Műszaki Katonai Közlöny https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk <p>A <strong>Műszaki Katonai Közlöny</strong> lektorált folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály tematikus online kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget biztosítani a kutatók, szakemberek, oktatók és hallgatók számára a hadtudomány és a katonai műszaki tudomány területén elért kutatási eredményeik közzétételére.</p> Ludovika Egyetemi Kiadó hu-HU Műszaki Katonai Közlöny 2063-4986 Műszaki kiválóságok: Murahidy Gusztáv Győző https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6102 <p>Murahidy Gusztáv az I. világháború minden európai harcterén megmutathatta műszaki tehetségét. Katonáival számos hidat építettek, javítottak vagy erősítettek meg. Építettek állásokat, telepítettek drótakadályokat, ha kellett a gyalogsággal vállvetve harcoltak. A háború után sem szakadt el szakmájától, oktatott a Ludovikán, majd műszaki parancsnokként teljesített szolgálatot. A becsülettel viselt háborús évek után is a katonai műszaki szakmában maradt, de már az Egyesült Államok hadseregének munkáját segítette civil mérnökként.</p> Padányi József Balla Tibor Copyright (c) 2022 Padányi József, Balla Tibor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-02 2022-12-02 32 3 5 12 10.32562/mkk.2022.3.1 Hatásvizsgálati robbantás kumulatív töltetekkel https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6216 <p>A 3D nyomtatás napjainkban elterjedt módszere az iparnak, a gyógyászatnak és számos más területnek. A robbantástechnika is része lehet ennek a felsorolásnak, különös tekintettel a kumulatív töltetekre. Mivel a hadi és civil felhasználás vonatkozásában kialakultak átfedések, nem beszélhetünk kizárólag egy területre fókuszált kutatásokról. A kialakított tölteteket több méretben és eltartással vizsgáltuk. Jelen tanulmányban kizárólag a politejsavat alkalmaztuk alapanyagként az egyes töltetek minden alkateleméhez. Az eredmények azt jelzik, hogy van létjogosultsága az alacsony sűrűségű anyagok felhasználásával készült béléstestek további tesztelésének.</p> Ember István Copyright (c) 2022 Ember István https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-02 2022-12-02 32 3 13 23 10.32562/mkk.2022.3.2 Csehszlovák erődítések 1933–1938 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6221 <p>A soknemzetiségű Csehszlovákia 1918–1920 között jött létre. Az új államot a becsatolt nemzetiségek és az alkalmazott külpolitika miatt ellenséges nemzetek vették körül. Az ország integritásának biztosítására, francia ráhatásra erődített védelmi rendszer kiépítése kezdődött. A nagyszabású munkálatok egy része 1938-ra fejeződik be. Az elkészült erődöknek csak egy részét sikerült felfegyverezni és berendezni. Az erődzászlóaljak létrehozása, kiképzése, felfegyverzése nem valósult meg. Az 1938-as müncheni egyezmény alapján az erődök és a cseh területek német birtokba kerülnek.</p> Rakaczki István Copyright (c) 2022 Rakaczki István https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-02 2022-12-02 32 3 25 48 10.32562/mkk.2022.3.3 Topográfiai térképek megbízhatósága terepmodell előállításához https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6148 <p>A tanulmányban áttekintem az I. katonai felméréstől napjainkig készített topográfiai felméréseket. Összehasonlítom ezek geodéziai alapjait, a használt eszközöket, és az általuk biztosítható pontosságokat. Bemutatom a II. világháború utáni katonai és polgári topográfiai felmérések és térképezések különbségeit. A topográfiai térképek felhasználása a környezeti katasztrófák elhárítása során is fontos, ezért vizsgálom a pontossági követelményeiket és gyakorlati alkalmazási lehetőségeiket. Célom a topográfiai térképek felhasználhatóságát vizsgálni a hullámtéri árvízlevezető képesség modellezéséhez készítendő terepmodell létrehozásához.</p> Kutassy Emese Copyright (c) 2022 Kutassy Emese https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-02 2022-12-02 32 3 49 69 10.32562/mkk.2022.3.4 Szerves foszforsavészter-alapú idegmérgek a növényvédelemben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6166 <p>A vegyi fegyverek és a növényvédőszerek kapcsolata évezredekre nyúlik vissza. A halászó és vadászó elődeink is alkalmazták már a természetes növényi mérgeket, amelyeket a növények a kártevőkkel szembeni védelemre termelnek. A kémiai tudományok fejlődésével a modern értelemben vett és szintetikusan előállított növényvédő szerek is többnyire ezeknek az anyagoknak a hatásmechanizmusát kívánták lemásolni. Az e célból végzett kísérletek eredményei vezettek el a mérgező harcanyagok egyik legtoxikusabb válfajának, a szerves foszforsavészter-típusú idegmérgek katonai arzenálban való megjelenéséhez. Mára már az e kategóriába sorolt növényvédőszer-készítményeknek nemcsak a kémiai biztonság vagy a közegészségügy oldaláról kell figyelmet szentelni, de a közbiztonságra gyakorolt veszélyességük is felmerül. E cikkben a szerző a rovarirtó szerként a mezőgazdaságban is csak korlátozottan alkalmazható ezen idegmérgek felhasználásának biztonságát érintő részleteket ismerteti. </p> Nagy Rudolf Copyright (c) 2022 Nagy Rudolf https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-02 2022-12-02 32 3 71 99 10.32562/mkk.2022.3.5 Béléstestek készítésének technikai lehetőségei alacsony sűrűségű anyagból https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6233 <p>A kumulatív töltetek béléstestei alacsony sűrűségű anyagokból is készülhetnek. Ezek a típusok a hagyományosaktól eltérő hatékonysággal rendelkeznek. Azonban van egy kifejezetten nagy előnyük. 3D nyomtató segítségével viszonylag egyszerűen elkészíthetők, és tervezésük sem igényel kiemelkedő technikai szaktudást. Tanulmányunkban megvizsgáljuk néhány változat méretezésének és kialakításának lehetőségeit. A félgömb és a kúp alakzat alkalmazása bevett gyakorlat a kumulatív töltetekben béléstestként, ezért mi is ezeket választottuk ki. Célunk, hogy könnyen kivitelezhető módszert találjunk az ipari és katonai felhasználóknak egyaránt ezek elkészítésére.</p> Ember István Ádám Balázs Copyright (c) 2022 Ember István, Ádám Balázs https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-02 2022-12-02 32 3 101 111 10.32562/mkk.2022.3.6 Automata sebességváltóban alkalmazott kapcsolt bolygóművek – Wilson-váltó https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6291 <p>Napjainkra az automata sebességváltók széles körben elterjedtek, nemcsak a polgári életben, de a katonai alkalmazásban is. A nagy tömegű lánctalpas harcjárműveken szinte kizárólag ilyen sebességváltót alkalmaznak. Jelen tanulmány ehhez kötődően ismerteti a Leopard 2 harckocsiban is alkalmazott Wilson-kapcsolást, illetve ennek oktatási célú 3D nyomtatott modelljét</p> Hegedűs Ernő Gyarmati József Gávay György Copyright (c) 2022 Hegedűs Ernő, Gyarmati József, Gávay György https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-02 2022-12-02 32 3 113 126 10.32562/mkk.2022.3.7