A kiberhírszerzés értelmezése és helye a nemzetbiztonságban

doi: 10.32561/nsz.2022.4.2

Absztrakt

A nemzetbiztonsági feladatokra világszerte meglehetősen nagy figyelem hárul a mindennapok során. A feladatokat végrehajtó szervezetek számára fontos a korszerű technológiai támogatás, valamint a kapcsolódó eljárások gyakorlati alkalmazhatósága. A kibertér megjelenésével a nemzetbiztonsági hírszerzési ágak határai kezdenek elmosódni. A kibertér sokrétű struktúrája a kiberhírszerzést és egyúttal a korábban meghatározott információsszerzési módszereket közös, interdiszciplináris területként teheti értelmezhetővé.

Kulcsszavak:

kiber nemzetbiztonság hírszerzés információ hálózatok

Hivatkozások

Boda József – Regényi Kund szerk. (2019): A hírszerzés története az ókortól napjainkig. Budapest: Dialóg Campus

Dobák Imre szerk. (2014): A nemzetbiztonság általános elmélete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet

Flashpoint Team (2022): Guide to Cyber Threat Intelligence: Elements of an Effective Threat Intel and Cyber Risk Remediation Program. Flashpoint.io, 2022. február 22. Online: https://flashpoint.io/blog/guide-to-cyber-threat-intelligence/

Haig Zsolt (2007): Az információs társadalmat fenyegető információalapú veszélyforrások. Hadtudomány, 17(3), 37–56.

Haig Zsolt (2018): Információs műveletek a kibertérben. Budapest: Dialóg Campus

Kovács László (2018): Kiberbiztonság és stratégia. Budapest: Dialóg Campus

Krajnc Zoltán (2019): Hadtudományi lexikon. Budapest: Dialóg Campus

NATO (2021): AAP-06 Edition 2021.

NATO Glossary of Terms and Definitions. NATO Standardization Office

Resperger István (2016): A biztonsági környezet, az aszimmetrikus hadviselés és a terrorizmus jellemzői. Hadtudományi Szemle, 9(3), 115–181. Online: https://bit.ly/3DfEC3f

Resperger István szerk. (2018): A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban. Budapest: Dialóg Campus

Seedyk, Christopher (2018): Characterizing Cyber Intelligence as an All-Source Intelligence Product. Defense Systems Information Analysis Center, 2018. november 2. Online: https://dsiac.org/articles/characterizing-cyber-intelligence-as-an-allsource-intelligence-product/

Várhalmi A. Miklós (2010): A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében. PhD-disszertáció. Budapest: ZMNE. Online: https://bit.ly/3DdyE2M

Jogi források

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

- 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról

- 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

- 1139/2013. (III. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról

- 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról

- 1393/2021. (VI. 24.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájáról

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.