https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/issue/feed Műszaki Katonai Közlöny 2021-07-16T00:00:00+02:00 Kovács Zoltán kovacs.zoltan@uni-nke.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Műszaki Katonai Közlöny</strong> lektorált folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály tematikus online kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget biztosítani a kutatók, szakemberek, oktatók és hallgatók számára a hadtudomány és a katonai műszaki tudomány területén elért kutatási eredményeik közzétételére.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5300 Gyalogság elleni aknák: 25 év nélkülük 2021-02-24T11:07:31+01:00 Kovács Zoltán Tibor kovacs.zoltan@uni-nke.hu Dénes Kálmán denes.kalman@uni-nke.hu Kovács Tibor kovacs.tibor@uni-nke.hu Kovács Ferenc hunvirag@aktual-mki.hu <p>A gyalogság elleni aknák a rövid történelmük során mindig fontos tényezői voltak a fegyveres küzdelem megvívásának. A háborúk, konfliktusok befejezését követően azonban hatalmas mennyiségben maradtak ott a föld alatt rejtőzködve a volt hadszíntereken, és minden évben több ezer polgári személynek okoznak súlyos vagy akár halálos sérülést. A gyalogsági aknák katonai alkalmazásának betiltásához vezető úton 25 évvel ezelőtt, a kanadai Ottawában elfogadott zárónyilatkozatot tekinthetjük az első igazán jelentős mérföldkőnek. Az évforduló kapcsán a szerzők felvillantják a gyalogsági aknákkal kapcsolatos főbb ismérveket, visszatekintenek az elmúlt évtizedek eseményeire, és bemutatják a jelenlegi aknahelyzet megváltoztatására irányuló törekvéseket.</p> 2021-07-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kovács Zoltán Tibor, Dénes Kálmán, Kovács Tibor, Kovács Ferenc https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5193 Műszaki kiválóságok: Oskar Regele 2021-02-18T17:49:04+01:00 Padányi József padanyi.jozsef@uni-nke.hu Pöcher Harald harald.poecher@bmlv.gv.at Balla Tibor balla.tibor@uni-nke.hu <p>Oskar Regele – vagy ahogy a pozsonyi utászoknál hívták, Regele Oszkár – az I. világháború idején együtt szolgált magyar műszaki bajtársaival a különböző hadszíntereken. Együtt harcoltak a szerb és az olasz hadszíntéren, magyar utászokat vezetett a dunai átkelés során. A két háború között osztrák katonai attasé volt Budapesten. Pályája a II. világháború után teljesedett ki, amikor az Osztrák Hadilevéltár igazgatója és az Osztrák Állami Levéltár főigazgatója lett. </p> 2021-07-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Padányi József , Pöcher Harald, Balla Tibor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5256 A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág integrált tervezése a fenntartható vízgazdálkodás érdekében 2021-02-22T10:12:00+01:00 Tóth Tamás tothtamas@live.com <p>A Ráckevei (Soroksári) Duna (RSD) egy stratégiai jelentőségű vízgazdálkodási rendszer. Az RSD-vel kapcsolatban komplex igények jelentkeznek, amelyek összehangolása jelentős kihívást jelent. Az éghajlatváltozás következtében egyre nagyobb valószínűséggel előforduló kisvizes időszakok mennyiségi és minőségi problémákhoz vezethetnek. A klímaváltozás tükrében dinamikusan változó igények, illetve tervezési körülmények hatására sérülhet a rendszer funkciójának ellátása. A vízrendszer kiterjedéséből és komplexitásából adódóan, egy esetleges fejlesztés során, nagy beruházási és üzemeltetési költségekkel kell kalkulálni. A rendszer működésébe történő beavatkozások visszahatnak egymásra, ezért kritikus kérdés a forrásfelhasználás hatékonyságának biztosítása. A tudományos közlemény célja, hogy stratégiai szemléletű komplex tervezés alkalmazásával minimalizálja a kockázatokat. A közlemény szerzője feltárja a rendszerszintű komplex megoldási lehetőségeket. A kutatási eredmények hozzájárulnak az RSD vízminőségi állapotának költséghatékony javításához, továbbá elősegítik a hatékony üzemeltetést.