Law Enforcement Officials’ Opinion on the Security Situation and Cooperation on the Danube

– Based on the “DARIF 2022” International Questionnaire Survey

  • Kalmár Ádám
doi: 10.32577/mr.2023.1.4

Absztrakt

The aim of the study is to analyse the bilateral and multilateral law enforcement cooperation between the Danube Member States and the relevant international stakeholders. A key issue for the security of the European Union and the Schengen area is the joint strengthening of the security of the Danube river. In the most important transnational maritime areas (Black Sea, Baltic Sea), there is a regulation based on the operation of a common centre for law enforcement coordination, which allows a rapid and efficient exchange of information between the Member States in order to combat organised crime. The Danube is one of Europe’s most important waterways, but the absence of a multilateral international agreement on the cooperation and coordination signed by all the Member States to ensure continuous cooperation and exchange of information is believed to have a negative impact on border security. The research was carried out by an online questionnaire survey among 201 persons in staff from the participating organisations of 10 Danube Member States during the DARIF joint operation, which was conducted from 12–16 September 2022 and extended until 30 September 2022. The questionnaire was prepared in Hungarian, English, and in German, Slovak, Croatian, Serbian, Romanian, Bulgarian and Ukrainian languages, to encourage respondents to participate in the survey. The questionnaire survey among the Danube law enforcement agencies confirmed that the lack of a permanent Law Enforcement Coordination Centre and Cooperation Forum is a significant security deficit in the countries of the Danube Region. The creation of a network of national contact points specialising in international information exchange on the Danube is necessary; it is not sufficient to make better use of the existing network of direct information exchange channels (e.g. Police and Customs Cooperation Centres).

Kulcsszavak:

Danube security law enforcement cooperation DARIF joint operation security deficit

Hivatkozások

Allport, Gordon (1972): Attitűdök [Attitudes]. In Pataki, Ferenc – Solymosi, Zsuzsanna (eds.): Szociálpszichológia szöveggyűjtemény III. (A szociális interakció – attitűd – dinamika) [Social Psychology Textbook III (Social Interaction – Attitudes – Dynamics)]. Budapest: Tankönyvkiadó. 179–198.

Balla, József – Kalmár, Ádám – Nagy, Ivett – Németh, Ágota (2021): Biometrikus adatok megjelenése az új európai határrendészeti adatbázisokban [The Emergence of Biometric Data in the New European Border Police Databases]. Határrendészeti Tanulmányok, 18(3), 6–19.

Balog, Gábor et al. (2015): Setting up the Structure of a Danube River Forum, DARIF. Budapest: Ministry of the Interior of Hungary. Online: https://dunaregiostrategia.kormany.hu/download/b/29/01000/DARIF%20publication%20%20Results%20and%20Conclusions%20EN.pdf

European Commission (2010): Guidelines for Integrated Border Management in European Commission External Cooperation. Online: https://www.icmpd.org/file/download/48280/file/Guidelines%-2520for%2520Integrated%2520Border%2520Management%2520in%2520European%-2520Commission%2520External%2520Cooperation%2520EN.pdf

European Commission (2020): Communication from the Commission on the EU Security Union Strategy. COM(2020) 605 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0605

European Parliament (2010): European Parliament Resolution of 21 January 2010 on a European Strategy for the Danube Region. P7_TA(2010)0008. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2010-0008_EN.html

Germond, Basil (2011): The EU’s Security and the Sea: Defining a Maritime Security Strategy. European Security, 20(4), 563–584. Online: https://doi.org/10.1080/09662839.2011.635648

Halász, László – Hunyady, György – Marton, Magda L. eds. (1979): Az attitűd pszichológiai kutatásának kérdései [Issues in Psychological Research on Attitude]. Budapest: Akadémai Kiadó.

Kalmár, Ádám (2021): A dunai határellenőrzés bűnüldözési funkciói rendkívüli időszakban [Law Enforcement Functions of the Danube Border Control in Times of Emergency]. In Gaál, Gyula – Hautzinger, Zoltán (eds.): Rendészet a rendkívüli helyzetekben: Húsz éves a Szent László napi konferencia [Law Enforcement in Emergency Situations: 20th Anniversary Conference on Saint László’s Day]. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, 23, 293–301.

Kalmár, Ádám (2022): Kockázatok a dunai vízi határforgalom-ellenőrzésben [Risks in Danube Water Border Control]. Hungarian Law Enforcement, 22(1), 121–138. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2022.1.8

Kemény, Gábor (2021): Az Egyedüli Kapcsolattartási Pont és a Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely által foganatosított információcserét befolyásoló környezeti tényezők [Environmental Factors Influencing the Cross-Border Information Exchange of the SPOC and PCCC]. Belügyi Szemle, 69(1), 107–122. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.1.5

Koev, Krasimir (2014): The Cooperation of the Danube Countries within the Frames of the Priority Area 11 of the EU Strategy for the Danube Region /EUSDR/. Journal of Danubian Studies and Research, 4(2), 22–30.

Pfoser, Sarah – Jung, Eva – Putz, Lisa-Maria (2018): Same River Same Rules? – Administrative Barriers in the Danube Countries. Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 3(3), 27–37. Online: https://doi.org/10.14254/jsdtl.2018.3-3.2

Scaturro, Ruggero – Kemp, Walter (2022): Portholes. Exploring the Maritime Balkan Routes. Online: https://globalinitiative.net/wpcontent/uploads/2022/07/GITOC-SEE-Obs-Portholes-Exploring-the-maritime-Balkan-routes..pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.