Az alapjogok nemzetbiztonsági szempontból történő korlátozása és az alapjogok korlátozásának alkotmánybírósági értelmezési gyakorlata I.

doi: 10.32561/nsz.2019.2.8

Absztrakt

Az alapjogok korlátozásának a kérdése egyidős maguknak az alapjogoknak az állam által történő elismerésével és védelmével. Azonban felmerült a kérdés, hogy az egyes alapjogoknak hol húzódik a határa, meddig érvényesülhetnek, illetve mikortól szükséges és kívánatos a korlátozásuk. Az alapjogok korlátozásának speciális esetét jelentik a nemzetbiztonsági érdekek. Az alapjogok korlátozásával kapcsolatos vitának új lendületet adott a Nyugat-Európát sújtó terrorizmus elleni védekezés, ezzel kapcsolatban előtérbe kerültek a nemzetbiztonsági érdekek és ezek alkotmányjogi vonatkozásai. Magyarországon az alapjogok tartalmának megállapításában és alakításában az Alkotmánybíróság kiemelkedő szerepet töltött és tölt be. A jogértelmező tevékenységének kiemelt területe az alapjogok korlátozásának a kérdése és gyakorlata. A tanulmány első része az Alkotmánybíróság értelmező, jogfejlesztő szerepét tekinti át az alapjogok tartalmának konkretizálásával összefüggésben, továbbá az alapjogok korlátozásának indokait, céljait, illetve az alapjogok korlátozásával kapcsolatos alkotmánybírósági gyakorlatot.

Kulcsszavak:

alapjogok alapjogok korlátozása Alkotmánybíróság nemzetbiztonsági szempontok

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.