Establishing the Evaluation Criteria System for Private Security Companies in Hungary

doi: 10.32577/mr.2023.1.11

Absztrakt

The study was prepared for the research on the creation of the certification system for private security companies operating in Hungary. I hereby present the place of private security in the Hungarian law enforcement system and examine the operation of the certification system for private security companies in international practice. Based on international experience and taking into account laws applicable to businesses, I have developed a criteria system for the pre-certification of businesses. I have also created separate evaluation criteria systems for assessing the financial stability, size, market share and quality of services provided by companies.

Kulcsszavak:

private security certification criteria system categorisation

Hivatkozások

Bakosné Böröcz, Mária (2016): A környezeti kockázatok kezelése és a környezeti menedzsment rendszerek jelentősége a gyakorlatban. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó. Online: http://real.mtak.hu/id/eprint/34958

Boda, József ed. (2019): Rendészettudományi szaklexikon. Budapest: Dialóg Campus.

Borgulya Istvánné Vető, Ágnes Ágota (2017): Kommunikációmenedzsment a vállalati értékteremtésben. Budapest: Akadémiai Kiadó. Online: https://doi.org/10.1556/9789634540175

Chikán, Attila (2008): Vállalatgazdaságtan. Budapest: Aula Kiadó. Online: https://doi.org/10.1556/9789634545897

Christián, László (2022): Komplementer rendészet. Budapest: Ludovika University Press.

CoESS – UNI-Europa (2014). Buying Quality Private Security Services. Brussels: CoESS. Online: https://www.securebestvalue.org/wp-content/uploads/2014/11/Best-Value-Manual_Final.pdf

Felméry, Zoltán (2018): Az állam és a magánvállalatok szerepvállalása a belbiztonsági szektorban (2000–2016) Elméleti kiindulópontok és mérési módszerek. Doctoral (PhD) Dissertation. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola.

Fogarasi, Attila – Szűcs, Endre (2021): A szabványos irányítási rendszerek fejlődése, integrációja. Biztonságtudományi Szemle, 3(2), 1–13.

Greiner, Larry E. (1998): Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review, (6–7).

Hungarian Standards Institution (2018): MSZ EN ISO 19011: 2018 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához. Budapest: MSZT.

International Organization for Standardization (2022): ISO/IEC Directives, Part 1. Online: https://www.iso.org/sites/directives/current/consolidated/index.xhtml#_idTextAnchor535

Kocziszky, György – Kardkovács, Kolos (2020): A compliance szerepe a közösségi értékek és érdekek védelmében. Budapest: Akadémiai Kiadó. Online: https://doi.org/10.1556/9789634545972

Matiscsákné Lizák, Marianna ed. (2016): Emberi erőforrás gazdálkodás. Budapest: Wolters Kluwer. Online: https://doi.org/10.55413/9789632956176

Némethné Pál, Katalin (2000): A vevői elégedettség mérésének szerepe és története. Marketing és Menedzsment, 34(2), 45–51. Online: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1819/1654

Paár, Dávid – Ambrus, Rita Anna – Szóka, Károly (2021): Gazdasági elemzés a beszámolók információi alapján. Sopron: Soproni Egyetem Kiadó. Online: https://doi.org/10.35511/978-963-334-402-6

Rekettye, Gábor (2016): Marketing a magyar kisvállalatoknak. Budapest: Akadémiai Kiadó. Online: https://doi.org/10.1556/9789630597777

Salamonné Huszty, Anna (2008): Fejlődési ciklusok és stratégiák a magyarországi kisés középvállalkozások gyakorlatában. XXI. Század – Tudományos Közlemények, (19), 19–44.

Security Industry Authority (2023): SIA Register of Approved Contractors. Online: https://www.services.sia.homeoffice.gov.uk/Pages/acs-roac.aspx?all

Tiszolczi, Balázs Gergely (2019): Fizikai biztonsági kontrollok tervezésének és alkalmazásának gyakorlata az ISO/IEC 27001 szabvány elvárásainak tükrében. Hungarian Law Enforcement, 19(2–3), 233–249. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2019.2-3.12

Zéman, Zoltán – Béhm, Imre (2017): A pénzügyi menedzsment controll elemzési eszköztára. Budapest: Akadémiai Kiadó. Online: https://doi.org/10.1556/9789634540137

Шарвонова, Дильдора Уктамовна (2017): Haциональный стандарт ГОСТР 66.9.04-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации охранных организаций». In Дулясова, М. (ed.): Всероссийская научно-практическая конференция “Комплексная безопасность образовательных организаций: теория и практика”. Moszkva: Восточная печать. 77–78.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.