Az OSINT – Gondolatok a tevékenységről és az alkalmazás közegéről

doi: 10.32561/nsz.2019.2.6

Absztrakt

A világunkat elárasztó adat- és információmennyiség célirányos monitorozására és kutatására aligha lenne lehetőség a nyílt forrásból származó információgyűjtés nélkül. A nemzetbiztonsági szolgálatok eszköztárában az OSINT egyre inkább meghatározó szerepet tölt be. A tanulmány az OSINT felhasználásának és a módszer alkalmazásának néhány jellemzőjét kívánja bemutatni, elsősorban a hazai nemzetbiztonsági sajátosságok szemszögéből. A szerző meggyőződése szerint a módszerrel kapcsolatos elméleti és gyakorlati vizsgálódás egyre időszerűbb, különös tekintettel a magyar nemzetbiztonsági rendszer eszköztárába történő beillesztése, harmonizálása kapcsán. Az írás ennek kérdéskörét vizsgálja.

Kulcsszavak:

OSINT nemzetbiztonsági tevékenység a titkos információgyűjtés eszközei és módszerei

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.