A kritikus infrastruktúrák elleni lehetséges radiológiai terrortámadások

Absztrakt

Értekezésemben a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés (tész) büntetéssel, annak jogszabályi hátterével, nemzetközi színtéren való jelenlétével foglalkozom, kitérve az Emberi Jogok Európai Bíróságának a témához kapcsolódó, hazánkat elmarasztaló ítéleteire is. Elsősorban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a tész mint büntetés célja megvalósul-e, illetve hogy mennyire tölti be szerepét a szankció a bűnmegelőzésben, azaz a speciális és a generális prevenció során.

Kulcsszavak:

tényleges életfogytiglan bűnmegelőzés Emberi Jogok Európai Bírósága

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.