A NIBEK-től a Nemzeti Információs Központig

Nemzetbiztonsági fúziós központok Magyarországon

doi: 10.32561/nsz.2023.1.2

Absztrakt

Az 1990-es rendszerváltozást követően, egy hosszú állandóságot jelentő időszak után, a 2010-es évek elején, majd 2022 júniusában került sor Magyarország nemzetbiztonsági intézményrendszerének jelentősebb átalakítására. Nemzeti Információs Központ elnevezéssel a nemzetbiztonsági rendszer egészére teljeskörűen kiterjedő információfúziós központ létesült. Magyarországon már korábban is voltak a fúziós központok bizonyos jegyeit magukon viselő állami szervek. Történeti időrendben és folytonosságukban való áttekintésük alátámasztja azt a felvetést, hogy e szervezetek alakításával a jogalkotó a biztonságpolitikai környezet változásához szándékozik igazodni. A jelenlegi korszakot és feltehetőleg a következő éveket meghatározó tartós válsághelyzeti működés egy, az eddigieknél hatékonyabb kapacitás kiépítését igényelte.

Kulcsszavak:

nemzetbiztonság fúziós központok rendészet titkosszolgálat biztonság védelem belügy együttműködés

Hivatkozások

Andrékó Gábor (2021): A TIBEK – mint fúziós információs központ – centripetális hatása a magyar kormányzati döntésekre, különös tekintettel az értékelés és a tájékoztatás szerepére. Nemzetbiztonsági Szemle, 9(2), 29–43. Online: https://doi.org/10.32561/nsz.2021.2.3

Best, Richard A. Jr. (2010): Intelligence Reform After Five Years: The Role of National Intelligence (DNI). (h. n.): Congressional Research Service. Online: https://sgp.fas.org/crs/intel/R41295.pdf

Cieleszky Péter – Kiss Máté Attila (2020): Ébredő nemzedékek. Nemzetbiztonsági Szemle, 8(1), 62–73. Online: https://doi.org/10.32561/nsz.2020.1.4

Gazdag Ferenc – Remek Éva (2018): A biztonsági tanulmányok alapjai. Budapest: Dialóg Campus.

Hódos László (2018): Gondolatok a nemzeti hírszerző képesség koordinációjáért felelős szerv közjogi helyzetéről. Szakmai Szemle, 16(4), 5–16.

Istvanovszki László (2008): A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ helye, szerepe, tapasztalatai a határon átnyúló veszélyek és fenyegetések megelőzésében, kezelésében. Felderítő Szemle, 7(Különszám), 63–72.

Jensen, Carl J. – McElreath, David H. – Graves, Melissa (2017): Bevezetés a hírszerzésbe. Budapest: Antall József Tudásközpont.

Márton Balázs (2021): Fúziós központok az Európai Unióban – A bűnügyi és biztonsági információmegosztás uniós intézményei. Nemzetbiztonsági Szemle, 9(2), 3–19. Online: https://doi.org/10.32561/nsz.2021.2.1

Masse, Todd – O’Neil, Siobhan – Rollins, John szerk. (2008): Information and Intelligence (Including Terrorism) Fusion Centers. (h. n.): Nova Science Publishers Inc.

Monahan, Torin (2010): The Future of Security? Surveillance Operations at Homeland Security Fusion Centers. Social Justice, 37(2–3), 84–98.

Nagycenki Tamás (2018): Központokkal a szervezett bűnözés ellen. Belügyi Szemle, 66(9), 82–106. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2018.9.5

Persson, Gudrun (2013): Fusion Centres – Lessons Learned. (h. n.): Swedish National Defence College – Center for Asymmetric Threat Studies.

Sáfrán József (2019): A Fúziós Központok és alapvető képességeik. Nemzetbiztonsági Szemle, 7(4), 83–95. Online: https://doi.org/10.32561/nsz.2019.4.7

Schwab, Klaus – Malleret, Thierry (2020): Covid-19: The Great Reset. Geneva: Forum Publishing.

Szenes Zoltán (2017): Katonai biztonság napjainkban. Új fenyegetések, új háborúk, új elméletek. In Finszter Géza – Sabjanics István (szerk.): Biztonsági kihívások a 21. században. Budapest: Dialóg Campus, 69–104.

Jogi források

- 2000. évi CXXVI. törvény a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról

- 2006. évi XXVII. törvény A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 2000. évi CXXVI. törvény módosításáról

- 2013. évi CXCVIII. törvény a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról

- 2016. évi LXIX. törvény a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

- 2022. évi IV. törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról

- 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 1163/2020. (IV. 20.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról

- 4/2022. (VI. 11.) MK utasítás a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

- T/5004. számú törvényjavaslat az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról

- T/5004/22. számú módosító javaslat

- T/5004/24. számú módosító javaslat

- T/5004/43. számú zárószavazás előtti módosító javaslat

- T/10307. számú törvényjavaslat indokolással – a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.