A biztonságtudatosítás pszichés gátjai: szubjektív veszély- és kontrollpercepció a digitális térben

doi: 10.32561/nsz.2021.4.5

Absztrakt

Az információbiztonság-tudatosítás sikere össztársadalmi érdek. E hosszú távú folyamat eredményességének  biztosításához mind a programok készítői oldalán, mind  pedig a célcsoporti oldalon fontos, hogy megismerjük és  kivédjük azokat a gátakat, amelyek a kimeneti  eredményességet befolyásolhatják. A cikk bemutatja azokat a kérdéseket, amelyeket az információbiztonság-tudatosítás „technokrata megközelítése” vet fel. Bemutatja  a képzések kialakítása mögött megbújó rejtett  feltételezéseket, a felhasználói oldalon tapasztalható  pszichés hárítások és ellenállási pontok mögött húzódó fontosabb okokat, a szubjektív veszély- és kontrollpercepció hatását a programokban való hosszú távú részvételi  szándékra. 

Kulcsszavak:

információbiztonság-tudatosság biztonságtudatosítás kiberbiztonság adatvédelem pszichológiai hárítás

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.