Characteristics of Migration from Ukraine to Hungary in the Last Decade

  • Urbán Ferenc
doi: 10.32577/mr.2023.1.13

Absztrakt

The article analyses the changing characteristics of migration from Ukraine to Hungary, also looking at the period before 2010, but mainly at the period between 2010 and 2022. Migration from Ukraine has undergone a number of changes during the period under study due to the socio-economic processes in Ukraine and the war that has broken out in the meantime. Of course, changes in the legal and economic characteristics of Hungary have also had an impact on migration between the two countries. In the course of the analysis, the article takes stock of the changes in legislation and social processes that have taken place and illustrates the impact of these changes on migration with statistical data, highlighting forced migration triggered by the war.

The data show that migration from Ukraine has been one of the most important factors influencing the overall migration process in Hungary.

Kulcsszavak:

migration labour migration asylum applications simplified naturalisation procedure

Hivatkozások

Gödri, Irén – Csányi, Zoltán (2020): Immigration from the Former Soviet Union to Hungary: Economic Mobility Rooted in Historical Links and Ethnic Ties. In Denisenko, Mikhail – Strozza, Salvatore – Light, Matthew (eds.): Migration from the Newly Independent

States. 25 Years After the Collapse of the USSR. Cham: Springer. 483–510. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-030-36075-7

Gödri, Irén – Horváth, Veronika (2021): Nemzetközi Vándorlás [International migration]. In Monostori, Judit – Őri, Péter – Spéder, Zsolt (eds.): Demográfiai portré 2021. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet. 227–250. Online: https://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/issue/view/592

Karácsonyi, Dávid – Kincses, Áron (2010a): Az elvándorlás hatása a kárpátaljai magyarság helyzetére [The Impact of Emigration on the Situation of Hungarians in Transcarpathia]. Földrajzi Közlemények, 134(1), 31–43. Online: http://geogr.elte.hu/TGF/TGF_Cikkek/kdujcikk3.pdf

Karácsonyi, Dávid – Kincses, Áron (2010b): Ukrán állampolgárok Magyarországon: nemzeti összetartozás és gazdasági kényszer [Ukrainian Citizens in Hungary: National Unity and Economic Coercion]. Területi Statisztika, 13(3), 334–349. Online: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2010/03/ts2010_03_07.pdf

Kincses, Áron (2020): A nemzetközi vándorlás területi hálózatai a Kárpát-medencében, 2011–2017 [Geographical Networks of International Migration in the Carpathian Basin, 2011–2017]. Budapest: KSH. Online: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/monografia.pdf

Kovács, Csaba – Rovács, Barna (2021): Magyarok a Kárpát-medencében – a népszámlálási adatok tükrében [Hungarians in the Carpathian Basin – in the Light of Census Data]. Századvég, (3), 61–83. Online: https://szazadvegkiado.hu/custom/szazadvegkiado/image/data/srattached/d05b1da66382ec70049d7876b24716b7_szazadveg_21.3_web.pdf

KSH (2022): A munkaerőpiac legfontosabb évközi adatai, negyedévente [Key Labour Market Data, Mid-Year Figures]. Hungarian Central Statistical Office (HCSO). Online: https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0096.html

Malynovska, Olena (2020): International Migration of Ukrainian Population Since Independence. In Denisenko, Mikhail – Strozza, Salvatore – Light, Matthew (eds.): Migration from the Newly Independent States. 25 Years After the Collapse of the USSR. Cham: Springer. 169–186. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-030-36075-7

Molnár, József – Molnár, D. István (2005): Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében [Population of Transcarpathia Including the Hungarian Minority in Light of the Census and Population Statistics]. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa. Online: https://konyvbirodalom.at.ua/term_tud/Molnar_Jozsef_-_Karpatalja_nepessege.pdf

Tátrai, Patrik – Molnár, József – Molnár, D. István – Kovály, Katalin – Erőss, Ágnes – Ferenc, Viktória – Rákóczi, Krisztián (2018): A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok számának alakulására [Impact of Migration Processes on the Number of Hungarians in Transcarpathia]. Metszetek, 7(1), 5–29. Online: https://doi.org/10.18392/metsz/2018/1/1

The World Bank (2022): GDP Per Capita (Constant 2015 US$) – Ukraine, Moldova, Albania, Georgia, Armenia. Online: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?end=2021&locations=UA-MD-AL-GE-AM&start=2014

United Nations (2020): International Migrant Stock. Online: https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.