The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Hungarian Penitentiary System and Its Transformation Processes

doi: 10.32577/mr.2023.1.1

Absztrakt

The Covid-19 epidemic has put significant pressure on national penitentiary services all over the world to control the impacts that the pandemic has on closed prison environments. The prison services of the member states of the Council of Europe have responded with incredible speed and effectiveness with preventive and administrative measures to prevent the spread of the virus. The objective of the Council of Europe, EuroPris and other international organisations, was to support the member states’ responses to the situation in prisons by facilitating the exchange of information and best practices. The present study examines the statements and recommendations of the most important bodies and committees of the Council of Europe, in parallel with measures and solutions implemented in Hungary, in the light of international recommendations. The paper is based on a descriptive analysis of the Council of Europe expectations and recommendations and their applicability in the Hungarian prison system. Hungary has successfully processed and incorporated mostly all of the expectation of the international parties, in fact, he took further steps to make the pandemic’s outreached contacts of prisoners and relatives more colourful and active. Prevention and control measures adopted in timely manner were effective also in Hungary, as well in other Council of Europe member state. This study highlights the critical importance of fast and reasonable actions of international control bodies and the open and cooperative response of the national prison services.

Kulcsszavak:

pandemic Council of Europe prison detenion measures

Hivatkozások

Apóstolo, Joana – Martins, Rita – das Neves, Pedro (2020): Covid-19 Pandemic Response. Fighting the Invisible Threat in Prisons. IPS_Innovative Prison Systems. Online: https://rm.coe.int/covid19-ips-basic-guide-for-decision-makers-on-worldwide-practices-and/16809e0eba

Council of Europe (2020a): Respecting Democracy, Rule of Law and Human Rights in the Framework of the Covid-19 Sanitary Crisis. Online: https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracyrule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40

Council of Europe (2020b): Follow-up Covid-19 Related Statement by the Council for Penological Co-operation Working Group. PC-CP (2020) 10./28.09.2020. Online: https://rm.coe.int/pc-cp-2020-10-e-follow-up-to-pc-cp-wg-statement-covid-19/16809fba60

Council of Europe (2020c): Recommendation Rec(2006)2-rev of the Committee of Ministers to Member States on the European Prison Rules. Online: https://rm.coe.int/09000016809ee581

Council of Europe (2020d): Follow-up Covid-19 related Statement by the Council for Penological Cooperation Working Group. PC-CP 10./14.10.2020. Online: https://rm.coe.int/pc-cp-2020-10-erev-follow-up-to-pc-cp-wg-statement-covid-19/16809ff484

CPT (2020): Statement of Principles Relating to the Treatment of Persons Deprived of Their Liberty in the Context of the Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic. European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Online: https://rm.coe.int/16809cfa4b

IASC (2020): Interim Guidance. Covid-19: Focus on Persons Deprived of Their Liberty. Inter-Agency Standing Committee. Online: 11/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-

Kovács, Mihály (2021): Járványhelyzettel kapcsolatos fogvatartási stratégiák bemutatása, a védekezéssel és megelőzéssel kapcsolatosan végrehajtott feladatok és jó gyakorlatok tükrében – tanulmány. In „Kiemelten sikeres védekezés a koronavírus ellen – a büntetésvégrehajtási szervezet feladatai és jó gyakorlatai” belső pályázati anyag. BVOP. DOI: https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.5.3

Lippai, Zsolt – Kaczvinszki, Blanka (2021): A „másképp lesz holnap” ígérete. Belügyi Szemle, 69(2), 93–104. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.2.5

PRI (2020): Coronavirus: Healthcare and Human Rights of People in Prison. Penal Reform International. Online: https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/FINALBriefing-Coronavirus.pdf

Sivadó, Máté (2014): Új kihívások a droghelyzet kezelésében itthon, Európában és a világban – kis alkohológiai kitekintéssel. In Gaál, Gyula – Hautzinger, Zoltán (eds.): Tanulmányok a „Biztonsági kockázatok – rendészeti válaszok” című tudományos konferenciáról. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, 15, 235–242.

Sivadó, Máté – Lészkó, Éva (2018): Beszámoló egy kerekasztal beszélgetésről. In Czene-Polgár, Viktória – Zsámbokiné Ficskovszky, Ágnes (eds.): Innováció, elektronizáció, tudásmenedzsment. Budapest: Hungarian Law Enforcementtudományi Társaság Vámés Pénzügyőri Tagozata. 305–314.

Tóth, Tamás (2020): A büntetés-végrehajtási szervezet sikeres védekezése a koronavírussal szemben. Belügyi Szemle, 68(10), 127-145. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.10.6

United Nations (2020a): Advice provided by the Subcommittee to the National Preventive Mechanism of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland regarding compulsory quarantine for coronavirus (Covid-19 virus). Online: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/NPM/CATOP9_E N.pdf

United Nations (2020b): Advice of the Subcommittee to States parties and national preventive mechanisms relating to the coronavirus disease (Covid-19) pandemic. Online: https://undocs.org/CAT/OP/10

Vókó, György (2010): Bűnelkövetők jogkorlátozása jogállamban. MTA Doktori Értekezés. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.