A biztonságtudatosság fogalma, fejlődése nemzetbiztonsági, terrorelhárítási és magánbiztonsági szempontból

doi: 10.32561/nsz.2021.4.1

Absztrakt

Cikkükben a szerzők összehasonlító megközelítést  alkalmazva mutatják be a biztonságtudatosság aktuális  kérdéskörét. A biztonság fogalmából indulnak ki, majd  áttérnek a biztonságtudatosság fogalmára, és a  nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában vázolják  fejlődésének jelentős mozzanatait. Ezt követően röviden  felvillantják a rendőri bűnmegelőzést, majd áttérnek a  biztonságtudatosítás terrorelhárítási szempontú ismertetésére. A cikk a téma magánbiztonsági szempontú  bemutatásával és egy nemzetközi környezetből vett  esettanulmánnyal fejeződik be. Az összegzésben a szerzők hitet tesznek amellett, hogy a hasonló módszertanon túl, a  nemzetbiztonsági, terrorelhárítási és magánbiztonsági  biztonságtudatosság egymást támogatja és kiegészíti. 

Kulcsszavak:

biztonságtudatosság rendőri bűnmegelőzés szállodaláncok biztonsága nemzetbiztonság terrorelhárítás magánbiztonság

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.