https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/issue/feed Műszaki Katonai Közlöny 2022-08-30T14:24:49+02:00 Kovács Zoltán kovacs.zoltan@uni-nke.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Műszaki Katonai Közlöny</strong> lektorált folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály tematikus online kiadványa. A folyóirat célja lehetőséget biztosítani a kutatók, szakemberek, oktatók és hallgatók számára a hadtudomány és a katonai műszaki tudomány területén elért kutatási eredményeik közzétételére.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5923 Az improvizált robbanószerkezetek alkalmazása a hibrid hadviselés során: az orosz–ukrán konfliktus 2021-12-18T18:14:28+01:00 Végh Krisztián vegh.krisztian1@gmail.com <p>A NATO erőinek Afganisztánból való kivonása természetszerűleg maga után vonta a rögtönzött robbanószerkezetek okozta műveleti veszteségek számának csökkenését. Ennek megfelelően a szövetség ma már lényegesen kevesebb figyelmet és erőforrást fordít az általuk okozott fenyegetésre. Az alábbiakban a rögtönzött robbanószerkezetek hibrid hadviselés során történő alkalmazása sajátosságainak bemutatását tűztem ki célul annak érdekében, hogy érzékeltessem: a rögtönzött robbanószerkezetek okozta veszély nem múlt el, valójában közelebb került hozzánk.</p> 2022-08-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Végh Krisztián https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6146 Európai Bölény: a WiSENT 2 többrendeltetésű műszaki gép 2022-04-28T12:20:42+02:00 Kovács Zoltán Tibor drkzt1@gmail.com Dénes Kálmán denes.kalman@uni-nke.hu Ember István ember.istvan@uni-nke.hu Bakos Tamás bakos.tamas@uni-nke.hu <p>A műszaki támogatás számos szakfeladatot foglal magában, amelyek elvégzéséhez különböző típusú műszaki gépekre és speciális felszerelésekre van szükség. A különböző típusú és képességekkel rendelkező gépek viszont eltérő és sajátos logisztikai hátteret, a kezelésük specifikus felkészítést, kiképzést igényel, ráadásul a műszaki munkaszervezésre is kiemelt figyelmet kell fordítania a parancsnoknak, hogy a megfelelő eszköz a megfelelő helyen és a kellő időtartamra, a kezelővel együtt rendelkezésre álljon. Számos ország haderőjében felismerték annak szükségét, hogy olyan technikai eszközöket kell rendszerbe állítani, amelyek több, teljesen eltérő jellegű műszaki szakfeladatot is képesek végrehajtani, akár ellenséges tűzhatás alatt, különleges harctéri, ABV- (atom, biológiai, vegyi) körülmények és terepviszonyok között: megszülettek a többrendeltetésű vagy multifunkciós műszaki gépek.</p> 2022-08-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Kovács Zoltán Tibor, Dénes Kálmán, Ember István, Bakos Tamás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6041 Műszaki kiválóságok: Herbert Ferenc 2022-02-14T19:57:40+01:00 Balla Tibor balla.tibor@uni-nke.hu Padányi József padanyi.jozsef@uni-nke.hu <p>Herbert Ferenc (1858–1929) kiemelkedő képviselője volt annak a műszaki katonai nemzedéknek, amely nyomot hagyott a haditechnikai eszközök fejlesztésében. Alkotásai jó szolgálatot tettek mindkét nagy háborúban, de még az utána következő évtizedekben is. Kiemelkedő képességű tervező volt, aki számos találmánnyal segítette a műszaki katonák munkáját, hatékonyabbá téve azt a támogatást, amely nélkül nem lehet sikeres harcot vívni.</p> 2022-08-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Balla Tibor, Padányi József https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5990 A magyar rendvédelmi tűzszerészet rövid története 1945-től a Terrorelhárítási Központ megalakulásáig 2022-02-08T14:02:55+01:00 Szalkai László szalkai.laszlo81@gmail.com <p>A tanulmány összefoglalja azokat az eseményeket és kiváltó okokat, amelyek a tűzszerészet rendvédelmi kialakulásához, megreformálásához vezettek. Az új egységek létrejötte a mindenkori kormány akarata és bűnügyi események befolyása alapján vált szükségessé, és a napjainkban történő események is alakítják. A honi tűzszerészet taktikai és technikai fejlesztése indokolt, gondolva azokra az újításokra és eljárásmódokra, amelyeket a nagyobb tapasztalattal rendelkező európai egységek alkalmaznak.