https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/issue/feed Műszaki Katonai Közlöny 2023-09-11T15:51:52+02:00 Kovács Zoltán kovacs.zoltan@uni-nke.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Műszaki Katonai Közlöny</strong> lektorált folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály tematikus online kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget biztosítani a kutatók, szakemberek, oktatók és hallgatók számára a hadtudomány és a katonai műszaki tudomány területén elért kutatási eredményeik közzétételére.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6711 Érzéketlen robbanóanyagok I. 2023-04-03T12:04:50+02:00 Daruka Norbert daruka.norbi@gmail.com <p>A technológia fejlődésével az iparban és a hadi alkalmazásokban is megjelentek az új anyagok, új eszközök. Ezeket az új termékeket többnyire a költséghatékonyság, a biztonságos kezelhetőség, illetve a környezet terhelésének csökkentése jegyében fejlesztették ki. A robbanóanyag-gyártás is nagy változásokon ment keresztül, ami abban is megmutatkozott, hogy a 19. század végétől gyűjtött tapasztalatokat felhasználva alkottak új robbanóanyagokat. Az új, érzéketlen robbanóanyagok alkalmasak arra, hogy olyan robbanótestekben váltsák ki a fő tölteteket, amelyek a hadi alkalmazások esetében egy időben, kis területen, de nagy mennyiségben vannak jelen. Az érzéketlen robbanóanyagok, robbanótestek lehetőséget biztosítanak a minél gazdaságosabb és hatékonyabb robbanóanyag-felhasználás elérésére, természetesen úgy, hogy közben a lehető legnagyobb biztonságot garantálják, függetlenül azok alkalmazási körülményeitől. Célom, hogy bemutassak néhány olyan érzéketlen robbanóanyagot, amelyek kevésbé ismertek, ismertessem az ezekkel történt hivatalos vizsgálatokat, illetve néhány példán keresztül mutassam be azokat az eszközöket, ahol az alkalmazás már megtörtént, vagy folyamatban van.</p> 2023-09-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Daruka Norbert https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6677 Mesterséges intelligencia a tűzszerészfeladatokban 2023-03-28T09:17:36+02:00 Ádám Balázs adambalazs60@gmail.com <p>A Mesterséges intelligencia a tűzszerészfeladatokban című négyrészes cikksorozat fő célja a mesterségesintelligencia-alapú tűzszerész-támogató információs rendszer bemutatása. A cikksorozat I. részében ismertetjük az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred, valamint elődszervezete közszolgálati feladatait, a mentesítési tevékenység végrehajtási kereteit. Továbbá bemutatjuk azokat az esetszámokat jellemző statisztikai adatokat, amelyek a Magyarországon előtalált robbanótestek mennyiségét mutatják, bizonyítva ezzel a tűzszerész-szakfeladatok és azok támogatásának jövőjét és kiemelt szerepét.</p> 2023-09-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ádám Balázs https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6758 A magyar tűzszerészet digitális technológiai fejlesztésének lehetősége 2023-05-09T20:11:50+02:00 Szalkay Dániel danielszalkay@gmail.com <p>A 21. század számtalan új kihívást tartogat, amelyek hatással vannak a világ összes hadseregére. A kihívásokra való reagálás magába foglalja a folyamatos fejlődésre, fejlesztésre való törekvéseket, amelyek természetesen a tűzszerészet tekintetében sem maradhatnak el. Elkerülhetetlenné válik, hogy időnként felülvizsgáljuk a tűzszerészet helyzetét Magyarországon, és ha szükséges, akkor meghozzuk azokat a döntéseket, amelyek szavatolják azt, hogy a magyar tűzszerészek mindig, mindenhol, minden körülmények között eredményesen végezzék munkájukat.</p> 2023-09-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Szalkay Dániel https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6737 Műszaki kiválóságok: Schindler Szilárd vezérezredes 2023-03-28T09:06:09+02:00 Padányi József padanyi.jozsef@uni-nke.hu Balla Tibor padanyi.jozsef@uni-nke.hu <p>Schindler Szilárd vezérezredes (1887–1943) a 20. század mindkét nagy háborújában részt vett. Műszaki tisztként harcolt az olasz hadszíntéren, majd különböző vezérkari és katonadiplomáciai beosztásokban szolgált. Harctéren szerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatait a Ludovika Akadémia II. főcsoport, valamint a Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémia parancsnokaként is hasznosította, tisztek százainak oktatását és nevelését irányította, akik közül sokan életüket adták a hazáért.</p> 2023-09-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Padányi József, Balla Tibor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6575 A fővonali vasúti Tisza-hidak helyettesíthetőségének kérdései 2023-01-12T20:36:32+01:00 Lévai Zsolt levai.zsolt@kti.hu <p>Magyarország nemzeti ellenálló képességének kialakításába a vonatkozó jogszabályok szerint a védelmi célú felkészítés feladatai is beletartoznak. A védelmi célú felkészítés megteremti a lehetőséget, hogy a felkészítésbe bevont rendszerek a jelentkező zavarokra megfelelően tudjanak reagálni. E reagálóképesség elsősorban a működőképesség megtartására irányul, ami a közlekedési rendszereknél kiemelt fontosságú, azok nemzetgazdaságra gyakorolt hatásai miatt. A közlekedési rendszerek, így a vasúti közlekedési alágazat, védelmi célú felkészítésének egyik feladata a kritikusinfrastruktúra-elemek meghatározása és helyettesíthetőségük megoldása. A cikk a vasúti árufuvarozás és ezáltal a katonai szállítási feladatok lebonyolításában jelentős szerepet játszó kelet–nyugati útvonalak tiszai átkelőinek vonali helyettesítési kérdéseit vizsgálja.