Börtönkönyvtárak: ablakok a világra

doi: 10.32577/mr.2020.2.6

Absztrakt

Napjainkban a legtöbb állam részéről megfigyelhető  törekvés olyan programok, erőforrások felkutatására és alkalmazására, amelyek a fogvatartottak társadalomba történő sikeres be/visszailleszkedését segítik elő. Ebben a rehabilitációs folyamatban a lehetséges eszközök egyike a börtönkönyvtár. A jelen tanulmány célja kettős: egyrészről a börtönkönyvtárak történeti fejlődésének nemzetközi kontextusban történő bemutatása, másrészről pedig a rendelkezésre álló szakirodalom alapján a jelenlegi helyzet felvázolása. A tanulmány a speciális környezet kihívásaira éppúgy fókuszál, mint a börtönkönyvtárak fogvatartottakra gyakorolt kihatásaira, a sikeres könyvtári szolgáltatásokra és programokra.

Kulcsszavak:

börtön börtönkönyvtár normalizáció büntetés-végrehajtási programok

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.