A biztonságtudatosítás lehetőségei a 21. századi platformok fényében

doi: 10.32561/nsz.2021.4.2

Absztrakt

A biztonsági ágazat szereplői napjainkra már széles körben alkalmazzák a biztonságtudatosítás, internet világához és a  digitális platformokhoz illesztett megoldásait, amelyek  folyamatos fejlődésen mennek keresztül. Számos kutatás  ismertette az IKT-eszközök és az e-learning-megoldások  meghatározó szerepét, amelyek mellett azonban számos  területen (különösen a biztonsági területeken) a közvetlen,  személyes megoldások továbbra is kiemelt jelentőséggel  bírnak. Ennek okai között jelennek meg, hogy az IKT-környezet már önmagában is a biztonságtudatosítás és az  információbiztonság vizsgálati területeként jelenik meg  (gondoljunk csak az online oktatással párhuzamosan  felerősödő, kibertérből érkező veszélyekre, kihívásokra). A  tanulmány a biztonságtudatosítási programok belső  tartalmától, irányultságától függetlenül kívánja áttekinteni  és tipizálni a napjainkban látható megoldásokat, előtérbe  helyezve a 21. századi digitális platformok még  hatékonyabb alkalmazásának kérdéskörét, valamint a  fiatalabb generációkat is megszólító megoldások fejlődését.  A hagyományos biztonságtudatosítási  módszerek mellett a kibertérben való aktív részvétel (interakció), a speciális csoportok megszólításának  lehetősége, valamint a programok tervezésekor figyelembe  veendő módszertani szempontok feltárása  olyan területek, amelyek kutatásra érdemesek. 

Kulcsszavak:

biztonság biztonságtudatosítás nemzetbiztonság

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.