</p> 2023-09-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Lévai Zsolt https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6483 Halogénezett szénhidrogének toxikus és tűzveszélyei ipari alkalmazás során 2023-01-03T18:35:00+01:00 Király Lajos lajos.kiraly@gmail.com Bodnár László bodnar.laszlo@uni-nke.hu <p>A klórozott szénhidrogének megjelenése az élő környezetben – legyen az levegőben vagy vizekben – jelentős figyelmet kapott az elmúlt években. Keletkezésük és a környezetbe való kikerülésük számos tényezőre vezethető vissza. Elsődlegesen mint ipari technológiai anyagok jelennek meg, de az elégetésük következtében is már jelentős környezetkárosító hatásuk van. A cikk célja felhívni a figyelmet a klórozott szénhidrogének veszélyeire és megvizsgálni néhány lehetőséget azok kiváltására. A szerzők vizsgálják továbbá azt, hogy egyes klórmentes segédanyagok használata milyen előnyökkel járna, hasonlóan az elektromos kábelek esetéhez.</p> 2023-09-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Király Lajos, Bodnár László https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6656 A közúti balesetek felszámolásának logisztikai problémái 2023-03-13T13:39:03+01:00 Papp Csenge pappcsenge1996@gmail.com Kersák József jozsef.kersak@gmail.com <p>A közúti balesetek felszámolása során, főleg az elhúzódó kárfelszámolásoknál, összetett logisztikai feladatokat kell végrehajtani, amelyeknek a sikeres kárelhárításban kiemelkedő jelentőségük van. A baleset-elhárítás után a tényleges beavatkozói tevékenység és annak logisztikája befejeződik, viszont kiegészítő logisztikai feladatok továbbra is vannak, ugyanis a tűzoltóegységek által felhasznált üzem- és segédanyagok pótlásában/feltöltésében, valamint a helyszín helyreállításában is kiemelt helyen áll ez a tevékenység. Ezekkel a direkt és utólogisztikai folyamatokkal a jelenleg elérhető szakirodalom keveset foglalkozik. Írásunkban áttekintjük a közúti balesetek felszámolásával kapcsolatos logisztikai folyamatokat. Célkitűzésünk rámutatni a szervezett logisztikai folyamatok fejlesztési lehetőségeire.</p> 2023-09-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Papp Csenge, Kersák József https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6693 A hazai belvízrendezés fejlődésének lehetséges irányai 2023-03-28T09:24:11+02:00 Vízi Dávid Béla vizi.david.bela@kotivizig.hu <p>A belvizet mint igen komplex hidrometeorológiai jelenséget a hazai vízgazdálkodás sajátjának tekinthetjük. A belvízi elöntések kialakulását számos természetes és antropogén tényező befolyásolja, amelyekhez elengedhetetlen a területi sajátosságok figyelembevételével alkalmazkodni a hatékony vízkárelhárítás végrehajtása érdekében. A cikkben átfogó képet kapunk a belvízi elöntések kialakulását befolyásoló tényezőkről. A hazai belvízrendezés hosszú múltra tekint vissza. Az elmúlt 80 év alatt egy rendkívül összetett belvízelvezető hálózat épült ki a síkvidéki területeken. Ezen rendszerek rekonstrukciója mára elengedhetetlenné vált, emellett fenntartásuk is komoly kihívás elé állítja a hazai szakembereket. A szerző ismerteti a belvízrendezés alapvető műszaki megoldásait. A cikk kiemelt figyelmet fordít a hazai belvízrendezés stratégiai irányvonalainak fejlődésére. A belvízrendezést szorosan össze kell kötni az integrált vízgazdálkodás szemléletével. A jövőben nem elegendő a többletvíz elvezetésének elvét követni, összetettebb, fenntarthatóbb vízgazdálkodást kell teremteni.</p> 2023-09-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Vízi Dávid Béla https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6755 Evolution of the Regulation of the Transport of Dangerous Goods by Road Part 1 2023-04-14T16:43:57+02:00 Almási Csaba almasi.csaba@uni-nke.hu <p>The transport of various hazardous materials called “dangerous goods” in carriage is subject to strict international rules. The transport of dangerous goods by road has been governed by an international agreement since 1968, but its origins go back much further. Regulations of the transport of dangerous goods by road has paramount importance for several reasons. A road accident could result in a large contaminated area, and a serious economic damage is created by the loss of the goods. In this publication, the author examines the main stages in the history of the ADR Agreement, the process of the second amendment of the Agreement and reviews the experience gained since then.</p> 2023-09-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Almási Csaba