Műszaki Katonai Közlöny https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk <p>A <strong>Műszaki Katonai Közlöny</strong> lektorált folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály tematikus online kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget biztosítani a kutatók, szakemberek, oktatók és hallgatók számára a hadtudomány és a katonai műszaki tudomány területén elért kutatási eredményeik közzétételére.</p> Ludovika Egyetemi Kiadó hu-HU Műszaki Katonai Közlöny 2063-4986 Environmental Security and Waste Management Aspects of the Tisza Floods https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5346 <p>In this article, the author analyses the environmental safety and waste management tasks of the collection, selection and treatment of driftwood and waste accumulated on the upstream side of the Kisköre Dam as a result of floods. It describes separately the work carried out during the floods of 2017 and 2019, which were outstanding in terms of both volume and duration. It covers changes in the amount and proportions of waste and driftwood and analyses changes in work efficiency.</p> Katona Gábor Copyright (c) 2021 Katona Gábor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-29 2021-09-29 31 3 5 16 10.32562/mkk.2021.3.1 Veszélyesanyag-tároló tartály üzemeltetésének iparbiztonsági feltételrendszere https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5341 <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 12.0pt 0cm;">Az 5 m<sup>3</sup>-nél nagyobb űrtartalmú atmoszférikus veszélyesfolyadék-tároló tartályoknak nemcsak a létesítése, hanem az üzembe helyezése, az üzemeltetése és a megszüntetése is szigorú előírásokhoz kötött. A vonatkozó engedélyezési eljárásban párhuzamosan több hatóság is érintett, ugyanakkor a cél közös, az üzemeltetőnek bizonyítania kell a veszélytelen működést. A veszélytelen működés dokumentálásának és ellenőrzési, vizsgálati módszereinek számos katasztrófavédelemi, iparbiztonsági aspektusa van. A szerző jelen publikációban a veszélytelen állapot igazolásához szükséges műszaki, szervezési feltételrendszert ismerteti, részeletesen bemutatva az eljáró hatóságok szerepkörét.</p> Berger Ádám Copyright (c) 2021 Berger Ádám https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-29 2021-09-29 31 3 17 31 10.32562/mkk.2021.3.2 Műszaki kiválóságok: Hollán Ernő https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5500 <p>Hollán Ernő szakmai munkájának minden területén maradandót alkotott. Az 1848–49-esforradalom és szabadságharc idején katonaként, a közéletben államférfiként, az iparban a vasúti hálózat elkötelezett fejlesztőjeként, a tudományos életben a hadtudomány meghatározó alakjaként. Munkásságára emlékezünk a sorozat következő írásában.</p> Padányi József Balla Tibor Copyright (c) 2021 Prof. Dr. Padányi József, Balla Tibor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-29 2021-09-29 31 3 33 47 10.32562/mkk.2021.3.3 Cianobaktérium-toxinokra vonatkozó hazai és nemzetközi előírások, különös tekintettel a Balatonra mint ivóvízbázisra https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5486 <p>A 2020 decemberében kihirdetett új 2020/2184/EU irányelv az ivóvíz minőségére vonatkozóan több új előírás között a cianobaktérium-toxinokra vonatkozó szabályozást is tartalmaz. Jelen tanulmány célja összefoglalni a cianobaktériumok és az algavirágzás ivóvíz-szolgáltatásra gyakorolt hatásaival kapcsolatos műszaki-tudományos ismereteket, és ezek tükrében, más országokban alkalmazott előírásokkal összehasonlítva elemezni a hazai hiányosságokat és megoldási lehetőségeket. Bár a Balaton vízminősége az ezredforduló után javult, a szélsőségesebb környezeti feltételek között időszakosan előforduló algavirágzások ráirányították a figyelmet arra, hogy a probléma máig fennáll és fennállhat jövőben is. A nemzetközi szakirodalomban közölt adatok és a balatoni felszíni vízbeszerzés helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy az EU-s és a hazai szabályozás részletességében elmarad egyes országokétól, ahol a cianobaktériumok problémája fokozottan fennáll. Ellenben a magyarországi viszonyok várhatóan nem fogják indokolni az előírások szigorítását, a szakszerű üzemeltetési kultúra és a jövőbeni vízgazdálkodási fejlesztések miatt, amelyek a probléma kiváltó okát megszüntetik azzal, hogy ivóvíztermelésre nem a cianobaktériumok megjelenésének kitett felszíni vizet használjuk fel.</p> Salamon Endre Copyright (c) 2021 Salamon Endre https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-29 2021-09-29 31 3 49 71 10.32562/mkk.2021.3.4 Mesterségesintelligencia-alapú kibertértámadási modellek https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5495 <p>Az infokommunikációs rendszerek biztonságát fenyegető veszélyek egy egészen új generációját jelentik azok a kibertámadások, amelyeknél a támadók a mesterséges intelligencia erejét is felhasználják. Az alábbiakban néhány konkrét támadási modell bemutatását tűztük ki célul, hogy érzékeltessük a veszély nagyságát, és javaslatokkal szolgáljunk a veszély elhárításának megszervezéséhez.</p> Fehér András Tibor Négyesi Imre Copyright (c) 2021 Fehér András Tibor, Négyesi Imre https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-29 2021-09-29 31 3 73 87 10.32562/mkk.2021.3.5 CFD-szimuláció folyamatának kockázatelemzése https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5452 <p>A CFD-szimulációk folyadékok áramlástani és transzportjelenségeinek vizsgálatára széles körben használatosak az ipar számos területén. Ennek oka, hogy a fejlesztési folyamatban nem szükséges költséges prototípusokat legyártani, illetve olyan paraméterek is vizsgálhatók, amelyek laboratóriumi mérésekkel nem. Ezen felül a CFD-szimulációk a hadiipar számára is széles körű alkalmazási területeket biztosítanak. A cikk a CFD-szimulációk folyamatát és lépéseit mutatja be, majd a folyamatra készített kockázatelemzést. A CFD-szimulációkra végzett kockázatelemzés segít feltárni a folyamat kritikus lépéseit és kimeneteleit, továbbá a szimulációs folyamatban rejlő fejlesztési potenciált is megmutatja.</p> Szűcs Herman Copyright (c) 2021 Szűcs Herman https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-29 2021-09-29 31 3 89 100 10.32562/mkk.2021.3.6 Covid-19 Challenges of the German Federal Agency for Technical Relief (THW) in Germany https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5540 <p>The SARS-CoV-2 coronavirus presented a new challenge to the world and to defence organisations. In the paper, the authors analyse the composition, task and skills of the so-called Technisches Hilfswerk in Germany. In addition, they describe the applicability of its technical capabilities in the first and second waves of the coronavirus epidemic.</p> Kiss Ádám István Kersák József Copyright (c) 2021 dr. Kiss Ádám István, Kersák József https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-29 2021-09-29 31 3 101 107 10.32562/mkk.2021.3.7