A magyar rendőrképzés fejlődése a dualizmus időszakában

Absztrakt

Az 1867-es kiegyezést követően a rendészettel foglalkozó írásokban visszatérő igényként jelentkezett a rendőri szakoktatás kialakítása. A budapesti rendőrség államosítását véglegesen rendező 1881-es rendőrségi törvény ugyan megteremtette a lehetőségét egy modern, hatékonyan működő nagyvárosi rendőrség létrejöttének, ennek egyik fontos feltétele, a rendőri állomány szakmai felkészültsége azonban messze a kívánalmak alatt maradt. A rendőroktatás alapvető struktúráját Török János főkapitány foglalta össze az 1893‑ban kiadott szervezési szabályzatban. A későbbiekben kialakult gyakorlati tapasztalatok elsősorban a főkapitányság éves jelentéseiben és a rendőri szaklapokban követhetőek nyomon. A századforduló utáni évekre a professzionalizálódott oktatói személyzet irányításával, valamint az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását segítő értékes szakmunkák, tankönyvek kiadásával a budapesti államrendőrség európai színvonalú szervezetté vált.

Kulcsszavak:

rendőr rendőrség oktatás képzés tanfolyam vizsga rendészettörténet

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.