https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/issue/feed Műszaki Katonai Közlöny 2022-05-03T14:38:27+02:00 Kovács Zoltán kovacs.zoltan@uni-nke.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Műszaki Katonai Közlöny</strong> lektorált folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály tematikus online kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget biztosítani a kutatók, szakemberek, oktatók és hallgatók számára a hadtudomány és a katonai műszaki tudomány területén elért kutatási eredményeik közzétételére.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5870 Modern kumulatív töltet méretezésének lehetőségei 2021-11-16T19:18:07+01:00 Ember István Ember.Istvan@uni-nke.hu <p>A cikkben vizsgálat alá veszem a lehetséges méretezési eljárásokat, amelyek segíthetik egy modern kumulatív töltet kialakítását. A hagyományos eljárások alapvetően fém béléstestekkel szerelt töltetekre vonatkoznak, de részben megfelelők lehetnek. A korábbi kutatások, amelyek során különböző polimereket és kompozitokat vizsgáltak, jó alapjai az elemzésnek. A kutatók eredményeiben azonban található néhány ellentmondás, amelyek tisztázása kulcsfontosságú lehet a további lehetőségek tükrében. Az elemzés során meghatároztam azokat az anyagokat, amelyek szintén további vizsgálat részét fogják képezni egy modern, a tűzszerész szakfeladatokhoz alkalmas kumulatív töltet kialakításakor.</p> 2022-05-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Ember István https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5930 Műszaki kiválóságok: Karl Freiherr von Birago 2021-12-12T10:42:55+01:00 Balla Tibor balla.tibor@uni-nke.hu Padányi József padanyi.jozsef@uni-nke.hu <p>Karl Freiherr von Birago (1792–1845) az egyik legsokoldalúbb műszaki tiszt, aki nem csak a hadihídépítés területén alkotott maradandót. Az 1841-ben rendszeresített Birago-féle hadihídkészlet olyan sikeres alkotás volt, hogy számos ország vette használatba és több mint 100 évig szolgálta a haderőt. Tehetségét mutatja, hogy légzőkészüléket fejlesztett, a hírközlés korszerűsítésén is dolgozott, és belekóstolt az erődítés tudományába is. Szerencsés katona volt, hiszen már életében elismerték tudását, mind katonaként, mind újító elmeként.</p> 2022-05-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Balla Tibor, Padányi József https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5987 Hidak a magyar–jugoszláv határon 2022-01-21T11:04:46+01:00 Tóth Ferenc toth.ferenc@ovf.hu Kovács Zoltán Tibor drkzt1@gmail.com <p>A Dráva és a Mura folyókon átívelő vasúti és közúti hidak évszázadokon keresztül a kapocs szerepét töltötték be, országokat, népeket, családokat, kultúrákat kötöttek össze. Lerombolásuk gyászt és szomorúságot, az (újjá)építésük pedig reményt és örömöt hozott. A szerzők a déli határhidak történetével kapcsolatos jelentősebb eseményeket villantják fel az alábbi írásukban.</p> 2022-05-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Tóth Ferenc, Kovács Zoltán Tibor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5871 The “Evolution” of Improvised Explosive Devices (IED) in the Light of Technical Development 2021-11-30T17:56:37+01:00 Domján András andras.domjan@gmail.com <p>In today’s conflicts of war, the various bombings, which are perpetrated against military or civilian targets, have been directed against members of the regular armies considered to be “occupying”, as well as against the locals who collaborated with them or assisted them. In the military, such acts are mentioned as an element of asymmetric warfare, and on various interpretations, they are sometimes classified as a terrorist acts. In case of “peaceful” countries, it can only be interpreted according to the latter concept, which can be aimed at a specific person, political orientation, intimidation, revenge or other criminal activity. The explosive devices used fall into the so-called “home-made” category in terms of their design. The assassin’s primary purpose is to achieve a devastating effect. In this article I deal primarily with improvised explosive devices appearing in so-called “civilian” life.</p> 2022-05-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Domján András https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5873 Német erődítés a II. világháború magyarországi harcai során 2021-12-01T11:44:13+01:00 Ádám Balázs adambalazs60@gmail.com <p>Tudományos munkámban bemutatom a német csapatok által a II. világháború második felében (1943–1945-ben) alkalmazott általános erődítés és műszaki zárás néhány szabályát és erődítési elemeit. A bemutatott műtárgyak mindegyike olyan anyagokból és olyan sebességgel volt megépíthető, amely lehetővé tette az olyan erődítési rendszerben való alkalmazásukat, mint a Kárpát-medencében húzódó német erődrendszerek általánosságban. Ezzel kutatásom segítséget jelent az egykori erődített terepszakaszokat vizsgáló kutatóknak, és segít megismerni a jelenleg is érvényben lévő erődítési építménytípusok közvetlen elődeit. A tárgyalt erődítési építmények részletes bemutatása elősegíti a fejlődéstörténetük megértését és azok összehasonlítását például a szovjet típusú vagy a későbbi időkben alkalmazott műtárgyakkal.