</p> 2021-07-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Tóth Tamás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5117 A rezgésdiagnosztika alkalmazása a magyar honvédség technikai kiszolgálása és járműjavítása során 2020-12-22T11:34:14+01:00 Vég Róbert László vegh.robert@uni-nke.hu Jusztin Karina Zelma jusztin.karina@gmail.com <p>A folyamatos technikai fejlődésének köszönhetően, a modern gépjárművek felépítése egyre összetettebb a korábbi technikákhoz képest, és széles körben elterjedt a számítógépes, automatizált vezérlési rendszerek alkalmazása. Ennek következtében a karbantartási, javítási műveletek során már nem elég csupán a szubjektív vizsgálatokra, ellenőrzésekre hagyatkozni, hanem elengedhetetlenné vált a diagnosztikai vizsgálatok bevonása. A Magyar Honvédség állományába folyamatosan rendszeresítik az olyan számítógépes rendszerekkel rendelkező haditechnikai eszközöket, amelyek technikai kiszolgálása és javítása csak modern diagnosztikai eljárások alkalmazásával valósítható meg. Egy, a diagnosztikai vizsgálatok rendszeres alkalmazásán alapuló üzemfenntartási rendszer lényeges előnyökkel járhat, mivel biztosítja a gyors és precíz munkavégzést. A rezgésdiagnosztika a gyakorlatban legtöbbet használt diagnosztikai vizsgálat, hiszen a gépek megbontása, roncsolása nélkül, csupán a gép által keltett rezgések alapján képes a gép alkatrészeinek működés közbeni folyamatos ellenőrzésére, meghibásodása esetén a hiba helyének pontos behatárolására. </p> 2021-07-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Vég Róbert László, Jusztin Karina Zelma https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5054 A szén-dioxid (CO2) környezetkárosító hatása és keletkezése az áruszállítási folyamatok során 2021-01-04T10:04:51+01:00 Sós Eszter sos.eszter.phd@gmail.com <p>A klímaváltozás hatása az élet minden területén jelen van, ezáltal napjaink egyik legjelentősebb problémája. Kialakulásának egyik fő oka a légkörbe kibocsátott szén-dioxid (CO2) mennyisége, ami az üvegházhatáson keresztül befolyásolja jelenlegi éghajlatunkat. A környezetkárosítás csökkentése érdekében ismerni szükséges a szén-dioxid keletkezésének helyeit, a környezetre gyakorolt károsító hatásait, az üvegházhatást, ökológiai lábnyom értelmezését, valamint a szénlábnyom definícióját. Az éghajlatváltozásra jelentős befolyással van a közlekedés által kibocsátott széndioxid-szint, mivel ez a legártalmasabb légkörbe kibocsátott káros anyag a globális felmelegedés szempontjából, ezért csökkentése különösen fontos minden szektorban. Jelen publikációm abból a célból készült, hogy ismertessem a szén-dioxid környezetkárosító hatásait, valamint a logisztikai anyagmozgatás folyamán használt közlekedési módok megoszlásának arányát. Vizsgálatom célja, hogy elemezzem az áruszállítási teljesítményeket közlekedési módonként, ami által komplexebb képet kaphatunk arról, hogy a különböző áruszállítási metódusok közül melyik milyen arányban vesz részt az anyagmozgatási tevékenységekben. A szén-dioxid környezetkárosító hatásainak ismertetése, valamint a jelenlegi közlekedési trendek ismerete átfogó képet ad arról, hogy miért olyan fontos a közúti áruszállítás környezetkárosító hatásait vizsgálni.</p> 2021-07-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Sós Eszter https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5264 Disaster Protection Analysis of the Storm Occurring on July 10, 2017 in Siófok 2021-02-22T10:10:48+01:00 Kersák József Zsolt jozsef.kersak@gmail.com <p>One of the main consequences of climate change is extreme weather conditions that cause droughts, aridity, torrential rains, cyclones, and storms. The author’s twenty- year experience as a professional firefighter also supports that the number of interventions increased due to extreme weather conditions. The number of fires decreased; however, technical rescues (damages caused mainly by storms and water) show an increasing trend in Hungary. The author argues that to perform effective interventions in the future, it is necessary to analyse and examine the methodology of the interventions. </p> 2021-07-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kersák József Zsolt