Biztonságtudatosság – hazai helyzetkép, hazai gyakorlat és példák 2.

doi: 10.32561/nsz.2021.4.4

Absztrakt

A 21. század elején számos olyan esemény és változás  történt a világban, amelyek jelentős hatást gyakoroltak a  titkosszolgálatok tevékenységére is. Ezek közül  kiemelkednek a nyugati társadalmakat sokkoló  terrorcselekmények az Amerikai Egyesült Államokban és  Európában, az információtechnológia rohamos fejlődése,  valamint ezzel együtt az ezzel kölcsönhatásban álló  információrobbanás. Ezen tényezők egyik következménye  lett a biztonságtudatosító programok rendszerszintű  megjelenése a nemzetbiztonság területén például a  terrorelhárítással és az információvédelemmel összefüggésben. E két részből álló publikáció célja, hogy  bemutassa a magyar titkosszolgálatok, illetve a  Terrorelhárítási Központ által aktuálisan folytatott, ilyen típusú programokat. A publikációt a Nemzeti Közszolgálati  Egyetem Nemzetbiztonsági Intézete által folytatott ez  irányú kutatás részeként állítottuk össze azzal a céllal, hogy a kutatásban kiindulási alapot biztosítson a nemzetközi  példákat is figyelembe vevő, a hazai programok  eredményességét elősegíteni kívánó módszertani  ajánlásokhoz. 

Kulcsszavak:

biztonságtudatosság nemzetbiztonság kémelhárítás információbiztonság terrorelhárítás

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.