxford University Press. Online: https://doi.org/10.1093/oso/9780198825241.001.0001

Varga Krisztián (2015): Ellenség a baloldalon. Politikai rendőrség a Horthy-korszakban. Budapest: Jaffa.

Wayand Tibor (2019): Önvallatás. Wayand Tibor fogságban írt visszaemlékezései, 1945–1946. Budapest: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Kronosz.

Windisch-Graetz Lajos (2019): Hősök és csirkefogók. Megélt világtörténelem 1899–1964. Ford. Nyizsnyánszki Ferenc. Budapest: Szépmíves.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.