Ion Mihai Pacepa szökése és hatása a román hírszerző szolgálatokra

doi: 10.32561/nsz.2020.4.2

Absztrakt

Az 1989-et megelőző időszak román hírszerzése második számú vezetőjének szökését napjainkig nagy érdeklődés övezi. Négy évtized távlatából a levéltári források egy friss olvasatát adják Pacepa átállásának, és ezen túl bepillantást engednek a román hírszerzés kulisszáiba is. Jelen tanulmányban Ion Mihai Pacepa könyvei nyomán kialakult mítoszt mellőzve egy ellenőrizhető forgatókönyvet állítottunk fel a nyugati táborba való átlépéséről és annak következményeiről. 

Kulcsszavak:

Ion Mihai Pacepa román hírszerző szervek Központi Hírszerzési Ügynökség

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.