</p> 2022-08-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Szalkai László https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/5844 Robbanóanyag-kereső kutyák kiképzése TATP, HMTD felderítésére pszeudoszagminták alkalmazásával 2021-11-26T08:04:37+01:00 Pintér Ágnes kelpie@index.hu <p>A robbanóanyagok felderítésének egyik leghatékonyabb eszköze a jól képzett kutya. Kiképzésük és alkalmazásuk terén a házi készítésű primer robbanóanyagok elterjedése új típusú kihívás elé állítja a szakállományt. Az alkalmazkodás a folyamatosan változó körülményekhez a sikeres alkalmazás kulcsa, ezért meg kell vizsgálni és értékelni kell a rendelkezésre álló megoldásokat. Ezek egyike a pszeudoszagminta alkalmazása, amelynek vannak előnyei és hátrányai. A szerző célja, hogy áttekintse az eddig megtett utat, amelynek végén a robbanóanyag-kereső kutyák alkalmasak lesznek a TATP és HMTD keresésére és felismerésére.</p> 2022-08-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Pintér Ágnes https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6038 A laboratóriumi biztonságot szolgáló „alapszintű újraélesztés” képzés jelentősége 2022-02-14T19:56:21+01:00 Nagy Veronika nagy.veronika@uni-nke.hu Berek Tamás berek.tamas@uni-nke.hu <p>A laboratóriumi munkakörnyezet nem ideális helyszíne a BLS-beavatkozásnak, ennek ellenére az egészségügyi szakszemélyzet helyszínre érkezésének időtényezőjét figyelembe véve szükséges és fontos a lehető leghamarabb elkezdeni a reanimációt. A kedvezőtlen körülmények az egészségügyi szakszemélyzet tevékenységét is nehezíthetik, a laikusokét még inkább, így a rendszeres és a helyszínhez adaptált hatékony BLS-felkészítés ilyen és ehhez hasonló területeken kiemelten fontos. Szükséges továbbá a veszélyes anyagokkal foglalkozó laboratóriumok specialitásainak megfelelően azok személyzete számára olyan oktatási program és számonkérési rendszer kidolgozása, amely tartalmazza azokat az elemeket, amelyeket a hazai és nemzetközi sztenderdek ajánlanak az újraélesztés hatékonyságának fokozása érdekében. A szerzők a cikkben e több szempontból speciális munkaterületek egészségügyi biztosításának egyik területére, az újraélesztés-képzés feltételeinek vizsgálatára helyezik a hangsúlyt.</p> 2022-08-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Nagy Veronika, Berek Tamás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6087 Developing and Improving Guidelines for the Management of Ammunition in NATO Technical Working Groups – An Interview with Lieutenant Colonel György Miklósi 2022-04-20T08:34:19+02:00 Terék Tamás general.narin@gmail.com <p>The present publication is an interpretation of a professional discussion between two experts both of whom have decades of experience in the field of ammunition life cycle management. The report discusses the process of developing ammunition life cycle guidelines for NATO.2 It will cover the different working groups, their structures, their working procedures, their relationships and the methodology used to develop ammunition management guidelines. In terms of international relations, the publication briefly discusses the cooperation and communication between the NATO Working Groups on Ammunition and the other UN3 and EU4 Task Forces with similar tasks. The interview was conducted with one of the most knowledgeable experts in this field in Hungary, Lieutenant Colonel György Miklósi, who provides a comprehensive overview of the aforementioned topics and details the tasks to be carried out by the Ministry of Defence and the Hungarian Defence Forces in the development and implementation of new domestic regulations on ammunition handling compatible with NATO guidelines. The interview does not neglect to mention the obstacles and contains valuable insights as a thought provoker or discussion starter.</p> 2022-08-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Terék Tamás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/6145 Az autonóm terepjáró eszközök 2022-04-20T08:49:19+02:00 Tóth József Lukács jozseflukacs@hotmail.com Vég Róbert László vegh.robert@uni-nke.hu <p>A mai korszerű, professzionális hadseregekre jellemző, hogy igyekeznek az emberi erőforrásokat megóvni, szakértelmüket kihasználni lehetőleg anélkül, hogy feleslegesen veszélybe sodornák őket. Ennek egyik megoldása az autonóm terepjáró eszközök alkalmazása. Az autonóm terepjáró eszközök meghatározás, amelyet gyakran fellelhetünk a szakirodalomban, hivatott lefedni mind a valamilyen szintű autonómiával ellátott, mind a vezető nélküli, távvezérelt, automatizált terepjáró eszközöket. Az utóbbi időben egyre több cikk jelenik meg az autonóm járművekkel kapcsolatban, de ezek többsége mindig az adott technológia bemutatásával foglalkozik, mivel többnyire ez érdekli az olvasót. A sok információban viszont az autonómia mint fogalom időnként vegyes képet mutat, ezért fontos, hogy összefoglaljuk az autonómia mint kifejezés elméleti aspektusait.</p> 2022-08-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Tóth József Lukács, Vég Róbert László