10 Years of Hungarian National Security Higher Education (2012–2022)

doi: 10.32561/nsz.2022.3.5

Absztrakt

This study examines the place and role of Hungarian national security higher education coordinated by the Institute of National Security of the University of Public  Service. Compared to the models seen on the international stage, the study describes the Hungarian university (UPS)  form of national security training, the peculiarities that have developed as a result of the last ten years, and the framework of higher education in this special field.

Kulcsszavak:

national security university training

Hivatkozások

Béres, János (ed.): Külföldi nemzetbiztonsági szolgálatok. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2018.

Boda, József: A Nemzetbiztonsági Képzés Helyzete Magyarországon. Belügyi Szemle, 66, no. 2 (2018). 5–21. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2018.2.1

Boda, József: Az állambiztonsági és nemzetbiztonsági képzés története. In Orsolya Ilona Jámbor – Máté Gábor Lénárt – Gábor G. Tarján (eds.): A rendőrakadémiától az egyetemig: Rendészettörténeti tanulmányok. Budapest, Rendőrség Tudományos Tanácsa, 2019.

Campbell, Stephen H.: A Survey of the U.S. Market for Intelligence Education. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 24, no. 2 (2011). 307–337. Online: https://doi.org/10.1080/08850607.2011.548207

Dobák, Imre: Polgári nemzetbiztonsági képzések a hazai felsőoktatásban. Nemzetbiztonsági Szemle, 5, no. 4 (2017). 37–54.

Dobák, Imre: A nemzetbiztonsági felsőoktatás aktuális kérdései. Hadtudományi Szemle, 11, no. 1 (2018). 157–172.

Dobák, Imre: A nemzetbiztonság felsőoktatási képzéseinek külföldi modelljei. In Gyula Gaál – Zoltán Hautzinger (eds.): A hadtudománytól a rendészettudományig – Társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében. Pécs, Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, 2020. 153–159.

Fialka, György – Imre Dobák – József Mezei: Az állambiztonsági felsőoktatás rendszerváltozás előtti kerete és annak lezárása. Nemzetbiztonsági Szemle, 8, no. 3 (2020). 33–43. Online: https://doi.org/10.32561/nsz.2020.3.3

Gogolák, H. Csongor: A romániai titkosszolgálatokról (II.). Népújság, 13 December 2016. Online: https://www.e-nepujsag.ro/articles/romaniai-titkosszolgalatokrol-ii

Government Decree No. 222/2019 (IX.25.) on the register of qualifications in the field of science of public governance and the training and graduation requirements of the program. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900222.KOR

MAB Intézményakkreditációs eljárás 2016/2017. NKE, Akkreditációs jelentés. Online: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/MAB%20akkredit%C3%A1ci%C3%B3s%20jelent%C3%A9s%202016-2017.pdf

National Intelligence University: 2017–2018 Catalog. Online: https://ni-u.edu/wp/wp-content/uploads/2015/01/2017-18_Catalog_v.2.pdf

Vida, Csaba: A tudományos képzés rendszere a nemzetbiztonság területén. Nemzetbiztonsági Szemle, 2, Special Issue 1 (2014). 40–57.

Warg, Günter: Wo wird man Dienstleister für die Demokratie? – Die Aus- und Fortbildungseinrichtungen für Mitarbeiter der Verfassungsschutzbehörden in Deutschland. Nemzetbiztonsági Szemle, 2, no. 3 (2014). 5–17.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.