A mozgásakadályozás korszerű eszközei, anyagai

Absztrakt

A tudományos kutató- és fejlesztőmunka révén a jövő (és talán a jelenkor) mozgásakadályozásának eszközei már sokkal szélesebb körben alkalmazhatóak, viszont sokkal magasabb követelményeknek is kell megfelelniük, mint a korábbi évtizedekben. A műszaki zárak némelyike már most rendelkezik bizonyos mesterséges intelligenciával, a következő generáció pedig még nagyobb fejlettségi szintet fog elérni. A jövő műszaki zárai már szervesen együtt fognak működni egymással, fel lesznek szerelve automatikus működtető rendszerrel és többféle reagálási lehetőségük lesz (halálos és nem halálos is) az ellenséges tevékenységekre. A korszerű szenzorok révén már nemcsak műszaki harcanyagok lesznek, hanem egyfajta előretolt hírszerzőként információkat gyűjtenek az észlelt ellenséges manőverekről, járművekről, melyeknek akár konkrét típusát is képesek lesznek beazonosítani. Az alkalmazott elektrotechnika révén nagy távolságról ki/be–kapcsolhatóak, parancsra vagy a beállított időtartamot követően semlegesítik önmagukat, valamint képesek lesznek önállóan megkülönböztetni a barátot és az ellenséget! Az aszimmetrikus hadviselés, a terrorizmus és a tömeges migráció új fejezetet nyitott a mozgásakadályozás, a különböző – elsősorban nem robbanó – műszaki zártípusok országhatár védelme és kiemelt fontosságú létesítmények megóvása érdekében történő alkalmazása terén. A következő oldalakon, a teljesség igénye nélkül, a mozgásakadályozás korszerű, a technikai vívmányok egyes elemeit már tartalmazó eszközei és anyagai kerülnek bemutatásra.

Kulcsszavak:

mozgásakadályozás műszaki zár akadály aknamező nem robbanó zár