https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5278 A páncélos- és gépjárműtechnikai szaktisztképzés változása az egyes képzési formák óraszámai alapján 2021-02-18T12:18:38+01:00 Gyarmati József gyarmati.jozsef@uni-nke.hu Vég Róbert László vegh.robert@uni-nke.hu <p>Az elmúlt két évtizedben három különböző képzési formában lettek felkészítve a páncélos- és gépjárműtechnikai szaktisztek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és jogelődjén a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. A cikk a három képzési forma kreditjeinek és kontaktóraszámainak összehasonlítása révén azt vizsgálja, hogy a képzés milyen fő preferenciák alapján történt, valamint hogy az egyes képzések a bevezetésükkor milyen változásokat hoztak a szaktisztképzésben</p> 2021-07-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Gyarmati József , Vég Róbert László https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5295 A felszíni vizek monitoringjának hazai és európai uniós operatív rendszere 2021-03-30T08:43:03+02:00 Olajosné Lakatos Boglárka lakatosboglarka@uni-nke.hu <p>A szerző célja egy átfogó kép nyújtása a fenntartható és integrált vízgazdálkodás többek között vízminőségvédelmi vonatkozásában is működtetett felszíni megfigyelő hazai és nemzetközi rendszerekről. A hazai és nemzetközi történeti bevezető után a cikk a Víz Keretirányelv és az ennek megfigyelésére működtetett hazai és európai uniós rendszerek történeti, vízdiplomáciai hátteréről, felépítéséről, operatív működéséről ad információt. A 40 év vízminőségvédelmi törekvéseinek érdekében született egyezmények és intézményi összefogások eredményei, a megfigyelő hálózatok felépítése, egymást támogató rendszere hasznos alaptudást biztosít például az éghajlatváltozásra, a biodiverzitás-csökkenésre és a társadalmi, mezőgazdasági igényekre reagáló, új intézkedéseket tervező szakemberek számára az intézkedések hatásvizsgálatának alapját képező monitoringfelállítással kapcsolatban. </p> 2021-07-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Olajosné Lakatos Boglárka https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5359 Az improvizált robbanószerkezetek elleni védekezés irányai napjaink műveleti környezetében 2021-04-15T15:04:29+02:00 Csurgó Attila csurgo.attila@mil.hu Kovács Tibor dr.kovacstibi61@gmail.com <p>Az improvizált robbanóeszközök alkalmazása a hadviselés történetében nem ismeretlen. Napjainkban azonban jelentős változások figyelhetők meg a hadviselésben, az indirekt eljárások mind jobban háttérbe szorítják a hagyományos vagy direkt eljárási módozatokat. A hadviselő felek közötti technológiai vagy műveleti eljárásokban tapasztalható különbségek általában aszimmetrikus hadviselést eredményeznek. Ugyanakkor, a rögtönzött robbanószerkezetek alkalmazását mind gyakrabban kapcsoljuk össze az aszimmetrikus hadviseléssel mint azt alapvetően meghatározó fegyver. A fegyver elleni védekezés mára egy komplex rendszerben épül fel, amelynek része az eszköz detektálása. Az improvizált robbanószerkezetek elleni védekezés fejlesztésének mozgatórugója a mozgásszabadság fenntartása, amely alapvetően befolyásolja a műveletek sikerét. </p> 2021-07-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Csurgó Attila, Kovács Tibor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5428 A Kettős-Körös bal oldali 32 + 250 tkm szelvényének rézsűállékonyság-vizsgálata 2021-04-15T14:32:02+02:00 Tímár Attila timar.attila@kovizig.hu <p>Hazánk 4200 km állami fővédvonala, mint árvízvédelmi töltés, földmű. E földművekre – kiépített védelmi rendszerre – számos tényező hat, amely befolyásolja a védmű biztonságát. A cikk bemutatja, egy a Körösök völgyében lévő árvízvédelmi töltés szelvényének állékonyságvizsgálatát, GEO5 geotechnikai szoftverrel, ezen belül is a rézsűállékonysági modullal. A modul segítségével végzett számítások nagymértékben segíthetik a védmű megítélését az árvizek elleni biztonságos védekezés érdekében. </p> 2021-07-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Tímár Attila