Az adó- és vámhatóság szervezeti kultúrája

Absztrakt

A tanulmány szerzője vázlatosan bemutatja az állami adó- és vámhatóság megalakulásának történetét, majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hierarchiájának felvázolásából kiindulva elemzi a hivatal szervezeti kultúráját. Emellett igyekszik képet adni a két jogelődszervezet integrációjából adódó sajátosságokról is, végül kitér a szervezet kommunikációjának néhány kérdésére is. A szerző célul tűzte ki egyrészt azt, hogy betekintést adjon egy nagyon sajátos, „rendvédelmi feladatokat ellátó” szervezet működésébe, másrészt pedig – ezzel szoros összefüggésben – röviden dokumentálni kívánja a „civil” és fegyveres rendvédelmi szerv összeolvadásának történetét.

Kulcsszavak:

adóhatóság kommunikáció Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti kultúra vámhatóság