Gondolatok az EULEX-misszióról

Absztrakt

Írásomban egy összefoglalót szándékozok mutatni a Koszovóban zajló EULEXmisszióról és az abban részt vevők tapasztalatairól. A létrejöttét, annak indokait, működését többen vizsgálták, ezért az írás nem a misszió indokoltságának a vizsgálatára törekedett, így a misszió hatásait és a misszióban részt vevő személyek elmondásait ismertetem.

Kulcsszavak:

EULEX-misszió Koszovó

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.