Először a rács mögött – gondolatok az első-bűntényes elkövetők helyzetéről a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben

Magyar

doi: 10.32577/mr.2020.4.3

Absztrakt

A magyar büntetés-végrehajtási intézetekben több sajátos kezelési igényű fogvatartotti részleget különítünk el. Ezek a részlegek elsősorban azért jöttek létre, hogy az adott fogvatartott egyéni, speciális helyzetét az állomány szakszerűen, célírányosan és a legnagyobb odafigyeléssel tudja kezelni. Hazánkban 2018. február 1-jén került bevezetésre mintegy kísérleti jelleggel az első bűntényes elkövetők részlege. A részleg célkitűzése a fogvatartotti populáció egy specializált csoportjának a védelmére, bűnismétlés, visszaesési kockázatának csökkentésére irányuló kezdeményezés, valamint a jelentkező börtönártalmak és prizonizációs hatások minimalizálása és az elítéltek áldozattá válásának megakadályozása.

Kulcsszavak:

első-bűntényes fogvatartottak elítéltek büntetés-végrehajtás