Specific Criminal Profiling and Interrogation Techniques as Forensic Psychology Methods in Hungarian Law Enforcement

doi: 10.32577/mr.2023.1.7

Absztrakt

One of the applied areas of criminal psychology, the forensic psychology presents how the knowledge of psychology can be applied in the most optimal way in order to effectively detect individual crimes. A trend has appeared in law enforcement agencies for psychologists to carry out special activities in the criminal field. One specific activity is criminal profiling and the other is the development of the most effective interrogation techniques. Now I attempt to present these two specific criminal tasks of psychology.

I present a literature review on how forensic psychology can be used during profiling and the planning of special interrogations.

Despite the fact that offender profiling is not new for law enforcement agencies, its clinical trend has begun to appear and spread independently in recent years. The application of psychology in the planning of individual interrogations is a much more researched field and used during weekday work.

Kulcsszavak:

forensic psychology criminal profiling interrogation techniques sexual crimes

Hogyan kell idézni

Erdélyi, Ákos. (2023). Specific Criminal Profiling and Interrogation Techniques as Forensic Psychology Methods in Hungarian Law Enforcement. Magyar Rendészet, 23(1), 115–123. https://doi.org/10.32577/mr.2023.1.7

Hivatkozások

Alföldi, Ágnes D. (2012): A profilalkotás tudományterületi elhelyezkedése és elméleti modelljei. Magyar Tudomány, 173(8), 980–987.

Bárány, Boglárka (2015): A büntetőeljárási kihallgatás és meghallgatás összehasonlítása. Belügyi Szemle, 63(2), 93–114. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2015.2.4

Bellavics, Mária Zs. (2019): Az emberölés és a skizofrénia összefüggései a klinikai profilalkotás tükrében. In Baráth, Noémi E. – Mezei, József (eds.): Rendészet–Tudomány–Aktualitások. A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével. Konferenciakötet. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, Rendészettudományi Osztály. 24–30.

Belügyi Szemle Hírlevél, 11–12 June 2022.

Boros, János (2004): Jogpszichológia és kriminálpszichológia. Belügyi Szemle, 52(6), 5–19.

Canter, David (2000): Offender Profiling and Criminal Differentiation. Legal and Criminological Psychology, 5(1), 23–46. Online:: https://doi.org/10.1348/135532500167958

Canter, David – Youngs, Donna (2009): Investigative Psychology. Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action. Hoboken: Wiley Publishing.

Csernyikné Póth, Ágnes – Fogarasi, Mihály eds. (2006): Kriminálpszichológia. Budapest: Rejtjel Kiadó.

Erdélyi, Ákos (2022a): A bűnügyi profilalkotás megjelenése a hazai tudományos gondolkodásban. A témában született jelentősebb hazai tanulmányok összefoglaló, kronologikus bemutatása. Hungarian Law Enforcement, 22(1), 155–171. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2022.1.10

Erdélyi, Ákos (2022b): Kriminalisztikai pszichológia: hogyan segíthet a pszichológia a bűnüldözésben? Belügyi Szemle, 70(5), 1025–1038. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.8

Farkas, Johanna (2018): Pszichológia és közszolgálat. In Haller, József – Farkas, Johanna (eds.): Pszichológia a közszolgálatban I. Budapest: Dialóg Campus. 13–22.

Fliegauf, Gergely (2012): A börtönpszichológia elhatárolása a kriminálpszichológiától. Börtönügyi Szemle, 31(1), 45–62.

Haller, József ed. (2020): Bűntettek kriminálpszichológiája. Budapest: Dialóg Campus.

Innes, Brian (2007): Bűnös elmék. Pszichológiai profilalkotás a bűntények felderítésében. Budapest: Skandi-Wald Könyvkiadó.

Ivaskevics, Krisztián (2020): Bűnözői profilalkotás. In Haller, József (ed.): Rendészeti pszichológia. Budapest: Dialóg Campus. 111–148.

Lehoczki, Ágnes (2011): Irányzatok a bűnügyiprofil-alkotásban. Belügyi Szemle, 59(6), 62–81.

Lehoczki, Ágnes (2021): A poszt-offenzív szakasz pszichológiai vizsgálata az emberölés profilalkotásában. Doktori (PhD) disszertáció. Budapest: NKE Rendészettudományi Doktori Iskola.

Koday, Zsuzsanna (2019): Börtönpszichológia, avagy ami „szabad szemmel” láthatatlan. In Kapitány-Fövény, Máté – Koncz, Zsuzsa – Varga, S. Katalin (eds.): Klinikai szakpszichológia a gyakorlatban. Budapest: Medicina Kiadó. 231–252.

Korinek, László – Lévay, Miklós (2013): A kriminológia fogalma, feladata, kutatási területei; helye és szerepe a bűnügyi tudományokban és a társadalomban. In Gönczöl, Katalin – Kerezsi, Klára – Korinek, László – Lévay, Miklós (eds.): Kriminológia – Szakkriminológia. Budapest: CompLex Jogi és Üzleti Kiadó. 23–44.

Nagy, Enikő – Elekesné Lenhardt, Zsuzsa (2004): A specifikus elkövetői profilalkotás elmélete és gyakorlata. Belügyi Szemle, 52(6), 51–65.

Nyeste, Réka (2017): Kihallgatás és kérdezési technikák a büntetőeljárásban. Szakdolgozat. Miskolc: Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar.

Pásztor, Attila – Mityók, Csaba – Németh, Ferenc (2009): A bűnügyi-kriminálpszichológiai tevékenység szakmai protokollja. In Vajger, Éva – Virág, László (eds.): A rendvédelmi pszichológiai tevékenység szakmai protokollja. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, 10, 251–255.

Petrétei, Dávid (2020): Elkövetői profilalkotás és a bűnügyi helyszín elemzése. Rendőrségi Tanulmányok, 3(1), 3–50.

Popper, Péter (2014): A kriminalitásig súlyosbodó személyiségzavarok pszichikai tényezőinek vizsgálata. Budapest: Saxum Kiadó.

Sági, Lilla (2016): A krimináltaktika fejlődési tendenciái – új kihallgatási metódusok. Studia Iuvenum Iurisperitorum, 8, 305–324.

Szijártó, Lívia (2014): Különbségek az egyének és a csoportok között végzett profilozás területén. Terror és Elhárítás, 2, 1–19.

Turvey, Brent E. (2022): Criminal Profiling. An Introduction to Behavioral Evidence Analysis. Cambridge, Mass.: Academic Press.

Vajger, Éva – Virág, László eds. (2009): A rendvédelmi pszichológiai tevékenység szakmai protokollja. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, X.

Varga, A. (2022): Szexuális bűnelkövetők jellemzői, különös tekintettel az alkohol és kábítószerfogyasztás szerepére. Szakdolgozat. Budapest: NKE Rendészettudományi Kar.

Visontai-Szabó, Katalin (2017): A jog és a pszichológia összekapcsolódása: úton egy új tudományág kialakulása felé. In Homoki Nagy, Mária – Hajdú, József (eds.): Ünnepi kötet dr. Zakár András c. egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged: Szegedi Tudományegyetem. 291–302.

Vilics, Tünde (2020): Kriminálpszichológia és kriminálpszichológus. Hungarian Law Enforcement, 20(4), 219–239. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2020.4.14

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.