Oroszország mint geopolitikai entitás az amerikai geopolitikai szakértők szemszögéből

doi: 10.32561/nsz.2019.1.2

Absztrakt

Láthatóan a világ napjainkban a nemzetközi rendszer múltból megörökölt sémáinak progresszív eróziójában él. A bipoláris világrend felbomlása után több tektonikai lemez, amelyen a nemzetközi rend és annak alapelvei nyugodtak, mozogni kezdett, és a ma még ismert nemzetközi intézményrendszer is lassan mállani, erodálódni látszik.

A világnak ma nem kettő vagy három, de legalább öt, a mainstream politikai kultúráról eltérően gondolkodó, a világ berendezkedését a legkülönbözőbb módon elképzelő kulcsszereplője van, amelyek nemzeti érdekeik mellett kiállva akarva-akaratlanul is hozzájárulnak a bevett szabályok és gyakorlatok deformálódásához. A világ, amelyhez az atlanti világ tagjai hozzászoktak, és a világ, amelyre vágynak, lassan eltűnni látszik, és mint ilyen, Oroszország egyaránt oka is és szimbóluma is ennek.

Tanulmányom számos világhírű amerikai geopolitikai gondolkodó Oroszországról és Oroszország geopolitikai jövőjéről vallott nézeteit vizsgálja. E gondolatok megismerése betekintést nyújthat jövőnk lehetséges szegmenseibe, amely különösen fontos Magyarország mint a Heartland határán fekvő ország számára, mert hozzájárulhat a „nagy sakktábla” mechanizmusainak megértéséhez és szabályainak elsajátításához.

Kulcsszavak:

új nemzetközi rend Oroszország Amerikai Egyesült Államok geopolitika geopolitikai gondolkodók

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.