A katasztrófák elleni védekezés műszaki szakfeladatainak rendszere, a végrehajtás követelményei, módszerei és eszközei

Absztrakt

A katasztrófák elleni védekezés összetett feladatrendszer, melynek mindhárom időszakában szükséges olyan műszaki szakfeladatok végrehajtása, melyek nélkül nem lehet eredményes a mentés, a lakosság és az anyagi javak védelme, a következmények felszámolása és a helyzet további romlásának megakadályozása. A cikkben a szerző a katasztrófák elleni védelem növelésének lehetőségeit elemző vizsgálatainak folytatásaként, elemzi a katasztrófák megelőzése és a mentés során végzendő műszaki szakfeladatok főbb területeit. Ennek keretében vizsgálja a megelőző műszaki-technikai védelem, és a mentés időszakában végzett műszaki mentőmunkálatok fogalmát, rendeltetését, főbb feladatait, majd az ezekkel szemben támasztott követelményeket. Kutatásaira alapozva javaslatokat fogalmaz meg a műszaki szakfeladatok értelmezésére, kategorizálására, továbbá a végrehajtás követelményeire, módszereire és eszközeire.

Kulcsszavak:

katasztrófa műszaki szakfeladatok megelőző műszaki-technikai védelem műszaki mentőmunkálatok