A különleges bánásmód a büntetőeljárásban, fókuszban a gyermekkor

doi: 10.32577/mr.2020.4.1

Absztrakt

A 2018. július 1-én hatályba lépett Büntetőeljárásról szóló törvény ambiciózus módon a gyermekek sajátos eljárási helyzetét figyelembe véve egységbe foglalta az addig csupán szétszórva megtalálható szabályozása normákat, biztosítva és a nyomozó hatóságok számára előírva ezzel a gyermeki jogok teljesebb érvényesítését a büntetőeljárásban. A tanulmányban a különleges bánásmód jogintézményének gyermekeket érintő részét mutatjuk be a fogalmi kérdések, a nemzetközi szabályozás áttekintését keresztül rámutatva a hazai jogalkalmazás problematikus vonatkozásaira.

Kulcsszavak:

büntetőeljárás gyermek gyermekbarát igazságszolgáltatás különleges bánásmód sértett