Műszaki Katonai Közlöny https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk <p>A <strong>Műszaki Katonai Közlöny</strong> lektorált folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály tematikus online kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget biztosítani a kutatók, szakemberek, oktatók és hallgatók számára a hadtudomány és a katonai műszaki tudomány területén elért kutatási eredményeik közzétételére.</p> Ludovika Egyetemi Kiadó hu-HU Műszaki Katonai Közlöny 2063-4986 Petárdák a várostromokban https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5120 <p>A petárdákról általában a tűzijátékok pirotechnikai eszközei jutnak eszünkbe. Kevésbé ismert, hogy a 15–16. századokban ugyanezen a néven léteztek várostromoknál alkalmazott robbanószerkezetek is. A tanulmányban röviden áttekintjük a petárda meghatározásának változásait az elmúlt mintegy 150 év során. Röviden összefoglaljuk a várostromok és az ezek során alkalmazott aknaharc fejlődését. Bemutatjuk a petárdák típusait, azok főbb technikai és szerkezeti jellemzőit. Az utolsó részben két 16. századi magyar példát ismertetünk a petárdák várak elleni támadás során történt eredményes alkalmazásáról. </p> Lukács László Copyright (c) 2021 Műszaki Katonai Közlöny 2021-05-11 2021-05-11 31 1 5–31 5–31 10.32562/mkk.2021.1.1 Műszaki kiválóságok: Schmoll Endre https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/4763 <p>A műszaki kiválóságok között ebben a publikációban egy I. és II. világháborúban is harcolt katonát mutatunk be. Olyan katonát, aki mind az elmélet, mind a gyakorlat terén maradandót alkotott. Foglalkozott a műszaki támogatás szinte valamennyi területével. Maradandó alkotása a Haditechnikai Ismeretek I–III. kötet, amely még ma is sok, hasznosítható ismeretet tartalmaz.</p> Padányi József Balla Tibor Copyright (c) 2021 Műszaki Katonai Közlöny 2021-05-11 2021-05-11 31 1 33–40 33–40 10.32562/mkk.2021.1.2 A klímaváltozás hatásai a vízgazdálkodásra https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5127 <p>A globalizáció okozta klímaváltozásnak számos káros, napjainkban egyre gyakrabban jelentkező hatása és következménye figyelhető meg. Ennek következtében világszerte megfigyelhető gondok és problémák alakultak ki az öntözési nehézségektől kezdve, a különböző betegségek megjelenésén át, egészen háborúk kitöréséig bezárólag. Tehát jó okkal gondolunk erre mint problémára. A szerzők dolgozatukban azokat a lehetőségeket és műszaki feladatokat mutatják be, amelyeket a klímaváltozás káros következményeinek felszámolása, illetve csökkentése érdekében lehet végrehajtani. </p> Dénes Kálmán Kovács Zoltán Copyright (c) 2021 Műszaki Katonai Közlöny 2021-05-11 2021-05-11 31 1 41–50 41–50 10.32562/mkk.2021.1.3 Drónok a Közel-Keleten https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/4855 <p>A Közel-Kelet egy olyan konfliktuszóna, amelyet folyamatosan szükséges vizsgálni. Mivel a vallási és etnikai kérdések jelentős forrásai a térségben folyó katonai, félkatonai és terroristaszervezetek műveleteinek, nem várható jelentős csillapodás azokban. A drónok mint napjaink pilóta nélküli repülőeszközei egyre nagyobb szerepet töltenek be ezekben a konfliktusokban, ezért fontos összegezni azok felhasználási lehetőségeit. Mindezek mellett elengedhetetlen, hogy az egyre fejlődő technikai eszközökkel lépést tartva keressünk modern megoldásokat a katonáknak, akik a hadszíntéren tevékenykednek. Jelen esetben a tűzszerész-szakfeladatok támogatásához azonosítjuk be azokat a technikai elvárásokat, amelyekkel egy ilyen repülőeszköznek rendelkeznie szükséges. </p> Ember István Szilágyi-Kiss Hajnalka Copyright (c) 2021 Műszaki Katonai Közlöny 2021-05-11 2021-05-11 31 1 51–60 51–60 10.32562/mkk.2021.1.4 Környezetbiztonság – Éghajlati adaptáció vízmegtartással https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/4435 <p>Az éghajlatváltozás a víz természetes körforgására van a legnagyobb hatással. A hidrológiai ciklus felgyorsul, és megnő a szélsőségek előfordulási valószínűsége. A felgyorsult vízciklus miatti globális és lokális problémákhoz való alkalmazkodás a biztonságos környezet feltétele. A vízmegtartás vagy vízvisszatartás elmélete szerint egyszerre tudja mérsékelni mind a túl sok, mind a túl kevés víz problémáját. Komplex megoldást kínál gyorsan, egyszerűen, kombinálhatóan és még költséghatékonyan is. A szerző az éghajlatváltozás miatti szélsőséges csapadékesemények miatti dombvidéken kialakuló villámárvíz-kockázat csökkentésének módjait vizsgálja a mezőgazdasági vízmegtartás módszereivel. A vízmegtartó módszerek közvetlen és közvetett hatásaira hatásmátrix- elemzéssel mutat rá. </p> Olajosné Lakatos Boglárka Copyright (c) 2021 Műszaki Katonai Közlöny 2021-05-11 2021-05-11 31 1 61–79 61–79 10.32562/mkk.2021.1.5 Aktuális nemzetközi koczkázatkezelések a veszélyesáru-szállítások során https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/4815 <p>A veszélyesáru-szállítás a kockázatos tevékenységekhez tartozik. Ezt a szállítmányozott anyag mellett az is indokolja, hogy nem lehetséges pontosan, előre meghatározni a veszélyes anyag kiszabadulásának helyszínét. A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos kockázatok felmérésének és kezelésének, a kárfelszámolási beavatkozásoknak kérdése a tudomány és a kutatások aktuális témái közé tartozik nemzetközi szinten is. Jelen cikk összesíti az aktuális ismereteket a kérdéskörben, egy hasonló tanulmányon alapulva, valamint javaslatokat fogalmaz meg arra, hogyan fejleszthető a terület az ADR-járművek ellenőrzése és felügyelete kapcsán, mik az elérhető kárfelszámolási lehetőségek baleset esetén. </p> Pántya Péter Majlingová Andrea Copyright (c) 2021 Műszaki Katonai Közlöny 2021-05-11 2021-05-11 31 1 81–93 81–93 10.32562/mkk.2021.1.6 Basic Risk Assessment of Nuclear Power Plants https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/4985 <p>Nuclear power plants are classified as highly important and dangerous facilities. Therefore, in addition to the directives for dangerous establishments, they also have to adhere to further special criteria. This article investigates those essential security factors which are designed to ensure nuclear safety. It is very important that the operation of a nuclear power plant is covered from every professional aspect for the sake of nuclear safety. To demonstrate this, various risk factors will be paired with the operational status of the facility. This relates to the fact that the operation of the Hungarian nuclear facility is primarily governed by the Nuclear Safety Manual. Current legislation contains all those important safety precautions which are in accordance with all the highly critical systems of the nuclear facilities that are in operation today. It also includes international recommendations and their relevant points. </p> Antal Zoltán Copyright (c) 2021 Műszaki Katonai Közlöny 2021-05-11 2021-05-11 31 1 95–107 95–107 10.32562/mkk.2021.1.7 A rezgésdiagnosztika alkalmazása a Magyar Honvédség technikai kiszolgálása és járműjavítása során – 1. rész https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5102 <p>A folyamatos technikai fejlődésének köszönhetően, a modern gépjárművek felépítése egyre összetettebb a korábbi technikákhoz képest, és széles körben elterjedt a számítógépes, automatizált vezérlési rendszerek alkalmazása. Ennek következtében, a karbantartási, javítási műveletek során már nem elég csupán a szubjektív vizsgálatokra, ellenőrzésekre hagyatkozni, hanem elengedhetetlenné vált a diagnosztikai vizsgálatok bevonása. A Magyar Honvédség állományába folyamatosan rendszeresítik az olyan számítógépes rendszerekkel rendelkező haditechnikai eszközöket, amelyek technikai kiszolgálása és javítása csak modern diagnosztikai eljárások alkalmazásával valósítható meg. Egy, a diagnosztikai vizsgálatok rendszeres alkalmazásán alapuló üzemfenntartási rendszer lényeges előnyökkel járhat, mivel biztosítja a gyors és precíz munkavégzést. A rezgésdiagnosztika a gyakorlatban legtöbbet használt diagnosztikai vizsgálat, hiszen a gépek megbontása, roncsolása nélkül, csupán a gép által keltett rezgések alapján képes a gép alkatrészeinek működés közbeni folyamatos ellenőrzésére, meghibásodása esetén a hiba helyének pontos behatárolására. A rezgésdiagnosztikai műszerek rendszeres, hosszú távú alkalmazásával és a vizsgálatok nyújtotta tapasztalatok felhasználásával következtetni lehet a meghibásodás idejére, így döntő szerepet játszhat a javítások tervezésének folyamatában. </p> Vég Róbert László Jusztin Karina Zelma Copyright (c) 2021 Műszaki Katonai Közlöny 2021-05-11 2021-05-11 31 1 109–120 109–120 10.32562/mkk.2021.1.8 Építészeti tűzvédelem, a nyílászárók és beépítésük hatása a homlokzati tűzterjedésre https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/4987 <p>Az épületek tervezése, kivitelezése és használata során a tűzvédelmi szempontokat különösen szem előtt kell tartani. Az épületek egyes alkotóelemei különbözőképpen befolyásolhatják a bekövetkezett tűz terjedését. Az épülethomlokzatokon történő tűzterjedés jellege és mértéke számos tényezőtől függ, nem csupán a homlokzati felületképzés anyagától. A cikk ismerteti a korszerű nyílászárók típusait és beépítésük lehetőségeit, valamint azok hatását a homlokzati tűzterjedésre. Konkrét példákat hoz a bekövetkezett tűzesetek tapasztalatai alapján. </p> Pántya Péter Tóth Péter László Copyright (c) 2021 Műszaki Katonai Közlöny 2021-05-11 2021-05-11 31 1 121–133 121–133 10.32562/mkk.2021.1.9