A Ludoviceum pilot projekt kezdeti résztapasztalatai veszélyhelyzettől veszélyhelyzetig

doi: 10.32561/nsz.2020.4.5

Absztrakt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem karain megkezdődött az Egyetemi Közös Modul tárgyainak oktatása a 2013/2014. tanévben. A 2013-ban bevezetett Egyetemi Közös Modul tantárgyait az államtudományi képzési terület alapképzési szakjain a 2020/2021-estanévtől felmenő rendszerben a  Ludoviceum tantárgyai váltják fel. A Ludoviceum  tantárgycsoportot három elem alkotja. A „Műveltség,  kultúra, értékek” tantárgycsoport az „Anthologia Philosophico-Politica – Fejezetek a politikai gondolkodás történetéből”; az „Anthologia Historica – Szakaszok az újkori egyetemes és magyar történelemből”; valamint az „Anthologia Hungarica – Szemelvények a kultúra, identitás és nemzet fogalmak tartalmához” tárgyakból áll. A szemelvénygyűjteményekre építve a tárgyak célja, hogy kialakítsák az elemző-megvitató szemináriumi kultúrát, megerősítsék a hallgatók műveltségi alapjait, a nyelvi kommunikációs képességeit, és ösztönözzék a kreatív gondolkodást. Fontos, hogy a vitázó-érvelő interakciók során átélhetővé legyen a közös tanulás és az együtt gondolkodás élménye. A 25 oktató meghívásával februárban megkezdett kísérleti projektmunka március közepén a koronavírus járvány miatt megszakadt, az új koncepcióval kapcsolatos tapasztalatok értékelése nem lehetett teljes. A szeptembertől indult kísérleti program csaknem teljes őszi féléve viszont már hasznos tapasztalatokkal is szolgált.   

Kulcsszavak:

Egyetemi Közös Modul Ludoviceum tantárgycsoport Anthologia Philosophico- Politica Anthologia Historica Anthologia Hungarica

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.