Létesítményi infrastruktúra fizikai védelmének kialakulása és alapelvei

doi: 10.32562/mkk.2023.1.8

Absztrakt

A létesítményi infrastruktúra biztonságának esszenciális részét képezi a fizikai védelem, amelynek jelentősége napjainkban kétségtelenül növekszik. Tanulmányunkban áttekintjük a biztonság fogalmát és a fizikai védelem alapjait. Ezt követően archeológiai kutatási eredmények és vonatkozó szakirodalmi adatok alapján bemutatjuk a városfal, vagyis az első fizikai védelmi eszközök egyikének a megjelenését a legősibb települések körül. A történelmi érdekességeket is tartalmazó rész után a fizikai védelem 21. századi kérdéseit és kihívásait tárgyaljuk. Végezetül olyan megállapításokat teszünk a fizikai védelemről, amelyek egyaránt érvényesek voltak a kezdetekben és érvényesek napjainkban is. A jelenkort és a kezdeteket együtt láttató, az alapelvekre történelmi példákkal rávilágító cikkünk megerősítő és inspiráló lehet a biztonságtudomány szakemberei számára, valamint érdekességként szolgálhat a téma iránt érdeklődőknek.

Kulcsszavak:

létesítményi infrastruktúra fizikai védelem ókor városfal

Hivatkozások

Abonyiné Palotás Jolán (2007): Infrastruktúra. Budapest: Dialóg Campus.

Allianz (2022): Allianz Risk Barometer. Online: https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/allianz-risk-barometer/download.html

Beckvard, Henrik P. (2022): Protecting Critical Infrastructure and Critical Information Infrastructure. Contemporary Military Challenges, 24(2), 15–29. Online: https://doi.org/10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.24.2.1

Bérczi László – Somogyi Tamás (2022): Hatékony és komplex tűzvédelem létfontosságú rendszerek és létesítmények esetében. Védelem Tudomány, 7(3), 47–63. Online: https://vedelemtudomany.hu/?pageid=archive_articles&evfolyam=VII&szam=3&ev=2022&ho=7

Berek Lajos – Berek Tamás – Berek László (2016): Személy- és vagyonbiztonság. Budapest: ÓE-BGK.

Besenyő János (2017): Low-Cost Attacks, Unnoticeable Plots? Overview on the Economical Character of Current Terrorism. Strategic Impact, 1, 83–100. Online: http://real.mtak.hu/83718/1/low_cost_attacks_unnoticeable_plots_overview_on_the_economical_character_of_current_terrorism.pdf

Besenyő János – Fehér András (2020): Critical Infrastructure Protection (CIP) as New Soft Targets: Private Security vs. Common Security. Journal of Security and Sustainability Issues, 10(1), 5–18. Online: https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(1)

Fusaro, A. et al. (2022): Islamic Ancient Termez: An Active and Long-Established Ceramic Manufacturing Centre along the Silk Road. Archaeological Research in Asia, 31. Online: https://doi.org/10.1016/j.ara.2022.100375

Gazdag Ferenc – Remek Éva (2018): A biztonsági tanulmányok alapjai. Budapest: Dialóg Campus.

Hadtudományi lexikon (2019). Budapest: Dialóg Campus.

Horváth Tamás (2020): Design Principles of a Physical Protection System for Data Centres. Magyar Rendészet, 20(2), 169–181. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2020.2.9

Izzo, Pierfrancesco – Fradley, Michael – Zerbini, Andrea (2021): Snapshots from the Past: Discoveries and Destruction in the Jericho Oasis. Levant, 53(3), 347–365. Online: https://doi.org/10.1080/00758914.2021.2015891

Magyar értelmező kéziszótár I. kötet (1985). Budapest: Akadémiai.

Muhoray Árpád – Nagy Rudolf (2010): A katasztrófák elleni védelem rendszere a létfontosságú infrastruktúrák biztonságáért. Rendészeti Szemle, 58(4), 3–18.

Nagy Rudolf (2016): A kritikus infrastruktúrák elleni lehetséges radiológiai terrortámadások. Magyar Rendészet, 16(6), 145–154. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/2216

Nagy Rudolf (2017): A természeti katasztrófák mint globális kihívások. Védelem Tudomány, 2(3), 156–170. Online: https://vedelemtudomany.hu/?pageid=archive_articles&evfolyam=II&szam=3&ev=2017&ho=10

Nagy Rudolf – Földi László (2009): A kritikus infrastruktúrák nemzeti programja. Polgári Védelmi Szemle, 2(1), 57–71. Online: http://hdl.handle.net/20.500.12944/1088

Nagy, Rudolf – Somogyi, Tamás (2022): Cyber Threats and Security Challenges in the Hungarian Financial Sector. Contemporary Military Challenges, 24(3), 15–29. Online: https://doi.org/10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.24.3.1

Pataci, Sami – Oral Pataci, Özlem (2018): Some Iron Age and Medieval Sites in Göle District of Ardahan. History, Archelogy, Ethnology,1, 16–30. Online: http://sciencejournals.ge/index.php/HAE/article/view/8

Resperger István – Kiss Álmos Péter – Somkuti Bálint (2014): Negyedik generációs hadviselés: néhány alapfogalom. Honvédségi Szemle, 142(1), 4–12. Online: http://real-j.mtak.hu/16402/1/Honvedsegi_Szemle_2014_1_teljes_szam.pdf

Roland, Alex (2016): War and Technology. [h. n.]: Oxford University Press.

Shan, S. et al. (2021): The Emergence of Walled Towns in Prehistoric Middle Yangtze River Valley: Excavations at the Zoumaling Site. Archeological Research in Asia, 26. Online: https://doi.org/10.1016/j.ara.2021.100285

Somogyi Tamás (2022): Természeti veszélyek és kezelésük a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Védelem Tudomány, 7(4), 139–159. Online: https://vedelemtudomany.hu/articles/VII/4/07-somogyi.pdf

Szabó Csaba (2018): Az izraeli szent helyek védelmére vonatkozó biztonsági struktúra bemutatása a vallási közösségek és a rendőrség

közötti kapcsolattartás kialakításának rendészeti koncepciója vonatkozásában. Magyar Rendészet, 18(5), 125–137. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2018.5.8

Szabó, Lajos (2021): Can We Measure the Level of the Security and Safety? National Security Review, 2. 92–98. Online: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2021_2_NSR.pdf

Szabó, Lajos – Balogh, Zsuzsanna (2022): Over the Hedge – Formation of the External Defense Ring of Facilities. Military National Security Review, 1. Online: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2022_1_NSR.pdf

Szalai, Miklós – Szűcs, Endre (2014): Security in the Prehistory. Hírvillám, 5(1), 73–78. Online: https://comconf.hu/kiadvany/hirvillam_5evfolyam_1szam.pdf

Tiszolczi Balázs G. (2019): Fizikai biztonsági kontrollok tervezésének és alkalmazásának gyakorlata az ISO/IEC 27001 szabvány elvárásainak tükrében. Magyar Rendészet, 19(2–3), 233–249. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2019.2-3.12

Tóth Attila – Tóth Levente (2014): Biztonságtechnika. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar.

Tóth Nikolett Ágnes (2021): Rendészeti funkciótörténet. Belügyi Szemle, 69(7), 1149–1164. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.7.4

Jogi források

évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

A Tanács 2008/114/EK irányelve (2008. december 8.) az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről