Műszaki Katonai Közlöny https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk <p>A <strong>Műszaki Katonai Közlöny</strong> lektorált folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály tematikus online kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget biztosítani a kutatók, szakemberek, oktatók és hallgatók számára a hadtudomány és a katonai műszaki tudomány területén elért kutatási eredményeik közzétételére.</p> Ludovika Egyetemi Kiadó hu-HU Műszaki Katonai Közlöny 2063-4986 A magyar tűzszerészet NATO-követelményeknek való megfeleltetése a lehetséges digitális technológiai fejlesztések mentén https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6759 <p>A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak köszönhetően a Magyar Honvédség (MH) belépett a 21. századba. Az eddigi beszerzések és fejlesztések – amelyekbe beletartozik számos digitális újítás is – új szintre emelték hazánkat az Észak-atlanti Szerződés Szervezetén (NATO) belül. E tekintetben mindenképp érdemes megvizsgálni, hogy a jövőben a magyar tűzszerészet várható digitális technológiai fejlesztése milyen lehetőségeket tartogathat hazánknak, különösképpen a NATO tűzszerészeti követelményeinek való megfelelés terén.</p> Szalkay Dániel Copyright (c) 2023 Szalkay Dániel https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-11-30 2023-11-30 33 3 5 14 10.32562/mkk.2023.3.1 Mesterséges intelligencia a tűzszerészfeladatokban https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6717 <p>A Mesterséges intelligencia a tűzszerészfeladatokban című négyrészes cikksorozat fő célja a mesterségesintelligencia-alapú tűzszerész-támogató információs rendszer bemutatása. A cikksorozat második részében ismertetem a mesterséges intelligencia témakörével kapcsolatos alapfogalmakat, továbbá a technológia működésének alapvető elveit is, amelyek megismerése nagyban elősegíti a mesterségesintelligencia-alapú tűzszerész-támogató információs rendszer megértését.</p> Ádám Balázs Copyright (c) 2023 Ádám Balázs https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-11-30 2023-11-30 33 3 15 27 10.32562/mkk.2023.3.2 3D nyomtatott kumulatív idomtöltetek tesztrobbantása https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6876 <p>Manapság nem lehet elkerülni a modern, jelentős ütemben fejlődő technológiák katonai alkalmazásának elemző vizsgálatát. Az additív gyártás is ilyen, kifejezetten gyorsan bővülő terület, amely már széles körben elérhető. Ez a megoldás az alkatrészek elkészítésének gyors, pontos és magas minőségű alternatívája, bár sok esetben még nem nevezhető olcsónak. A drága fém vagy kompozitanyagok nyomtatásával ellentétben azonban a polimerek nyomtatása már sok háztartásban is megjelent. Ilyen módszerrel készült kumulatív idomtöltetek hatékonyságát vizsgálom meg, acél céltárgyak felrobbantásával. Az eredmény előre jelzi, hogy vannak még fejlesztési irányok, de egyértelműen látható, hogy létezik hatékony kombináció.</p> Ember István Copyright (c) 2023 Ember István https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-11-30 2023-11-30 33 3 29 40 10.32562/mkk.2023.3.3 Műszaki kiválóságok: Hárosy (Haszala) Teofil vezérőrnagy https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6894 <p>A műszaki katonák felkészültsége, elkötelezettsége és nyitottsága az új iránt koroktól és rendszerektől függetlenül ismert és elismert. A harctéren és a békében mutatott teljesítményüket a magyar hadtörténelem dicső fejezeteiben lejegyezték, így az az érdeklődők számára elérhető. Ezzel együtt úgy ítéltük meg, hogy ezt a szellemiséget érdemes egy-egy kiváló műszaki katona életén keresztül is bemutatni, felvillantva a feladatokat, a kihívásokat és az azokra adott szakmai és emberi válaszokat. Nem célunk új hősöket kreálni, igyekszünk objektív és szakmailag is izgalmas személyiségeket prezentálni. Meggyőződésünk, hogy Hárosy Teofil ilyen személyiség.</p> Balla Tibor Padányi József Copyright (c) 2023 Balla Tibor, Padányi József https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-11-30 2023-11-30 33 3 41 50 10.32562/mkk.2023.3.4 Lánctalpas jármű kormányzása és ennek 3D modellezése https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6847 <p>A cikk a lánctalpas járművek kormányzásának lehetséges módozatait mutatja be. Ismerteti, mi az eltérés a kerekes járművekhez képest, és ebből kiindulva azt is, hogy milyen lehetséges szerkezeti megoldásokkal lehetséges a kormányzás. A kormányműveket két csoportra bontva (szimmetrikus, aszimmetrikus) írja le, és felvázolja a mindkét csoportra jellemző kialakítások előnyeit és hátrányait. Rajzokon keresztül ismerteti működésüket, valamint közli a különböző kormányzási eljárások matematikai feltételeit. A működés célszerű bemutatásához 3D modellt használ.</p> Gyarmati József Copyright (c) 2023 Gyarmati József https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-11-30 2023-11-30 33 3 51 61 10.32562/mkk.2023.3.5 Veszélyes anyagok tárolása a logisztikai raktárakban https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6848 <p>A veszélyes anyagok tárolására szolgáló logisztikai létesítmények biztonságának megteremtéséhez a telephely üzemeltetőjének számos katasztrófavédelmi, környezetvédelmi és kémiai biztonsági szabályt kell figyelembe vennie. A létesítményekben esetlegesen bekövetkező balesetek vagy események az ott tárolt veszélyes anyagok kiszabadulása révén súlyosan veszélyeztethetik a környezetet és a környezetben élőket. Jelen tanulmányban a szerzők a logisztikai raktárakban tárolt veszélyes anyagok fogalmi értelmezését követően vizsgálják a súlyos baleseti esemény során kibocsátott veszélyes anyagok környezetre gyakorolt hatásait, különös tekintettel a környezetre veszélyes mérgező égéstermékekre, illetve a baleset-elhárításkor alkalmazott oltóhabokra. A cikk másik részében a szerzők áttekintik a súlyos balesetkor keletkező szennyezett oltóvíz mennyiségének számítására használt, nemzetközileg elfogadott eljárásokat.</p> Kátai-Urbán Maxim Mesics Zoltán Pimper László Cimer Zsolt Copyright (c) 2023 Kátai-Urbán Maxim, Mesics Zoltán, Pimper László, Cimer Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-11-30 2023-11-30 33 3 63 75 10.32562/mkk.2023.3.6 Investigation of the Spatial Changes in Overbank Floodplains and Sedimentations on the Study Site of the Middle Tisza https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6972 <p>River systems and their floodplains can be studied and evaluated according to different aspects. The natural processes of the Tisza were mostly influenced by the river training and levee construction works named after Vásárhelyi, as well as the main channel regulation works. After the construction of the embankments, the fluvial formation of the natural floodplains ceased, as these processes limited it to areas of the floodplain along the main channel. Another consequence of the river regulations is that the river is forced to deposit the sediment transported during the floods in this narrow floodplain causing increased filling up, so the role of floodplains in flood conveyance has increasingly been reduced. In this study, the author aimed to investigate the bed changes that occurred as a result of the river regulation works, as well as the sediment accumulation in the flood plain, focusing on a typical section of the Middle Tisza.</p> Tóth Péter Copyright (c) 2023 Tóth Péter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-11-30 2023-11-30 33 3 77 90 10.32562/mkk.2023.3.7 A vonásrendszer javítási állandóinak aktualizálása a tábori tüzérség tűzvezetési számításaihoz https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6698 <p>A Magyar Honvédség tüzérsége a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretén belül új tüzérségi eszközöket szerez és szerzett be, amelyek a 6400 vonásos rendszert alkalmazzák. A tüzérség számára a tűzvezetés során a vonásrendszerek pontossága nem megfelelő, így javítási állandókat használnak a mért szög vagy méterben megadott értékek (távolság, magasság, szélesség) számítási pontosságának növelésére. Ezeket elsősorban a tűzvezetés során kell alkalmazni, főként célok méreteinek és magasságkülönbségeinek pontosítására, illetve olyan tűzfeladatok során, amelyeknél az alkalmazott adatok pontossága kihat a további tűzfeladatok pontosságára. Az új, beszerzett és jövőben beszerzendő tüzérségi eszközök kivétel nélkül a 6400 vonásos rendszert alkalmazzák. Ezért a tüzérség tűzvezetési eljárásait, alkalmazott képleteit frissíteni kell ehhez a rendszerhez. Ennek egyik első lépése, hogy új, ehhez a rendszerhez kiszámított, megfelelő pontosságú javítási állandókat mutassak be, amelyekkel nem kell új számításokat, eljárásokat bevezetni, hanem elég az eddigieket aktualizálni. Ezáltal egyszerűsödik a 6400 vonásos rendszerre való átállás a tűzvezetési számítások során.</p> Andóczi-Balogh András Ádám Copyright (c) 2023 Andóczi-Balogh András Ádám https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-11-30 2023-11-30 33 3 91 101 10.32562/mkk.2023.3.8 Hydrological Aspects of the Low-water Period of 2022 on the Lowland Section of the Tisza River https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6946 <p>Climate change poses more and more challenges to the water management. Future predictions show that the possibility of extreme drought events are increasing, especially the rolling drought phenomena have become critical when consecutive years of drought multiply the adverse effects of previous years. These new extreme hydrological situations need to be properly handled in water management, thus an additional task of the water management can be the fulfilment of the increasing water demands. The article provides a comprehensive picture of factors influencing the formation of water scarcity period. The water supply of the Hungarian Great Plain is ensured by the water supply systems established in the last century. Coordinated water management is important in similar situations. The author describes the hydrological characteristics of last year’s water shortage period and how its harmful effects could be reduced.</p> Vizi Dávid Béla Copyright (c) 2023 Vizi Dávid Béla https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-11-30 2023-11-30 33 3 103 112 10.32562/mkk.2023.3.9 A fukushimai atomerőműben történt súlyos baleset kezelése https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6787 <p>A fukushimai rendkívül súlyos és összetett természeti és civilizációs katasztrófát (nukleáris balesetet) követően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kiemelten foglalkozott nukleáris területen a súlyos balesetek megelőzésének, elhárításának lehetőségeivel. A meglévő biztonsági célú eljárások felülvizsgálását elvégezték, és további intézkedések és beavatkozási módok kidolgozását mozdították elő. Hazánkban így kapta meg feladatának a Paksi Atomerőmű Létesítményi Tűzoltósága a pótvízbetáplálás és pótlólagos energiabetáplálás súlyosbaleset-kezelési feladatait, amelyeket a tűzoltóság állománya éves szinten gyakorol az esetleges éles helyzetek gyors és szakszerű elhárítása érdekében. Az elvégzett gyakorlatokon szerzett tapasztalatokat innovatív módon alkalmazzuk a feladatvégrehajtás során. Az elmúlt évtized fejlesztései és a nukleáris területen végzett kárelhárítás vizsgálata olyan fejlesztési lehetőségeket vetítettek előre, amelyek alkalmazását, felhasználását és beépítését a súlyosbaleset-kezelés folyamatába meg kell fontolnunk.</p> Barina Balázs József Copyright (c) 2023 Barina Balázs József https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-11-30 2023-11-30 33 3 113 134 10.32562/mkk.2023.3.10 Szemelvények a hazai katonai robbantástechnika és a föld alatti aknaharc fejlődéstörténetéből https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/7112 <p>Recenzió</p> Lukács László Copyright (c) 2023 Lukács László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-04 2023-12-04 33 3 135 136 Robbantástechnika a hazai katonai szakfolyóiratokban az 1800-as évek végétől napjainkig https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/7113 <p>Recenzió</p> Lukács László Copyright (c) 2023 Lukács László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-04 2023-12-04 33 3 137 138