Egy nem igazolt kémgyanú története

Esettanulmány egy svéd újságíró és a magyar kémelhárítás viszonyáról

doi: 10.32561/nsz.2022.4.4

Absztrakt

A tanulmány egy svéd újságíró esetét dolgozza fel az 1980-as évek Magyarországáról. A magyar kémelhárítás III/II-10-c alosztálya 1981. január 19-én rendelt el bizalmas nyomozást az újságíró ellen kémkedés gyanúja miatt. Az ügyben a bizalmas nyomozás több éven keresztül tartott, amelynek során az állambiztonsági szolgálatok bevetették a titkos információgyűjtés szinte valamennyi rendelkezésükre álló eszközét. A szerző a tanulmányban megvizsgálja, hogy a felhasznált titkos információgyűjtés erői és eszközei milyen szerepet játszottak a kémgyanú kivizsgálásában, azokat a magyar hivatalos szervek milyen elvek és metódusok mellett alkalmazták és azokkal milyen eredményekre jutottak.

Kulcsszavak:

hírszerzés titkos információgyűjtés megfigyelés szobalehallgatás telefonlehallgatás elhárítás kémkedés

Hivatkozások

Belügyminisztérium III/II. Csoportfőnökség Ügyrendje, 1972. Online: https://www.abtl.hu/sites/default/files/forrasok/ugyrend_2.pdf

Demeter Nóra – Tóth Antal (2012): A Környezettanulmány (1919–1990). In Csóka Ferenc (szerk.): Szakszolgálat Magyarországon, avagy tanulmányok a hírszerzés és a titkos adatgyűjtés világából. Budapest: NBSZ, 133–136.

Gergely Attila szerk. (1980): Állambiztonsági értelmező kéziszótár. Budapest: BM Könyvkiadó

Gyarmati György – Varga Katalin szerk. (2001): A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953–1956. Első kötet. Budapest: Történeti Hivatal

Mezei József (2022): A Belügyminisztérium III/II. Csoportfőnökség által foglalkoztatott hálózat és a szervezet által folytatott operatív ügyek elemző vizsgálata 1975 és 1985 között. PhD-disszertáció (tervezet). Budapest: NKE. Online: https://rtk.uninke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/Mezei_Jozsef_PhD_disszertacio_tervezet.pdf

Urbán Attila (2019): Változások a magyar kémelhárítás feladatrendszerében és szervezeti rendjében az 1970-es évek első felében. In Drusza Tamás (szerk.): A magyar elhárítás fejlődése. Tanulmányok a katonai és polgári nemzetbiztonsági elhárítás múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Budapest: Dialóg Campus. 97–110.

Levéltári források

- Az állambiztonsági szervek előzetes ellenőrző és bizalmas nyomozó munkáját meghatározó

- 0010/1973. számú belügyminiszteri parancs, – ÁBTL 4.2-10-21/10/1973.

- A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 13/1963. számú parancsa, – ÁBTL 4.2.-10-21/13/1963.

- A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 10/1970. számú parancsa, – ÁBTL 4.2.-10-21/10/1970/2.

- A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 19/1970. számú parancsa a postai küldemények operatív ellenőrzésének szabályozására, – ÁBTL 4.2.-10-21/19/1970/3.

- A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 17/1971. számú parancsa a titkos operatív technikai rendszabályok alkalmazásáról, – ÁBTL 4.2.-10-21/17/1971.

- A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 005. számú parancsa, Budapest, 1972. április 5. Online: https://abparancsok.hu/sites/default/files/parancsok/10-21_5_1972.pdf

- A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének 35/1982. számú parancsa az Operatív-Technikai Rendszabályok és Módszerek Alkalmazásának Szabályzata kiadásáról,– ÁBTL 4.2.-10-22/35/1982.

- Operatív figyelés 1. kötet. Kiadja: BM III/2. Osztály, 1972. – ÁBTL 4.1.A-3050/1.

- „SÜTŐ” fn. személyi dosszié, – ÁBTL-3.1.5-O-19345/1.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.