</p> 2022-05-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Ádám Balázs https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5919 Erődített körzetek a Szovjetunió nyugati határai mentén 2021-12-19T13:54:55+01:00 Rakaczki István irakaczky@gmail.com <p>Az I. világháborút lezáró békeszerződések után Európa országai az erődépítésben látták biztonságukat. A Szovjetunió nyugati határai mentén erődített körzeteket alakít ki. Az 1939-es német–szovjet paktum eredményeként új nyugati határ létesül, ahol új védelmi erődrendszer kiépítése kezdődik. A német–szovjet háború 1941-es kezdetéig a szovjet erődített körzetek nincsenek harckész állapotban.</p> 2022-05-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Rakaczki István https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5886 A Katolikus Karitász együttműködése az állami szervekkel a katasztrófák elleni védekezésben 2021-11-25T09:14:03+01:00 Ujházi Lóránd ujhazi.lorand@uni-nke.hu <p>A II. Vatikáni Zsinat jelentős újdonságot hozott az állam és az egyház kapcsolatának teoretikus megalapozásában. Bár a zsinat előtti szociális enciklikák is eminens helyen tárgyalták a közjót, mint amely az állam és az egyház célkitűzéseinek fő fókuszát jelenti, azonban arról, hogy ennek a közjónak a megvalósításában a két entitás hogyan működjön együtt, kevés szó esett. A II. Vatikáni Zsinat és az azt követő szociális enciklikák már nem hagytak kétséget afelől, hogy a katolikus egyház és annak szervezetei nyitottak az együttműködésre az állammal és az állami szervezetekkel minden emberi ínség csillapításában, legyenek azok akár regionálisak vagy globálisak, emberi tevékenység vagy természeti katasztrófák eredményei, nemzeti vagy éppen nemzetközi együttműködést igénylők. A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója az Egyházról a mai világban már számos helyen (26.; 30.; 42.; 43.; 59. pont) értekezik a közjó szempontjáról. Ami az állam és az egyház közös fellépését illeti, azt jól foglalja össze a konstitúció 26. pontja: „zsinat nagy tisztelettel tekint mindarra, ami igaz, jó és igazságos abban az oly sokféle intézményben, melyet az emberi nem a maga javára alapított és alapít.”</p> 2022-05-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Ujházi Lóránd https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5903 Preparation for Transport Accidents of Dangerous Goods by Inland Waterways at the Establishments Involving Dangerous Substances 2021-11-30T17:59:45+01:00 Balogh Róbert robert.balogh@katved.gov.hu <p>An important condition for the elimination of accidents during the transport of dangerous goods by inland waterway is the existence of appropriate legal rules. The unloading and loading of hazardous goods in ports as a hazardous plant involves a high risk. Internal safety planning enables operators of dangerous establishments with a port to be prepared for the prevention, elimination and mitigation of major accidents involving dangerous substances during the transport of dangerous goods at the premises. In the present study, the author will address this scientific problem in detail.</p> 2022-05-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Balogh Róbert https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5800 A CGF-pellet öngyulladási hajlamának vizsgálata indirekt módszerrel 2021-10-28T16:42:49+02:00 Nagy Rudolf nagy.rudolf@uni-obuda.hu <p>A takarmánypelletek nagyüzemi állattartásban való felhasználása tekintélyes mennyiségi mutatók mellett folyik, ami együtt jár a nagy tárolási kapacitások megjelenésével és a CGF-pelletek alapanyagául szolgáló mezőgazdasági kultúrában éves ciklusidőkkel jellemzett kukorica tenyészidejének figyelembevételével való ki- és betárolási időtartamok akár tekintélyes idejű kitolódásával. A pelletálási eljárásban való előállításukat követően a tárolás során az állattartás számára fontos mutatók minőségromlását okozó, kedvezőtlen átalakulásuk zajlódhat le a megjelenő öngyulladási folyamatok következtében. Az idevezető bomlási folyamatokat felismerhetővé tevő, a következőkben bemutatott öngyulladási hajlam vizsgálata során azonosított kritikus termikus jellemzőket – a publikált gyakorlati tapasztalatokkal korreláló eredményeket igazoló – indirekt módszerrel állapítottuk meg.</p> 2022-05-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Nagy Rudolf