A katasztrófavédelem tűzoltó egységeinél rendszeresített védőruházatok vizsgálata

Absztrakt

A tűzoltói beavatkozások alkalmával széles körű, változatos feladatokat kell ellátnia a tűzoltóknak, sok esetben azonban ez a változatosság a veszélyességi szint növekedésével is párosul. A katasztrófavédelem beavatkozó állományának védelme és biztonsága mindig kiemelten fontos szerepet játszott. A tűzoltóktól csak abban az esetben elvárható, hogy a leghatékonyabban végezzék a munkájukat, ha a beavatkozások közben számukra minden lehetőség biztosítva van a saját egészségük megőrzésére is.

A téma feldolgozásához az európai és magyar szabványok a történi áttekintések, szakirodalmi anyagok és a témakörhöz szorosan kapcsolódó statisztikák feldolgozásán túl a téma pontos megismeréséhez a szerző konzultációkat folytatott az egyéni védőeszközöket rendszeresen használó a katasztrófavédelem vonulós állományában szolgálatot ellátó személyekkel.

„A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett Concha Győző Doktori Program  keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült.”

A szerző célja a katasztrófavédelem szervezete által használt és rendszeresített egyéni védőeszközök bemutatása, ezen belül is részletes képet adni a használatban lévő védőruházatok fajtáiról és tulajdonságairól, jellemzőiről.

Kulcsszavak:

egyéni védőeszköz védőruházat tűzoltók katasztrófavédelem