Biztonságtudatosság – hazai helyzetkép, hazai gyakorlat és példák 1.

doi: 10.32561/nsz.2021.4.3

Absztrakt

A 21. század elején számos olyan esemény és változás történt a világban, amely jelentős hatást gyakorolt a titkosszolgálatok  tevékenységére is. Ezek közül  kiemelkednek a nyugati társadalmakat sokkoló  terrorcselekmények az Amerikai Egyesült Államokban  és  Európában, az információtechnológia rohamos fejlődése,  valamint ezzel együtt, az ezzel kölcsönhatásban álló információrobbanás. Ezen tényezők egyik következménye  lett a biztonságtudatosító programok rendszerszintű  megjelenése a nemzetbiztonság területén  például a  terrorelhárítással és az információvédelemmel összefüggésben. E két részből álló publikáció célja, hogy  bemutassa a  magyar titkosszolgálatok, illetve a  Terrorelhárítási Központ által aktuálisan folytatott ilyen  típusú programokat. A publikáció a Nemzeti Közszolgálati  Egyetem Nemzetbiztonsági Intézete által folytatott ez  irányú kutatás részeként került összeállításra azzal a céllal,  hogy a kutatásban kiindulási alapot biztosítson a  nemzetközi példákat is figyelembe vevő, a hazai programok  eredményességét elősegíteni  kívánó  módszertani ajánlásokhoz.  

Kulcsszavak:

biztonságtudatosság nemzetbiztonság kémelhárítás információbiztonság terrorelhárítás

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.