A védelmi ipar és a nemzetbiztonság kapcsolata az aktuális 21. századi környezetben

doi: 10.32561/nsz.2023.1.3

Absztrakt

A globális biztonsági, gazdasági és technológiai környezetben zajló folyamatok következtében, számos hatás eredőjeként az országok védelmi ipari bázisai jelentősen felértékelődtek a 2010-es évektől kezdődően. Ugyanezek a hatások a nemzetbiztonsági rendszereket is széleskörűen és mélyen érintik. A védelmi ipar stratégiai iparág jellegéből adódóan komplex kapcsolatban áll az állam működésével és a nemzetbiztonsággal is. Így az országok biztonsága szempontjából jelentős szerepe van a nemzetbiztonsági rendszerek hatékony és eredményes működésének a védelmi ipari bázisokhoz kapcsolódó kihívások, kockázatok és fenyegetések kezelésében, amelyek azonban a folyamatosan romló globális biztonsági környezetben és exponenciális technológiai fejlődés mellett egyre sokrétűbbek, változók és egyre nehezebben előrejelezhetők.

Kulcsszavak:

nemzetbiztonság nemzetbiztonsági szolgálatok védelmi ipar technológiai fejlődés kiberbiztonság ellátási láncok biztonsága hírszerzés elhárítás

Hivatkozások

Allen, Greg – Chan, Taniel (2017): Artificial Intelligence and National Security. Cambridge: Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs. Online: https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/AI%20NatSec%20-%20final.pdf

Bács Zoltán György (2022): Viribus Unitis, avagy civil-professzionális konvergencia a 21. században. In Dobák Imre (szerk.): Nemzetbiztonság a 21. század elején. Szemben a kihívásokkal. Budapest: Ludovika, 42–51.

Boda József – Dobák Imre (2016): Titkosszolgálatok fejlődése – technikai szemmel. Nemzetbiztonsági Szemle, 4(4), 17–25. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/nbsz/article/view/1879/1168

Bourbon, Ben (2019): Agencies Look to Minimize Supply Chain Risks. FedTech Magazine, 2019. november 6. Online: https://fedtechmagazine.com/article/2019/11/agencies-look-minimize-supply-chain-risks

Budavári Krisztina (2021): A magyar védelmi ipar helyzete és fejlődési lehetőségei. Budapest: Magyar Hadtudományi Társaság. Online: https://doi.org/10.51491/vedelmi.ipar2021

De Spiegeleire, Stephan – Maas, Matthijs – Sweijs, Tim (2017): Artificial Intelligence and the Future of Defense: Strategic Implications for Small- and Medium-Sized Force Providers. The Hague: The Hague Centre for Strategic Studies. Online: https://bit.ly/3NVI0qn

Dobák Imre (2017): Technikai típusú információgyűjtés a változó biztonsági kihívások tükrében. Hadmérnök, 12(2), 235–249. Online: http://hadmernok.hu/172_19_dobak.pdf

Dobák Imre (2022a): A nemzetbiztonság 21. századi értelmezése és jellemzői. In Dobák Imre (szerk.): Nemzetbiztonság a 21. század elején. Szemben a kihívásokkal. Budapest: Ludovika, 13–28.

Dobák Imre (2022b): Társadalom – technológiai környezet – nemzetbiztonság. In Dobák Imre (szerk.): Nemzetbiztonság a 21. század elején. Szemben a kihívásokkal. Budapest: Ludovika, 52–67.

The European Parliament (2014): Defence Industrial Supply Chains and the Role of SMEs in the Sector. Online: https://bit.ly/3LAPaNR

Farkas Ádám (2020): Gondolatok a nemzetbiztonság fogalmáról. Szakmai Szemle, 18(3), 5–20. Online: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2020_3_szam.pdf

Ferry, Heath – Poindexter, Van (2016): Supply Chain Risk Management. An Introduction to the Credible Threat. Defense AT&L, 2016. július–augusztus. 19–22. Online: https://www.dau.edu/library/defense-atl/DATLFiles/Jul-Aug2016/Ferry_Poindexter.pdf

Kandrík, Matej (2022): The Defense Impact of the Ukraine War on the Visegrád Four. German Marshall Fund, 2022. július 28. Online: https://www.gmfus.org/news/defense-impact-ukraine-war-visegrad-four

Mezei József (2022): A szervezetrendszerek módosítása, strukturális válaszok. In Dobák Imre (szerk.): Nemzetbiztonság a 21. század elején. Szemben a kihívásokkal. Budapest: Ludovika, 85–102.

NCSC (2021): NCSC Fact Sheet – Protecting Critical and Emerging U.S. Technologies from Foreign Threats. 2021. október 21. Online: https://www.dni.gov/files/NCSC/documents/SafeguardingOurFuture/FINAL_NCSC_Emerging%20Technologies_Factsheet_10_22_2021.pdf

NCSC (2022): Fortifying the Defense Industrial Base (DIB) Supply Chains. 2022. február. Online: https://www.dni.gov/files/NCSC/documents/supplychain/dod-supply-chainspotlight-2022-4C850B07-.pdf

Porkoláb Imre – Négyesi Imre (2019): A mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeinek kutatása a haderőben. Honvédségi Szemle, 147(5), 3–19. Online: https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/208

Tonin, Matej (2019): Artificial Intelligence: Implications for NATO’s Armed Forces. NATO Parliamentary Assembly, Science and Technology Committee (STC), Sub-Committee on Technology Trends and Security (STCTTS), 2019. október 13. Online: https://bit.ly/3Vu9lS8

The White House (2022): Fact Sheet: Department of Defense Releases New Report on Safeguarding our National Security by Promoting Competition in the Defense Industrial Base. 2022. február 15. Online: https://bit.ly/3LAEChK

Wilner, Alex S. (2018): Artificial Intelligence and Deterrence: Science, Theory and Practice. (STO-MP-SAS-141) NATO Science and Technology Organization. Online: https://www.sto.nato.int/publications/STO%20Meeting%20Proceedings/STO-MPSAS-141/MP-SAS-141-14.pdf

Jogi források

- 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról

- 2011. évi CLXXI. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról

- 2014. évi CIX. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosításáról

- 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról

- 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról

- 1393/2021. (VI.24.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájáról

- 128/2011. (XII. 2.) HM utasítás a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos egyes feladatokról

- 60/2013. (IX. 30.) HM utasítás a Magyar Honvédség Kibervédelmi Szakmai Koncepciójának kiadásáról

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.